Valoració del contingut del treball

En general, pel que fa el contingut del treball penso que he fet una bona feina encara que l’inexperiència ha influït de manera negativa en alguns aspectes de la meva recerca. Des del principi em va ser difícil delimitar el tema i la selecció d’allò més important i d’alguna manera, redactar tot l’escrit no ha estat una tasca gens fàcil des de la inexperiència i ignorància de realitzar un treball d’aquestes característiques.

Pel que fa la part teòrica, potser ha estat la més complicada ja que, havent nascut en una generació poc consumidora de llibres i ben aficionada a les noves tecnologies, ha resultat molt laboriós i complicat englobar la informació. Però, també, aquesta m’ha servit per donar-me encara més compte, que els llibres que m’he llegit de dret privat romà i actual per realitzar treball, els llibres de llatinismes i tot el material escrit que he fet servir, realment m’agraden i és això al que em vull dedicar en un futur. Sens dubte, m’agradava i m’agrada aquest tema, però ha estat un procés molt costós des de la manca d’experiència d’escriure un treball de recerca. Tot i així, penso que el resultat ha estat positiu.

La part més pràctica va ser la més divertida. En aquesta part, realment vaig poder gaudir del que era fer Dret tenint l’oportunitat de realitzar entrevistes, debats a classe, enquestes… Ha estat una experiència molt bona i positiva i no només en l’àmbit professional sinó molt gratificant en el personal. Per tant, la part pràctica penso que ha estat un granet més de sorra que ha fet que el meu treball llueixi i demostri que el dret no només és l’aprenentatge de lleis.

En general, valoro positivament el contingut del treball un cop finalitzat. Després d’aprendre dels errors i  de repetir moltes vegades el mateix escrit per tal de millorar en el redactat, penso que no està gens malament la recerca que he realitzat i que ja me n’adono que he après moltes coses i algunes ben evidents: ja redacto millor.