IMPLEMENTACIÓ DEL CALIDOSCOPI

Tal i com hem explicat ja a l’article “Implementació del pal de pluja”, el projecte «Construcció d’un pal de pluja i d’un calidoscopi» consisteix en la realització d’aquests dos objectes per part d’equips de treball de 4 alumnes. Al final de les sessions els grups hauran construït dos exemplars de cada treballant de manera cooperativa.
En aquest article parlarem de la implementació del calidoscopi, un «instrument òptic, cilíndric, en el fons del qual hi ha fragments de vidre de color i miralls disposats de manera que apareix a la vista una figura de simetria radiada de múltiples colors que varia il·limitadament en agitar-lo», tal i com el descriu el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans.

En un primer moment es va voler relacionar la nova informació amb els coneixements que els alumnes tenien d’aquest objecte. Una professora va fer la sessió inicial i els va mostrar un calidoscopi de la seva propietat. La majoria d’alumnes ja el coneixien i sabien com s’utilitzava, però desconeixien del tot com el podien elaborar i es van mostrar sorpresos que es pogués fer amb objectes que tenen a casa habitualment (CD vells, tetrabrics, pots de papates Pringles o boletes per fer collarets). A l’hora de fer-lo ells, però, van tenir problemes per interpretar correctament les instruccions, que eren en anglès. Com que l’elaboració d’aquesta joguina és més complexa que la del pal de pluja, no els va ser tan senzill construir-lo ells sols i sovint van necessitar l’ajuda del professorat. Per a properes edicions s’ha decidit redactar unes instruccions amb frases més senzilles, amb vocabulari treballat prèviament i també amb imatges que els serveixin de guia.

Igual que es va fer amb el pal de pluja, els alumnes van prendre nota del procés de treball a la carpeta d’aprenentatge i igualment en van fer un registre fotogràfic per a poder explicar-ho al powerpoint final. Al final de tot el professorat va fer una valoració d’aquest procés de treball i també de l’objecte realitzat, tenint en compte tant la seva funcionalitat com la seva estètica.

IMPLEMENTACIÓ DEL PAL DE PLUJA

El projecte «Construcció d’un pal de pluja i d’un calidoscopi» consisteix en la realització d’aquests dos objectes per part d’equips de treball de 4 alumnes. Al final de les sessions els grups hauran construït dos exemplars de cada treballant de manera cooperativa. Dos alumnes realitzaran conjuntament el pal de pluja i de manera simultània els altres dos construiran el calidoscopi. En un moment donat del projecte, els alumnes canviaran de rol i hauran de construir l’objecte contrari amb l’ajuda dels companys que l’hauran realitzat primer.
En aquest article parlarem de la implementació del pal de pluja, un instrument de percussió que sona per sacseig i que quan es gira, gràcies al moviment de les llavors o cereals que té a dins, fa un so que recorda a la pluja quan cau.

En un primer moment es va voler relacionar la nova informació amb els coneixements que els alumnes tenien d’aquest objecte. Una professora va fer la sessió inicial i els va mostrar un pal de pluja autèntic. La majoria d’alumnes el coneixien i fins i tot algun n’havia realitzat un a primària. Un cop van llegir i saber les instruccions per elaborar aquest objecte es van mostrar sorpresos perquè la seva realització els va semblar senzilla i, aquells que ja n’havien realitzat un abans, perquè s’utilitzava un mètode diferent del que ells havien fet servir. En aquest cas els va sorprendre l’ús de boles de filferro i arròs per aconseguir el so similar a la pluja en comptes de l’ús de claus com havien fet a primària.

Per a la realització del pal de pluja els alumnes van haver de seguir unes instruccions en anglès i van treballar també conceptes de tecnologia (realització de l’instrument) i de socials, ja que van haver de buscar informació sobre l’origen d’aquest objecte i explicar-lo a la presentació final. Finalment van treballar també continguts de visual i plàstica, ja que una part important de l’elaboració d’aquest objecte era la seva decoració.

Al llarg de l’elaboració del pal de pluja els alumnes van anar registrant el procés, tant amb fotografies que van adjuntar al powerpoint final, com a través de la reflexió documentada a la carpeta d’avaluació. D’altra banda el professorat va fer-ne una valoració final, tant del treball diari i del procés d’elaboració com del resultat final, tenint en compte tant la seva sonoritat com l’aspecte visual i tecnològic.

LA VEU DEL PROFESSORAT

Després de la realització del projecte «Pal de pluja i calidoscopi» a tots els nivells de segon d’ESO, el professorat es va reunir al mes de maig per poder fer-ne una valoració dels aspectes positius i, sobretot, dels aspectes que es podien millorar de cara a nous cursos.

Pel que fa als punts positius, el professorat va destacar la cooperació que es va establir entre els alumnes a l’hora de treballar. El projecte tenia previst que els alumnes treballessin en grups de quatre. Dins d’aquests grups, dos alumnes començaven a elaborar el pal de pluja i dos el calidoscopi. Un cop realitzats aquests objectes els rols s’invertien, de manera que els que havien fet al pal de pluja ara realitzaven el calidoscopi i al revés. En aquesta segona part, però, eren els alumnes que ja havien realitzat la joguina en primer terme els que explicaven als seus companys com l’havien d’elaborar i els ajudaven, com a experts que havien esdevingut en la matèria, a resoldre els possibles dubtes. D’aquesta manera es fomentava el treball cooperatiu. D’altra banda, el professorat va observar que els diferents equips també cooperaven molt entre ells i s’ajudaven en la realització de les joguines.

Un altre aspecte positiu que es va destacar va ser un fet que va succeir el primer dia del projecte. Els alumnes no havien dut tot el material necessari i es va decidir suspendre el projecte aquell dia perquè no es podia realitzar la feina prevista. Els professors van realitzar les seves classes habituals i els alumnes van ser conscients que no havien estat a l’alçada i que això tenia conseqüències. El dia següent els equips van venir preparats amb allò que se’ls havia demanat i es va poder continuar el projecte amb normalitat. Per tant, un aspecte que en un primer moment semblava negatiu en realitat els va servir com a lliçó i estímul per començar.

Pel que fa als punts a millorar, l’equip docent va comentar diferents aspectes. Per començar es va creure necessari, de cara a una altra edició del projecte, que es recollís el material uns dies abans del seu inici, ja que enguany gairebé ningú va dur res el primer dia i es va perdre tota una sessió. Igualment, potser també caldria fer els grups de treball amb més antelació perquè d’aquesta manera es podrien organitzar millor de cara a portar el material.

Un altre punt feble van ser les instruccions per realitzar els objectes, que en aquest cas tenien en anglès. Caldria haver reservat amb anterioritat els ordinadors portàtils perquè poguessin fer-ne la traducció el primer dia, ja que tenien moltes dificultats per entendre-les. Per al curs vinent es podrien també preveure l’ús de diccionaris. També es va observar que les instruccions eren massa llargues i el vocabulari massa específic i que hagués estat millor utilitzar frases més breus i senzilles. Igualment potser hagués estat bé incloure imatges o dibuixos per acompanyar les explicacions.

També es va detectar que els alumnes no sabien ben bé per què feien aquest projecte. Davant d’aquesta situació el professorat va comentar que potser caldria replantejar-se com relacionar-lo amb el temari de diferents matèries. Per exemple, a ciències es podria treballar amb anterioritat el tema de la llum i del so i a anglès es podria treballar tant els textos instructius com el vocabulari que s’utilitzarà durant la realització dels dos objectes.

Finalment es va fer incís en l’avaluació. Les carpetes d’aprenentatge utilitzades s’han convertit en una feina massa mecànica, que els alumnes omplen d’esma i sense reflexionar. Caldria que fos una eina més oberta i que cada alumne pogués crear la seva pròpia carpeta d’aprenentatge. Per això es creu que seria molt útil que els alumnes veiessin diferents models de carpetes per tal d’elaborar la seva pròpia d’acord amb els seus gustos o interessos. També es va comentar que seria necessària la creació de rúbriques per avaluar tant les carpetes d’aprenentatge com el powerpoint final.

PRODUCTE FINAL

Per a treballar els continguts curriculars de 2n d’ESO: Propagació de la llum i el so. Aplicacions a la vida quotidiana, es planteja a l’alumnat:

  • la construcció d’un pal de pluja, que produeix un so característic, que es propaga com una ona en totes direccions.
  • la construcció d’uncalidoscopi, que reprodueix moltes vegades una figura, degut a una propietat de la llum.

PAL DE PLUJA

Després de lasessió inicialon l’alumnatva poder observar el so que produeix aquest instrument, com el produeix el so i com creien que estava construït l’instrument (forma i contingut de l’instrument), es van posar mans a l’obra per a construir el seu propi pal de pluja.

El producte final era la construcció d’aquest pal de pluja, en parelles, dintre d’un grup de quatre alumnes, que posteriorment explicaven com ho havien realitzat als altres dos membres del grup. La part de la decoració externa s’ha realitzat de diferents maneres en funció dels interessos i habilitats de les parelles.

CALIDOSCOPI

A la sessió inicial l’alumnat va poder observar el centenar d’imatges que s’originen en un calidoscopi. La seva construcció va ser guiada per unes instruccions en anglès, que s’havia de realitzar per parelles, i, un cop acabat explicar el funcionament a l’altra parella del grup. Igualment, la part de la decoració externa s’ha realitzat de diferents maneres en funció dels interessos i habilitats de les parelles.

 

També es demanava una presentació, amb fotos, de tot el procés fet en la construcció dels dos objectes, que s’exposava davant de tota la classe.

Veu dels alumnes, els aprenentatges.

Un cop acabat el projecte es torna a passar un altre cop l’avaluació inicial als alumnes per tal de poder veure els resultats d’aquests.

En aquests ocasió, la majoria dels alumnes han contestat totes les preguntes. Per començar sabien el nom dels dos instruments, cosa que en un principi molts alumnes no el sabien, sobretot el calidoscopi, que era el nom que menys coneixien els alumnes.

La segona pregunta, «Perquè et sembla que s’utilitza»; el pal de pluja molts ja sabien que era un instrument de música, en aquesta ocasió el alumnes ja ho tenien clar, en general han especificat que era de percussió i que es feien servir en països on hi ha indígenes.

A la pregunta «Creus que es pot construir amb altres materials?» ho tenien molt clar que si, s’encordaven del material que havien utilitzat, els van anomenar tots. Sabien també com era el seu funcionament, com és que feia soroll o perquè feia les figures del calidoscopi.

En general, estaven molt contents dels seus instruments, s’hi van esforçar molt i van voler que quedessin xulos per poder-los presentar davant de tothom. Molts es queixaven que el calidoscopi era bastant difícil de fer i que els havia costat bastant entendre les instruccions amb anglès, però que al final ho havien aconseguit.

Alguns van arribar a la conclusió que també hi ha d’altres joguines o instruments que també es podrien fer amb material reciclat i que ells mateixos els podrien construir.

Sorpreses!!!!!

Durant el procés de creació del Calidoscopi del Pal de pluja, s’ha pogut fer una observació directe, sobre les diferents reaccions que han tingut els alumnes durant aquest procés. També ha anat molt bé l’enregistrament de vídeos i les fotografies.

El primer dia, els alumnes es van sentir decepcionats, ja que es van trobar que no tenien prou material per començar a treballar. Van poder descobrir la seva primera errada, o dit d’una altra manera van tenir la primera sorpresa!!!!, no haver-se reunit el grup abans per posar en comú el material que tenien, i així poder buscar el material que necessitaven. Així doncs, el primer dia de projecte el van perdre. Això els va obligar durant la resta de dies a treballar més depresa per poder arriba al final amb la feina feta.

Tot i així, els alumnes van saber reaccionar bé, van veure que havien fallat i això els va motivar més per treballar sense perdre temps i organitzar-se millor. El treball de la resta de dies va ser intens.

Durant la setmana els alumnes van tenir altres sorpreses, ja que una de les coses que els va cridar molt l’atenció va ser el Pal de pluja, tenien la idea alguns, que perquè sonés s’havien de clavar claus al tub, per tal que quan el material de dins el féssim caure fes soroll al xocar amb els claus. Però la proposta que teníem el professors era una altra; consistia en posar dins el tub unes boles de filferro, el qual van poder observar que feia el mateix efecte.

També els va sorprendre molt la construcció del calidoscopi, per una banda no els semblava que fos tant complicat muntar-lo i l’altre van veure l’efecte que tenien els miralls dins del tub per tal que es produís l’efecte esperat.

Molts dels comentaris dels alumnes eren: no hem pensava que es construís d’aquesta manera, jo hem pensava que tindríem claus i resulta que hem fet servir filferro, que complicat ho trobo, deixe’m el celo, espera que t’ajudo, mira que fàcil és,…….

METODOLOGIA

Les tasques que dissenyem són que realitzin un pal de pluja i un calidoscopi amb material reciclat, com ara pots de patates pringles, bricks de llet, ampolles translúcides d’aigua destil·lada, ànimes (o cartró) del paper de cuina o d’WC, CD,s vells… La nostra intenció és que a la vegada que construeixen aquests objectes siguin conscients que estan fent una feina de reciclatge i que estan contribuint amb el medi ambient. També volem que en el grup es creïn vincles forts de comunicació i d’entesa per tal de poder realitzar el producte final, ja que si un membre no realitza la seva tasca, el producte no es pot acabar. I, com no, també volem que apliquin els coneixements de tecnologia i dibuix en aquests dos productes finals. Per tant, el fil conductor es desenvoluparà a partir de despertar la curiositat als alumnes quan un membre del professorat mostri a classe un pal de pluja i un calidoscopi. Preguntarà als alumnes si saben què porta i els farà una avaluació inicial (per veure el seu grau de coneixement). Seguidament se’ls donarà les instruccions en un dossier i la carpeta d’aprenentatge. Les instruccions estaran en anglès i caldrà que el grup en faci la traducció. Un cop finalitzats els productes, caldrà que elaborin un PowerPoint per tal d’explicar com ho han fet a la resta del grup, ja que dos membres del grup faran el pal de pluja i els altres dos el calidoscopi, i un cop acabin s’hauran d’intercanviar les explicacions per tal d’elaborar el producte que no han realitzat. Al llarg de les sessions caldrà que vagin omplint la carpeta d’aprenentatge i un cop finalitzi el projecte caldrà que tots els membres del grup s’autoavaluïn i es coavaluïn

Pel que fa als espais, els alumnes disposaran de tres aules ordinàries i del taller de tecnologia. Si es creu convenient, es podria fer servir també l’aula de dibuix.

AVALUACIÓ INICIAL DELS ALUMNES

Abans de començar el projecte hem portat a terme una presentació i avaluació inicial dels dos instruments que els alumnes hauran de crear. Es va portar a l’aula un pal de pluja original, fet amb canya de bambú; i un calidoscopi de metall. En un principi no se’ls va dir el nom de cap dels dos elements, ja que després que els poguessin tocar i observar se’ls va passar un petit qüestionari, on hi trobàvem preguntes pels dos objectes. Les preguntes eren les següents:
– Pel Pal de pluja: Com es diu?; Perquè et sembla que s’utilitza?; De que està fet? Creus que es pot construir amb altres materials?; Perquè et sembla que fa soroll?.
– Pel Calidoscopi: Com es diu?; Perquè et sembla que s’utilitza?; De què està fet? Creus que es pot construir amb altres materials?; Perquè et sembla que podem veure aquests dibuixos a l’interior?.

El nostre objectiu és veure quins coneixements previs tenen sobre aquests dos instruments, i també motivar-los en la seva creació i en el descobriment de les propietats d’aquests (tant el so d’un, com la imatge de l’altre) . El que vaig poder observar va ser que els alumnes els van agradar molt el so del Pal de Pluja i les figures del Calidoscopi; i la seva pregunta era «nosaltres en podrem fer un?, que guai!!!» .

A partir dels resultats del qüestionari s’ha pogut observar que en general els alumnes coneixen més el Pal de pluja, tot i que el nom no el sabien. Però tenien més coneixements de perquè servia i perquè feia soroll. Alguna de les respostes de perquè servia van ser: per relaxar, per fer música, per fer el soroll de l’aigua; i 4 van dir que els feien servir en el passat per fer ploure. La majoria van coincidir que fa soroll perquè a dins hi ha: boletes, arròs, sorra, pedretes, etc… que al moure fa soroll.

Pel que fa al Calidoscopi, el nom encara ho sabien menys alumnes, però alguns el van confondre amb telescopi o microscopi. Hem va sorprendre, que a l’aula de 2on A tenien més idea que era un efecte òptic, que hi han uns miralls a dins que produeixen la imatge. Les altres dues aules o no van contestar o la resposta era molt més simple. Pel que fa a la pregunta de perquè servia hem va cridar molt l’atenció que hi va haver alumnes que van dir que era per relaxar-se mirant les figures. En els dos casos, la majoria deien que si que es podria construir amb altres materials però no es van atrevir a dir amb quin tipus de material els podria fer.

Un cop van entregar el qüestionari, se’ls va dir el nom dels dos objectes i se’ls va presentar la llista del material que necessitàvem per poder fer-los crear. Es van poder escoltar com els alumnes feien les primeres deduccions de quins materials necessitàvem per poder crear cada un dels instruments. Crec que aquesta sessió va anar molt bé perquè els va motivar i els va fer treure les primeres hipòtesis.

CONSTRUCCIÓ D’UNA JOGUINA AMB MATERIAL RECICLAT

El projecte «Construcció d’una joguina amb material reciclat» està dirigit a alumnat de segon d’ESO de l’Institut Guillem Catà, de Manresa. L’objectiu d’aquest projecte és la realització de dues joguines amb material de rebuig: un calidoscopi i un pal de pluja. Aquest curs 2017-2018 es realitzarà el projecte entre els dies 7 i 11 de maig, durant 10 sessions.

Els alumnes es distribuiran en grups de quatre persones. En una primera fase, dos alumnes del grup realitzaran el calidoscopi i els altres dos el pal de pluja. Ho faran interpretant un full d’instruccions. En una segona fase, quan aquests primers objectes ja es tinguin fets, els alumnes s’intercanviaran els rols. Els alumnes que feien el calidoscopi faran el pal de pluja i a la inversa. En aquesta ocasió, però, seran els mateixos alumnes els que explicaran els seus companys tot el procés per a realitzar la joguina; és a dir, els transmetran oralment el coneixement que ells ja han adquirit i, d’aquesta manera, tots tindran coneixement de tots els passos del procés i treballaran cooperativament.

Aquest projecte no és de nova creació, sinó que s’ha realitzat a l’institut des de fa quatre anys. L’equip de treball de la Xarxa de Competències Bàsiques, però, ens hem proposat de renovar-lo i ampliar-lo, de manera que s’hi incloguin tasques que corresponguin a més àrees del coneixement. Fins ara, s’hi treballaven bàsicament continguts de tecnologia (materials i elaboració de les joguines), de visual i plàstica (decoració de les joguines) i de ciències (coneixement de la llum i el so). En la revisió que hem fet nosaltres, hem introduït també continguts de les següents matèries:

– Anglès: les instruccions per a la construcció de les joguines es donaran als alumnes en anglès, així com el llistat de material necessari per a poder-les fer.

– Socials: els alumnes hauran de fer una recerca sobre l’origen i la història d’aquestes dues joguines.

L’alumnat, a mida que vagi realitzant les joguines, haurà d’anar elaborant també una presentació amb powerpoint on explicaran com s’han organitzat el treball, la història d’aquests dos objectes, tot el procés que han seguit per fer-los i propostes de millora del projecte. Quan facin l’exposició oral d’aquesta presentació, a més a més, presentaran els objectes que han realitzat.

A més a més, al final de cada dia, els alumnes tindran una estona per escriure a la carpeta d’aprenentatge, on reflexionaran individualment sobre el treball que han realitzat durant aquella jornada.

Finalment, pel que fa a l’avaluació del projecte, es programaran activitats d’autoavaluació del grup i l’equip de professorat avaluarà també tots els aspectes que s’hauran anat treballant, tant la feina diària com el producte final, el powerpoint i la presentació oral, així com la carpeta d’aprenentatge.

COM FEM ELS GRUPS?

A l’hora de fer els grups pel “Projecte: Fem un Pal de pluja i un Calidoscopi”, hem tingut en compte la manera de treballar, la motivació, els espais, els objectius i finalitat i les maneres d’aprendre.

En aquest cas, hem cregut convenient que treballin en petits grups heterogenis de quatre alumnes. Dins d’aquests grups es faran dues parelles, cadascuna de les quals és convertirà en grup expert (un cop finalitzin el primer element) i ensenyaran a l’altra parella com es fa l’objecte que acaben de crear. D’aquesta manera, tots els membres del grup seran experts i aprenents, afavorint d’aquesta manera l’aprenentatge (veiem la piràmide de percentatges de retenció de, els experts asseguren que la millor manera d’aprendre és a través de l’ensenyament i l’avaluació conjunta). A més, duran a terme una coavaluació tant dels processos com dels resultats.

Tanmateix, cada alumne es quedarà amb un objecte de cada, al finalitzar el projecte, potenciant d’aquesta manera la motivació de l’alumnat.

Creiem convenient fer grups heterogenis per tal d’afavorir la inclusió i per enriquir el treball i l’aprenentatge cooperatiu de cada grup i de tot el conjunt d’alumnes.

Aquests grups de quatre persones treballaran a l’aula o al taller de tecnologia amb un màxim de quatre o cinc grups per aula.