Avaluació

El nostre repte era treballar els diferents elements del seguici festiu de la festa major del nostre poble i fer la nostra pròpia festa major el dia de la festa de fi de curs.

L’avaluació és un dels temes que més ens preocupava com a grup impulsor, ja que treballar diferent implica també buscar noves formes d’avaluar. Per aquest motiu vam buscar diferents documents que ens permetessin avaluar i coavaluar de manera global el procés d’aprenentatge l’abans (punt de partida), el durant (reptes diaris) i el després (producte final). Fent protagonista als alumnes també del seu procés d’avaluació o coavalaució i adonar-se dels seus progressos i dificultats.

Hem utilitzat diferents instruments d’avaluació alguns només els han utilitzat els alumnes, d’altres només les docents i d’altres han estat compartits tant pels alumnes com pels docents.

Alumnes:

 • Diari del projecte

 • Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació del funcionament de l’equip

 • Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de l’exposició oral del treball

 • Carpeta d’aprenentatge

 • Bases d’orientació a l’hora d’escriure textos

Alumnes i mestres:

 • Taules d’observació diària.

 • Diari del projecte

 • Carpeta d’aprenentatge.

Mestres:

 • Rúbriques d’observació del grau d’assoliment de les competències.

 • Valoració del producte final.

 • Diari curricular.

La presentació del producte final és la cercavila i l’exhibició dels diferents balls durant la festa de fi de curs i l’exposició dels treballs realitzats a cada cicle per què les famílies puguin visitar i observar les activitats que s’han dut a terme durant tot el projecte més enllà de l’exhibició de fi curs.

 

Producte final

Hem centrat el treball del nostre projecte en els diferents elements que trobem a la Festa Major del poble. Creiem que és un projecte molt motivador pels alumnes des de P3 a 6è i alhora una oportunitat de fer poble i implicar els i les alumnes i les seves famílies en el seu folklore i tradicions.

El repte principal del nostre projecte consistirà en representar la nostra Festa Major inspirada en la Festa Major del poble. És un repte en majúscules ja que per fer-lo realitat necessitarem la col·laboració de les famílies i de les entitats del poble, així com també la implicació de tot el claustre i l’alumnat.

Preparar i participar en la nostra festa major serà la cloenda de projecte i ho farem durant la festa de fi de curs de l’escola el dia 21 de juny a la tarda. Aquest any ens reunirem tots a la plaça del poble on començarem fent el pregó de festa major. Seguidament, farem una petita cercavila pels carrers del poble fins arribar a l’escola. Una vegada allà cada cicle farà una exhibició de l’element treballat. Educació infantil han treballat el Jaume i les ovelles, contaran amb la figura del gegant Jaume i els i les alumnes ballaran al seu voltant com fan les ovelles que l’acompanyen. Cicle inicial han preparat una dansa amb fades i follets d’aigua i ballaran al voltant de la figura gegant de la Dona d’Aigua. Els i les alumnes de cicle mitjà han preparat uns ornis (objectes rodadors no identificats)i faran un petit circuit per exhibir-los. Finalment, el cicle superior s’encarregarà dels elements de foc: el drac i els diables i els faran dansar al ritme dels timbals.

Amb la col·laboració de tots els alumnes hem preparat una samarreta de festa major que lluiran tots els i les  alumnes, mestres i pares i mares que vulguin el dia de fi de curs.

El fi de festa el posarà l’AMPA amb música per ballar com si es tractés d’un ball d’envelat de festa major i un pica-pica.

ENTRE TOTS FAREM LA MILLOR FESTA MAJOR QUE HI HA HAGUT MAI A BELLVEI!

Implementació

Cada cicle s’ha centrat en un element de la festa major de Bellvei.

Educació Infantil 

Ha estat treballant el gegant Jaume i les ovelles. El treball ha sigut manipulatiu, creatiu, d’expressió corporal, molt visual i d’expressió oral.

Els 3 grups d’alumnes d’educació infantil (P3, P4, P5) ha estat repartit en 4 grups, cadascú amb una mestra del propi cicle. La lectura de quatre contes relacionats amb el món del les ovelles i els pastors, ha servit com a fil conductor i punt de partida per a realitzar el projecte. Les activitats que s’han dut a terme són les següents:

 • Lectura de contes sobre ovelles

 • Visualització del vídeo de la Festa Major de Bellvei

 • Creació del logotip de la samarreta de la festa de fi de curs

 • Representació teatral del conte les set cabretes

 • Elaboració de les caretes de les ovelles, el gos i les cues. Hem construït uns elements per simular que som les ovelles del ramat del gegant Jaume.

 • Grafisme de les caixes

 • Dansem amb el Gegant Jaume: El ball de Sant Ferriol.

El producte final serà la presentació per cicles en la nostra festa major que celebrarem el 21 de juny a la tarda a la festa de fi de curs de l’escola i l’exposició de treballs oberta a les famílies.

El Cicle Inicial 

S’ha centrat en la figura festiva de la Dona d’Aigua.

Els 2 grups d’alumnes de Cicle Inicial ( 1r i 2n ) ha estat repartit en 4 grups de 12/14 alumnes cadascú amb un docent del propi cicle. Aquest fet ha permès reduir les ràtios.

 • El punt de partida ha estat la lectura i l’obra de teatre representada pel grup de 2n de la Llegenda de la Dona d’Aigua.

 • A partir d’aquí cada alumne va escriure què volia saber o investigar sobre el personatge de la Dona d’Aigua. Vam fer un recull que vam anomenar «El Sac de les preguntes de 1r» i «El sac de les preguntes de 2n» .
 • L’equip docent va fer una primera lectura de les preguntes i va veure que tractaven sobre 4 grans temes. Vam decidir que cada tema el representaríem amb un color.
 • Els nens i nenes de van escriure la seva pregunta a net en un paper del color indicat .
 • Vam fer una gran reunió amb tots els infants del cicle per llegir totes les preguntes , tothom és important, no vam deixar de banda cap , i les vam classificar en un mural que va quedar penjat al passadís.
 • Cada bloc de preguntes va portar a l’equip de mestres ha dissenyar activitats per arribar a la descoberta dels interrogants plantejats.
 • Vam dissenyar 4 tallers, 1 per a cada docent. Els grups anaven rotant , de manera que dedicàvem a cada taller dos sessions de treball de projecte ( 2 matins de 9 a 12,30h ) Aquests són els tallers:
  • TALLER 1: LLEGENDES DE DONES D’AIGUA

Lectura, anàlisi i ubicació a la geografia catalana i d’Espanya de llegendes de Dones d’aigua, com són, on viuen, quins poders màgics tenen, …

Entrevistem a un dels autors que ha escrit el conte «La Dona d’Aigua i en Jepet» que ens visita a l’escola.

  • TALLER 2 : EL TORRENT DE LA PELLISSETA

Visitem el torrent que passa pel poble on la llegenda diu que hi vivia la Dona d’Aigua, observem i dibuixem les plantes que hi viuen al seu voltant: les canyes. Instrumenta fets amb canya.

  • TALLER 3 : LA DANSA

Descobrim la música que toquen les gralles quan la Dona d’Aigua balla a la festa major del poble. Dissenyem una dansa, l’aprenem i la ballarem per la festa de Fi de curs .

  • TALLER 4 : CONSTRUCCIÓ I MATERIALS

A través de 10 reptes l’alumnat troba resposta al seus interrogants : quines són les mides de la Dona d’Aigua?, quan pesa?, de quin material està feta?, qui l’ha fet?, com s’ha construït ? . Gràcies a les entitat del poble hem pogut tenir durant tot el projecte els gegants a dins de l’ escola.

Cicle Mitjà:

Davant del repte de fer la festa major a l’escola on cada cicle treballaria un aspecte en concret, les mestres del cicle mitjà vam decidir deixar triar als alumnes quin element de la festa major volien investigar. Vam dedicar un matí sencer a fer la tria del que ells volien investigar. Primer, vam fer una pluja d’idees sobre els elements festius de la seva festa major. Després, vam visionar un vídeo resum de la festa major. Finalment,  vam escollir el tema en dues votacions. El tema escollit van ser els ornis. A partir d’aquest tema escollit els i les alumnes de manera individual es van formular preguntes, les vam posar totes en comú i les vam classificar per temes. Hi havia un grup de preguntes que anaven clarament  dirigides a investigar l’origen i els diferents aspectes sobre les curses d’ornis i un altre grup que anaven encaminades a la construcció dels ornis.

Per poder fer el treball de recerca d’informació sobre les curses d’ornis i sobre la seva construcció es van agrupar en equips de tres o quatre integrants.

CURSES D’ORNIS

Vam iniciar el procés d’investigació sobre la cursa i vam posar-nos com a repte construir una exposició on mostrar el resultat de la nostra recerca. Per portar a terme l’exposició vam demanar la col·laboració de les altres famílies de l’escola a través d’una carta i als habitants del poble a través de la radio demanant fotografies i informació sobre els ornis fets a casa seva. També van investigar preguntant als familiars sobre l’origen d’aquesta cursa. Cada equip de treball es va centrar en resoldre una pregunta en concret .

Finalment , amb tot el material recollit de les fotografies que ens van facilitar les famílies i els habitants de Bellvei i la informació fruit de la recerca dels i les alumnes vam fer-ne una exposició.

CONSTRUCCIÓ D’ORNIS

En aquest cas el nostre repte era construir un orni per poder participar en la festa major al final de curs. Vam decidir que en construiríem un d’individual i un de gran per tot el cicle. La construcció va ser un procés creatiu i ple de petits reptes matemàtics que van anar resolent en equips de treball.  Vam començar per fer-ne una maqueta i després la vam passar a mida real amb caixes de cartró reciclades i material reciclat (taps, càpsules de cafè rotllos de paper…).  Finalment, vam crear un circuit que recorrerem durant la festa de fi de curs.

Cicle Superior:

UN PROJECTE COMÚ:

Com a escola teníem el repte de desenvolupar un projecte comú que englobés tots els cicles, que ens fes treballar per un objectiu comú, d’una manera consensuada i potenciant aspectes molt importants pels infants a banda dels coneixements com són el treball en equip, la capacitat per prendre decisions de manera autònoma, la iniciativa o la reflexió individual i en grup.

TRIA DEL TEMA:

Davant d’aquest repte, el de dissenyar i celebrar una festa major de l’escola,  cada cicle va escollir  un aspecte en concret. Els i les mestres del cicle superior vam decidir deixar triar als alumnes quin element de la festa major volien investigar / desenvolupar, i després d’un matí cercant temes i duent-los a votació més d’una vegada, es va decidir que dos grups treballarien els diables i uns altres dos els dracs de foc.

ACTIVEM-NOS I ORGANITZEM-NOS:

Un cop ja vàrem tenir el tema, els i les alumnes de manera individual es van formular preguntes, i els mestres també en vam formular algunes per activar els coneixements previs. Seguidament vam passar a la fase on ens preguntàvem què sabem i què volem saber dels diables i els dracs. En les preguntes del “Què volem saber?” van sortir molts temes que tocaven diferents vessants d’aquests grups: història, inicis d’aquesta tradició, grups similars arreu de la comarca i Catalunya, seguretat i material, vestuaris, persones expertes en aquests temes, la part econòmica de la festa,…

Calia doncs trobar respostes a aquestes qüestions plantejades i per tant, calia fer grups de 4 o 5 membres i repartir-nos la feina.

Un cop s’havia cercat la informació i n’havíem pogut parlar en gran grup, vam passar a buscar per a cada grup un nom i un logotip. A més, cada membre del grup tindria un paper rellevant dins del grup, amb unes funcions clares que havia de saber desenvolupar a cada sessió (coordinador, encarregat de material,  ajudant, secretari/ària,…).

Per organitzar-nos bé cada grup tenia un Dossier de grup (amb el logotip, nom del grup, càrrecs i funcions, avaluació, coavaluació i diari de les sessions) i un Dossier de treball (on anàvem recollint els documents que treballàvem).

CONCRETANT EL PRODUCTE FINAL…

Els i les alumnes del cicle superior volien construir un producte final en grups. Els grups que es centraven en els diables van decidir que elaborarien una capa i una forca per el dia de la celebració. A més, aquests diables també van decidir que llegirien uns versots el dia de la cercavila final.

Per altra banda, els dos grups especialitzats en els dracs van decidir que farien un drac cada grup, amb un cap principalment de cartró i un cos de tela. Aquests dracs el dia de la cercavila vam decidir que estarien vigilats i controlats pels mateixos diables.

FASES CAP A LA CONSECUCIÓ DEL PRODUCTE FINAL:

La elaboració d’aquests productes finals va fer que tots els grups passessin per diferents fases, en les que vam treballar diferents àrees de coneixement: llengües (vam elaborar textos instructius amb les eines, materials i passos que havíem de seguir i també vam crear falques per la ràdio del poble en tres llengües diferents), matemàtiques (amb molta geometria i mesura per la confecció de dracs i capes), artística (cerca del toc de diables i dracs per la cercavila i confecció del cap i el cos amb pintures, cartrons, purpurines, vernís,…), educació física (en la preparació del ball final un cop recorreguts els carrers del poble durant la cercavila) i medi (en l’estudi de la història d’aquesta tradició, l’estudi de les colles existents i de les persones especialitzades en aquests temes, com la artista Dolors Sans).

 

 

OBJECTIU COMPLERT:

Després de moltes sessions (i molt intenses) podem dir que els dracs i els diables estan ben a punt per sortir. Però més important que això, volem dir que diables i dracs han après que a través del treball en grup aconseguir un objectiu comú és més fàcil, ja que tots/es podem aportar coses diferents i per tant, tots/es sumem. Aquí neix una colla de diables o la colla d’un drac de foc: d’un equip de persones, totes amb caràcters diferents i amb vides diferents que s’uneixen per aconseguir quelcom important que els hi produeix alegria, satisifacció i sentit de pertinença a un grup i/o a un lloc.

El projecte d’escola és una realitat i el proper dia 21 de juny els carrers s’ompliran i els/les alumnes sortiran a lluir les seves creacions, el seu treball a l’aula, els seus coneixements i sobretot la seva felicitat i satisfacció per haver-ho aconseguit. I sí, també potenciaran el sentit de pertinença a un poble, el seu poble: Bellvei.

VISCA LA FESTA MAJOR!

 

Metodologia

1.PUNT DE PARTIDA: Partim de la necessitat de prendre acords referents a la metodologia i a l’avaluació , l’equip impulsor que és tot el claustre assumeix el repte de fer un projecte d’escola. Hi ha reunions en les que l’equip impulsor es reuneix al complet i en altres reunions treballem per equips de cicle.

2. DEFINICIÓ DEL REPTE O PRODUCTE FINAL

El projecte: LA FESTA MAJOR DE BELLVEI

Va ser una decisió de l’equip de mestres que el tema del projecte fos la Festa Major. Després, el full de ruta del projecte ha estat guiat pels interrogants que el propi alumnat ens va plantejar. El paper del mestre/a és el de guiar l’aprenentatge del grup d’alumnes. Cada cicle ha seguit un procés diferent:

 • Infantil i C. Inicial

El projecte s’inicia a partir de la lectura del contes que seguidament ens portarà a dos elements del folklore del poble de Bellvei que seran el motor del projecte.

– A Infantil: contes d’ovelles i pastors.

El gegant «El Jaume i les ovelles»

– A Cicle Inicial:

La llegenda «La dona d’aigua i en Jepet» .

 • Cicle Mitjà i Superior.

El projecte s’inicia a partir d’una pluja d’idees sobre els elements de la festa major. A partir d’aquí els alumnes trien el tema que volen treballar.

El resultat ha estat:

– C Mitjà: Els Ornis

– C. Superior : Diables i dracs

3. GESTIÓ DE L’AULA I ORGANITZACIÓ DE GRUPS.

– Els i les docents treballem en equips de cicle per pensar i dissenyar les propostes d’activitats.

– L’equip de mestres de cada cicle crea grups cooperatius de 4 /5 alumnes barrejant infants del mateix cicle.

– Participem al projectes tots els i les mestres de l’escola fet que permet reduir ràtios.

– Cada mestre tindrà tres grups cooperatius al seu càrrec (12/15 alumnes)

– Cada cicle sempre tindrà un o dos docents de suport .

– Les activitats es desenvoluparan en equip cooperatiu on cada membre desenvolupa un rol: Coordinador/a, Ajudant, Moderador/a i Material.

Les sessions de projecte impliquen un canvi organitzatiu a l’horari escolar , es tracta de tot un matí repartit en dues franges horàries:

9 a 11

Treball cooperatiu

11,11,30

Pati

11,30 a 12,30

Treball de reflexió i avaluació

 

Planificació

El grup impulsor va decidir que una manera d’avançar plegats era treballar un mateix projecte comú a tota l’escola i fer-ho alhora. Això implicaria compartir idees, dubtes i prendre acords i decisions plegats. Hem decidit que el tema del nostre projecte sigui «La Festa Major» . Hem pensat que un producte final d’aquest projecte comú podria ser la Festa de Fi de Curs. Aquest treball va començar a l’octubre a nivell del professorat i ho hem iniciat amb els i les nostres alumnes a principis d’abril.

L’equip de mestres ha programat 10 sessions a desenvolupar entre els mesos d’abril, maig i juny . Els dies de la setmana triats són dies en els que hi ha el nombre màxim de professorat per facilitar el treball en petits grups a tots els cicles.

Les sessions de projecte impliquen un canvi organitzatiu a l’horari escolar. Es tracta de tot un matí repartit en dues franges horàries:
9 a 11 Treball cooperatiu
11 a 11,30 Pati
11,30 a 12,30 Treball de reflexió i avaluació

Qui som

Som L’Escola La Muntanyeta de Bellvei. Enguany és el primer any que participem a la Xarxa de Competències Bàsiques. El Grup Impulsor està format per tot el claustre, ja que el nostre objectiu és avançar plegats i transformar mica en mica la mirada dels aprenentatges escolars, passar d’una mirada fragmentada, a una mirada més global i interdisciplinar amb el propòsit de motivar i millorar l’aprenentatge dels nostres infants.