Tag Archives: relació

L’impuls nerviós

L’impuls nerviós és el fenomen electroquímic que “transporta” la informació entre neurones. L’hauríem d’entendre com un feble corrent elèctric que recorre les neurones. Però…com poden les neurones generar electricitat? A comprendre com es dóna aquest procés et pot ajudar la lectura d’aquest article.

Continue reading

El rei del camuflatge

És un vídeo espectacular, que deixa bocabadat. Però el més sorprenent de tot és la capacitat de resposta d’aquest animal. Amb poc més de 4 minuts gaudeix d’aquest espectacle que té com a protagonistes el fons marí,les il·lusions òptiques i la sorprenent estratègia d’un animal per amagar-se.

Continue reading

Quina és la velocitat del pensament?

Depèn del que entenguem per “pensament”. Pot ser que vulguem dir “imaginació”. Un pot imaginar-se que està, aqui en la terra i un segon més tard que està en Mart o en Alpha Centauro o prop d’un llunyà quasar. Si això és el que entenem per “pensament”, llavors pot tenir qualsevol velocitat fins a l’infinit. Continue reading

La ment ens enganya?

El fenomen de les il·lusions òptiques

Les nostres idees i pensaments són un reflex de la realitat del món. Tota la informació que tenim ens arriba a partir dels estímuls externs, els quals percibim gràcies al sistema sensorial (vista, oïda, tacte, olfacte i gust). La informació que filtrem amb els nostres sentits passa posteriorment a ser processada i modificada pel nostre cervell, per a ser compresa i emmagatzemada mitjançant els símbols i el llenguatge, en el cas dels éssers humans.

Però… què passa si els nostres sentits ens enganyen?

Una il·lusió és una distorsió d’una percepció sensorial. En altres paraules: els que els nostres sentits perceben, la nostra ment ho interpreta malament. Continue reading