L’impuls nerviós

L’impuls nerviós és el fenomen electroquímic que “transporta” la informació entre neurones. L’hauríem d’entendre com un feble corrent elèctric que recorre les neurones. Però…com poden les neurones generar electricitat? A comprendre com es dóna aquest procés et pot ajudar la lectura d’aquest article.

La transmissió elèctrica es basa en la generació de potencials d’acció. Això és possible perquè la membrana plasmàtica de les neurones està polaritzada, com la de la resta de les cèl·lules. Això significa que hi ha una càrrega elèctrica negativa a l’interior de la membrana plasmàtica respecte a l’exterior; les càrregues elèctriques es reparteixen de forma desigual entre la part interna –que és negativa- i externa –positiva.

Això es produeix perquè a la part externa s’hi manté una concentració superior de sodi (Na+) i calci (Ca2+) i, a la interna, de potassi (K+). En conjunt fa que hi hagi més ions positius a
l’exterior i més ions negatius a l’interior. La diferència de potencial és d’uns -70 milivolts, l’anomenat potencial de repòs o potencial de membrana.

http://www.profesorenlinea.cl/imagenciencias/Sinapsis_potencial_biolectrico_image002.jpg

Aquest potencial es manté constant gràcies a un mecanisme bioquímic anomenat bomba de sodi-potassi (surt sodi i entra potassi).

Però quan s’aplica un corrent estimulador (provinent d’una altra neurona) es produeix una inversió de la polaritat.

Primer els ions de potassi penetren a la cèl·lula i redueixen la càrrega negativa i la membrana es torna permeable al sodi, fent que hi entri engran quantitat. El sodi, en entrar, neutralitza el potencial, però si aquest és prou intens s’origina un desequilibri i augmenta el nombre d’ions positius a l’interior de la cèl·lula. Així s’origina una càrrega positiva, anomenada potencial d’acció, que és d’uns +50 milivolts.

Un cop s’arriba a aquest potencial en una zona de la neurona, es propaga per l’axó amb un intercanvi d’ions en uns punts específics, els nòduls de Ranvier. Però l’amplitud del potencial d’acció és autolimitada, ja que una excessiva concentració de sodi a l’interior de la neurona origina l’expulsió de potassi. Els canals de sodi encara queden tancats i fan que el potencial d’acció es mogui en un sol sentit; aquest potencial és ja l’impuls nerviós.

Més tard, els ions de sodi tornen a sortir i la neurona és repolaritza, la qual rere un breu
lapsus (l’anomenat període refractari) pot repetir el procés que transmet informació entre les neurones.

 

Font : https://www.yumpu.com/es/document/view/13500418/neurotransmissors-i-hormones-els-nostres-aliats-ies-torre-del-palau

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *