PROJECTE DE VIDA

“Projecte de Vida” neix de la necessitat de donar resposta a les inquietuds de l’alumnat de quart d’ESO en el moment de finalitzar l’últim any de la seva etapa d’estudis obligatoris. Aquest és un moment clau de descoberta personal i de presa de decisions que condicionaran el seu futur a curt i llarg termini. És per aquesta raó que ‘Projecte de Vida’ complementa i enllaça amb el PAT del nivell entorn a orientació del segon trimestre. ‘Projecte de Vida’ s’inicia després d’haver engegat el gran tema d’orientació professional en diverses sessions setmanals de tutoria conjuntament amb l’equip de psicopedagogia del centre. Després de realitzar els diversos tests proposats pel departament d’ensenyament i havent analitzat els resultats acuradament, l’alumnat s’agrupa per perfils afins. Aquests grups seran els grups de treball de ‘Projecte de Vida’. Aquest projecte es treballa com a monogràfic intensiu durant quatre dies dins de la setmana de projectes del centre, anomenada ‘Setmana Cultural’.

El projecte s’inicia amb les preguntes:

  • Quin és el meu projecte de vida per al futur?
  • Què m’agradaria realment fer?
  • Quin camí he de seguir per arribar-hi?
  • Conec les meves qualitats i capacitats?
  • Quines possibilitats m’ofereix el sistema educatiu?
  • Com s’entra en el món laboral?

‘Projecte de Vida’ s’estructura i articula a partir d’un bloc on es comparteix tota la informació necessària per assolir els objectius proposats i on tots els grups hi participen activament al llarg de la setmana.

El producte final és l’elaboració d’un vídeo-currículum que recollirà i reflectirà els resultats de la recerca personal de tots els integrants de cada grup després d’uns dies de treball intensiu entorn a aquest gran tema personal.

LA MEVA MANRESA 2 – PLANIFICACIÓ

El projecte “La meva Manresa” parteix de la necessitat que aquest suposi un aprenentatge significatiu per part de l’alumnat.

“La meva Manresa” és un projecte totalment cooperatiu, per tant és un treball en grup on es poden trobar amb altres companys amb els mateixos interessos. Tot i que, el punt de partida dels alumnes és individual, ja que els alumnes són els que trien quin àmbit els motiva més (història, monuments, fauna, carrers, barris,…) o amb quin aspecte volen aprofundir, els alumnes comencen a treballar immediatament en grups de quatre o cinc amb l’objectiu d’afavorir aquest treball cooperatiu.

Durant el primer trimestre els alumnes han treballat sobre l’àmbit escollit, han buscat informació, han creat un Flipgrid, han fet una presentació, han creat Kahoots, …..Resultat d'imatges de la meva manresa

El segon trimestre, els alumnes han descobert quins personatges famosos nascuts a Manresa tenen un carrer, l’han situat al mapa (mymaps), han investigat el personatge, l’han dibuixat i han escrit en diferents idiomes la seva biografia  (codis QR). Durant aquest trimestre, s’ha realitzat “La Manresada”.

Resultat d'imatges de manresada

Resultat d'imatges de instagram manresada

LA MEVA MANRESA 2 – QUI SOM

L’INS Cal Gravat és un centre públic amb 10 anys d’història que ofereix estudis d’ESO, Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, així com un FPB (programa de Formació Professional Bàsica) i una USEE.

Aquest curs 2017-18 hi ha matriculat al centre un total de 513 alumnes distribuïts en quatre grups de 1r d’ESO, cinc grups de 2n d’ESO, tres grups de 3r d’ESO, 3 grups de 4t d’ESO, 2 grups de 1r de Batxillerat, 2 grups de 2n de Batxillerat, 1 grup d’FPB i 1 grup d’USEE. El centre també disposa d’una Aula d’Acollida amb un total de 11 alumnes.

El centre es troba situat al barri de Cal Gravat, a la perifèria de Manresa. L’alumnat prové d’aquest barri i del barri de La Balconada, d’altres punts de la ciutat i de la població veïna de Sant Salvador de Guardiola.

L’equip impulsor està format per un grup de 19 professors i professores de diverses disciplines (Música, Educació Física, Visual i Plàstica, Ciències Naturals, Matemàtiques, Llengua Anglesa, Llengua Alemanya, Llengua Catalana i Llengua Castellana).

Enguany és el segon curs que el centre forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El centre es va acollir a la Xarxa com a resposta a la necessitat d’implementar noves metodologies a l’aula per tal d’afavorir el treball cooperatiu i, alhora, afavorir el desenvolupament de competències per part de l’alumnat.

El fet de tenir experiència en el treball per projectes ha ajudat l’equip impulsor a proposar millores pel curs 2018-19, tant a nivell organitzatiu de centre com a nivell metodològic a l’aula.

El curs 2016-17 es van implementar tres projectes a 1r d’ESO (“Som cívics”, “La meva Manresa” i “La Sèquia de la meva Manresa”), un projecte a tots els grups d’ESO (SOM PLURALS) i un projecte al grup de FPB (“Boc’n’rollat”).

El projecte “Som cívics” es va dur a terme durant una setmana (primer trimestre), el projecte “La meva Manresa” es va dur a terme durant el segon i tercer trimestres, el projecte “La Sèquia de la meva Manresa” es va dur a terme durant una setmana (tercer trimestre), el projecte SOM PLURALS es va dur a terme durant la Setmana Cultural i el projecte “Boc’n’rollat” es va dur a terme durant el segon i tercer trimestre.

Aquest curs 2017-18, l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques de primer d’ESO està format per cinc professors representants de l’àmbit social, àmbit artístic,àmbits lingüístic i àmbit cientificotecnològic.

El nostre objectiu és implementar nous coneixements en l’equip de docents implicats en el mateix nivell pel que fa al treball per projectes de manera oberta i així poder consolidar els projectes com un eix de treball del nostre institut.

El projecte “La meva Manresa” es va iniciar  el segon trimestre del curs 2016-17. Aquest any el projecte s’ha implementat des del començament del present curs 2017/18 amb l’objectiu que l’alumnat de primer sigui conscient i conegui la seva ciutat. Dins el projecte es participa en l’activitat “La Manresada” , la qual suposa “l’equador” entre les activitats relacionades amb la reflexió sobre la Manresa que coneixen els alumnes i les activitats relacionades amb la Manresa que començen a conèixer després de “La Manresada”.

Totes les activitats es realitzen  durant la franja de projectes, dues hores setmanals.

METRÒPOLIS – PLANIFICACIÓ

El fet de tenir experiència en el treball per projectes ha ajudat l’equip impulsor a proposar canvis pel curs 2017-18, tant a nivell organitzatiu de centre com a nivell metodològic a l’aula.

L’alumnat de 2n d’ESO del nostre centre està dividit en 5 grups, amb 25 alumnes a cada grup. Dins el seu horari escolar, compten amb dues hores setmanals (franja de matèries optatives) dins les quals tenen la possibilitat d’escollir “Projectes”. Els alumnes que participen de la franja de projectes es divideixen en 3 grups/aula de 24 alumnes dividits en subgrups de 4 o 5 alumnes.

Cada grup rep l’ajuda i orientació de dues professores de l’Equip Docent de 2n d’ESO. Aquesta distribució horària i grupal sorgeix de la necessitat de dedicar una franja setmanal a l’aprenentatge per projectes, ja que durant el curs 2016-17 (primer any de treball per projectes al nostre centre), vam observar que s’havia de millorar la gestió del temps, professorat i alumnat per assolir els objectius plantejats a l’inici de curs.

Pel que fa a l’organització del treball a l’aula, cada trimestre els grups treballen diferents ciutats del món des de diferents àmbits (científicotècnic, artístic, social i lingüístic) amb l’objectiu que, a final de 2n d’ESO, tots els alumnes hagin treballat ciutats dels cinc continents a partir dels àmbits esmentats anteriorment.

METRÒPOLIS – QUI SOM

L’INS Cal Gravat és un centre públic amb 10 anys d’història que ofereix estudis d’ESO, Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, així com un FPB (programa de Formació Professional Bàsica) i una USEE.

Aquest curs 2017-18 hi ha matriculat al centre un total de 513 alumnes distribuïts en quatre grups de 1r d’ESO, cinc grups de 2n d’ESO, tres grups de 3r d’ESO, 3 grups de 4t d’ESO, 2 grups de 1r de Batxillerat, 2 grups de 2n de Batxillerat, 1 grup d’FPB i 1 grup d’USEE. El centre també disposa d’una Aula d’Acollida amb un total d’11 alumnes.

El centre es troba situat al barri de Cal Gravat, a la perifèria de Manresa. L’alumnat prové d’aquest barri i del barri de La Balconada, d’altres punts de la ciutat i de la població veïna de Sant Salvador de Guardiola.

Enguany és el segon curs que el centre forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El centre es va acollir a la Xarxa com a resposta a la necessitat d’implementar noves metodologies a l’aula per tal d’afavorir el treball cooperatiu i, alhora, afavorir el desenvolupament de competències per part de l’alumnat.

L’equip impulsor està format per un grup de 13 professors i professores de diverses disciplines (Música, Educació Física, Ciències Naturals, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Llengua Anglesa, Llengua Alemanya, Llengua Catalana i Llengua Castellana). Aquests professors i professores formem part d’Equips Docents de diferents nivells d’ESO i això ens ha donat l’oportunitat d’elaborar tres projectes per 1r, 2n i 4t d’ESO: “La meva Manresa 2” a 1r d’ESO, “Metròpolis” a 2n d’ESO i “Projecte de vida” a 4t d’ESO.

L’alumnat de 2n d’ESO va dur a terme el Projecte “La meva Manresa” durant el curs 2016-17. L’Equip Docent de 2n d’ESO volia donar resposta a la necessitat d’ampliar aquest projecte, en el qual els nois i noies van conèixer a fons la seva ciutat des de diferents àmbits.

Després de considerar diverses opcions, es va arribar a la conclusió que, per donar continuïtat a aquest projecte, es podrien treballar altres ciutats més grans oferint noves realitats socials i culturals als alumnes sense apartar-los del fil conductor de treballar diferents àmbits de coneixement a partir d’una ciutat.

Per aquest motiu, vam idear el projecte que expliquem en aquest bloc: “Metrópolis”.

PROJECTE DE VIDA

L’INS Cal Gravat és un centre públic amb 10 anys d’història que ofereix estudis d’ESO, Batxillerat de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, així com un FPB (programa de Formació Professional Bàsica) i una USEE.

Aquest curs 2017-18 hi ha matriculat al centre un total de 513 alumnes distribuïts en quatre grups de 1r d’ESO, cinc grups de 2n d’ESO, tres grups de 3r d’ESO, 3 grups de 4t d’ESO, 2 grups de 1r de Batxillerat, 2 grups de 2n de Batxillerat, 1 grup d’FPB i 1 grup d’USEE. El centre també disposa d’una Aula d’Acollida amb un total de 11 alumnes.

El centre es troba situat al barri de Cal Gravat, a la perifèria de Manresa. L’alumnat prové d’aquest barri i del barri de La Balconada, d’altres punts de la ciutat i de la població veïna de Sant Salvador de Guardiola.

L’equip impulsor està format per un grup de 13 professors i professores de diverses disciplines (Música, Educació Física, Ciències Naturals, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Llengua Anglesa, Llengua Alemanya, Llengua Catalana i Llengua Castellana).

Enguany és el segon curs que el centre forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques. El centre es va acollir a la Xarxa com a resposta a la necessitat d’implementar noves metodologies a l’aula per tal d’afavorir el treball cooperatiu i, alhora, afavorir el desenvolupament de competències per part de l’alumnat.

El fet de tenir experiència en el treball per projectes ha ajudat l’equip impulsor a proposar millores pel curs 2017-18, tant a nivell organitzatiu de centre com a nivell metodològic a l’aula.

El nostre projecte va adreçat als alumnes de 4t d’ESO. Aquest nivell compta amb tres grups classe, dos adreçats als estudis de batxillerat i un altre encaminat als cicles formatius i al món laboral. D’aquests tres grups, a les matèries instrumentals de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques en surten quatre grups flexibles.

El Projecte de Vida respon a les necessitats dels nostres alumnes en aquest moment de la seva vida. És l’últim curs de l’etapa obligatòria i, a partir d’aquí, han de prendre decisions importants que condicionaran el seu futur. Aquest projecte pretén ajudar els alumnes a la presa de decisions pel que fa al seu futur proper acadèmic i laboral. Es donarà eines per fer aquesta descoberta personal. Es treballa aspectes pràctics i situacions reals que es trobaran els alumnes.

El projecte implica l’ús de les noves tecnologies, per exemple, un blog en el qual els alumnes hi participaran activament al llarg del projecte i on compartiran les seves experiències.

L’equip docent procurarà promoure espais i activitats que convidin a la reflexió personal entorn de les inquietuds personals de l’alumnat. Tot això, som conscients que no podem tenir tots els factors garantits per assolir un alt grau d’èxit en tot l’alumnat.