Concepte d’herència

A principis de l’època romana, l’herència, del llatí haerentia, estava formada per persones i béns materials que depenien del pater familias. La successió hereditària no era un fet de traspàs de patrimoni sinó que representava el trànsit de la continuïtat de la família, és a dir, un conjunt de normes que regulessin la situació familiar un cop mort el sustent principal de la família. Es basava en quina manera i quins havien de ser els principis bàsics de la unitat familiar. Així doncs, l’adquisició de patrimoni no era la finalitat principal de la successió, sinó que l’hereu rebia en primer lloc, la sobirania domèstica que el pater tenia en vida (dona, fills, esclaus…) i en segon lloc, si s’escauen, béns materials. Per tant, a Roma, segons el dret romà, la propietat, fos moble o immoble, era essencialment transmissible entre vius (inter vivos) o a causa de mort (mortis causa).

Degut als progressos de la humanitat i la profunda transformació dels costums, a principis de l’època clàssica, el concepte herència ja comença a adquirir un significat econòmic i és aleshores  quan es comença a cobrar l’herència  amb pecuniae, és a dir, amb diners.

A l’actualitat, la terminologia de la paraula ha variat considerablement des dels principis de l’època romana i adquireix moltes més similituds en quant a l’època clàssica.

Avui en dia, anomenem herència al conjunt de béns, drets i obligacions que amb la defunció de l’individu, passa per testimoni o bé transmet de manera directa als seus hereus.

Imatge d'un testament actual, un cop escollits els hereus.
Imatge d’un testament actual, un cop escollits els hereus.

Comparació concepte d’herència

Actualment és impensable actuar com ho feien els romans en qüestions d’herència. Podem afirmar que hi ha una gran diferència en quant a l’herència romana i actual.

En quant a cobrar l’herència, és un fet summament relacionat amb la mort d’algú proper que vol deixar als seus éssers més íntims i estimats el que ha fet durant la seva vida, ja siguin càrregues ( en impostos, deutes..) o bé diners o patrimoni. És completament incomparable amb el fet de testimoniar persones com en l’antiga Roma. Un altre fet que demostra un gran canvi és l’herència en mans de les dones ja que avui dia juguen també un paper en la societat. Ningú no es planteja que pugui servir com a herència per un altre home, juntament amb els fills. Cada persona té els seus drets i han de ser respectats com ciutadans i persones que són. Tant homes com dones tenen el mateix grau d’importància.

En poques paraules, és un concepte incomparable des dels inicis fins els nostres temps .

 

Entrevistes

Durant el transcurs del treball he entrevistat diverses persones, totes relacionades amb el Dret. Em vaig adreçar a elles, per investigar sobretot la seva opinió sobre l’ús actual els llatinismes jurídics. Aquí us deixo les tres entrevistes que vaig realitzar, a tres advocades, ordenades per ordre cronològic (de la més antiga a la més recent).

‘És arcaic, és antic, hauríem de renovar-nos’. Entrevista a Esther Sánchez Casero, advocada de civil.

‘El dret romà és la base del dret actual, majoritàriament del dret civil actual, encara i això, els llatinismes jurídics han deixat de ser importants’. Entrevista a Irene Sendín, advocada de mercantil, familiar i mediadora.

‘El dret civil actual prové directament del dret romà‘. Entrevista a Sonia Liarte, advocada de civil i penal.

Entrevista a Francesc Sànchez, advocat

 

Vid. Conclusions de les entrevistes

 

Conclusions de les entrevistes

Mentre anava realitzant les entrevistes vaig poder fixar-me en els diferents punts de vista de cada professional. Això em va portar a establir unes conclusions.

–> El dret civil actual està ínfimament basat en el dret romà i és la branca del dret que més llatinismes fa servir.

–> Cada cop més la utilització de llatinismes jurídics és inferior a causa de la  complicació d’expressar el que volen dir. Els professionals afirmen que la seva utilització és arcaica, innecessària i difícil d’ arribar a tot tipus de lectors. Manifesten que cal renovar-se.

–> Els llatinismes, en general, han persistit en els nostres dies de tal manera que estan integrats al nostre propi llenguatge i els utilitzem sense pensar que realment són expressions llatines.

–> Encara i el poc ús dels llatinismes en l’àmbit judicial, el dret romà segueix vigent en els nostres dies. Un clar model el trobem en les togues, que encara que han variat durant els segles, segueixen tenint la mateixa funció.

 

Entrevista a Irene Sendín, advocada

El dilluns 25 de juliol vaig realitzar una entrevista a Irene Sendín, advocada de família, mercantil i mediadora a In-mediatio.  La finalitat de la xerrada era esbrinar el seu pensament envers els llatinismes jurídics i les expressions.

En primer lloc, vam parlar de la importància d’aquests llatinismes en l’actualitat. Com a resultat de la pregunta, va afirmar que no era necessari utilitzar-los però que, de vegades els utilitzàvem sense saber que eren pròpiament llatinismes. De tal manera que ho fem per pròpia intuïció i tradició.

En segon lloc, li vaig preguntar sobre aquells que pel seu contingut o per la seva forma havien estat més analitzats durant la carrera de Dret i quins altres encara seguien presents quan redactava els documents judicials. La seva resposta va ser que depenent la branca del Dret en què fossis expert, variava considerablement l’ús dels llatinismes. Actualment, els que més utilitza són : Ut supra, a priori, ad hoc i ab intestato Altrament, també va explicar l’ús de la toga: als inicis era blanca i l’any 1694 va passar a ser de color negre. En els nostres dies, tampoc són totes iguals, van variant depenent del càrrec que sigui representat.

En tercer i últim lloc, va argumentar què  pensava del fet que el dret romà era la base del dret actual i persistia la seva vigència. La seva resposta va ser afirmativa, tenia molt a veure un i l’altre,  sobretot en el dret civil actual.

Finalment, donar les gràcies a l’Irene Sendín per la dedicació i l’esforç.

Entrevista a Sonia Liarte, advocada

El passat 29 d’agost vaig anar a Vilassar de Mar per trobar-me a la sede de In-mediatio amb l’advocada Sonia Liarte. L’objectiu de la trobada es basava en conèixer la seva visió sobre l’ús dels llatinismes jurídics en l’actualitat.

D’entrada, vam conversar sobre la utilització d’aquests llatinismes. Ella va afirmar que no eren necessaris i que es podia realitzar la mateixa feina sense requerir el seu ús.

A continuació, vaig procedir a preguntar quins eren aquells llatinismes en què la seva utilitat va ser major durant la formació i quins en dóna més importància avui dia. Segons ella, s’estudien infinitud de llatinismes i és gairebé impossible saber-los tots, però un dels més essencials és iura novit curia, que significa que els jutges coneixen el dret (s’utilitza en cas d’equivocació o descuit del concepte pel qual es reclama). A més a més, explica el tractament de la toga, des dels inicis romans fins l’actualitat.

Per finalitzar, vaig preguntar què en pensava de la vigència del dret romà en el dret actual, i la seva resposta va ser que gran part del dret civil actual prové del dret romà. A diferència d’altres branques del Dret que han progressat cap a un altra direcció.

Aquí teniu l’entrevista completa:

Un cop més, agrair la seva participació i ajut en el treball.