METRÒPOLIS – PLANIFICACIÓ

El fet de tenir experiència en el treball per projectes ha ajudat l’equip impulsor a proposar canvis pel curs 2017-18, tant a nivell organitzatiu de centre com a nivell metodològic a l’aula.

L’alumnat de 2n d’ESO del nostre centre està dividit en 5 grups, amb 25 alumnes a cada grup. Dins el seu horari escolar, compten amb dues hores setmanals (franja de matèries optatives) dins les quals tenen la possibilitat d’escollir “Projectes”. Els alumnes que participen de la franja de projectes es divideixen en 3 grups/aula de 24 alumnes dividits en subgrups de 4 o 5 alumnes.

Cada grup rep l’ajuda i orientació de dues professores de l’Equip Docent de 2n d’ESO. Aquesta distribució horària i grupal sorgeix de la necessitat de dedicar una franja setmanal a l’aprenentatge per projectes, ja que durant el curs 2016-17 (primer any de treball per projectes al nostre centre), vam observar que s’havia de millorar la gestió del temps, professorat i alumnat per assolir els objectius plantejats a l’inici de curs.

Pel que fa a l’organització del treball a l’aula, cada trimestre els grups treballen diferents ciutats del món des de diferents àmbits (científicotècnic, artístic, social i lingüístic) amb l’objectiu que, a final de 2n d’ESO, tots els alumnes hagin treballat ciutats dels cinc continents a partir dels àmbits esmentats anteriorment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *