Tag Archives: Exercici

Temps de selectivitat

Posa't a prova

La propera setmana s’iniciaran les proves de selectivitat i molts joves s’enfrontaran a uns exàmens que els hi poden determinar l’accés o no a la carrera desitjada.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva pàgina web gencat.cat, ha posat a disposició dels estudiants una plataforma amb preguntes relacionades amb totes les matèries del currículum per tal de testar el seu nivell de cara a aquesta cita.
La web es diu “Posa’t a prova”, i crec que és un bon recurs per afrontar aquest repte amb més confiança.

Si bé les preguntes són tipus test, si es vol respondre cal que es tinguin clars els conceptes i en el cas de les matemàtiques, cal també que es realitzin petits càlculs complementaris per encertar l’opció correcta.

Desitjo que us sigui d’utilitat.

Bona sort a tothom!

Exercicis de repàs d’equacions i inequacions

Avui us proposo un seguit d’exercicis amb les seves solucions relatius a aquest tema extrets de la interessant pàgina www.toomates.net.

Espero que en feu ús i que us resultin d’utilitat.

Resolució d’equacions pel mètode de Ruffini.

Sistemes de dues equacions amb dues incògnites.

Sistemes amb denominadors.

Problemes d’equacions de primer grau.

Equacions biquadrades.

Equacions irracionals.

Inequacions de primer grau.

Inequacions de segon grau.

Que vagi bé!

Exercicis de repàs de polinomis i fraccions algèbriques

Avui us proposo un seguit d’exercicis amb les seves solucions relatius a aquest tema extrets de la interessant pàgina www.toomates.net.

Espero que en feu ús i que us resultin d’utilitat.

Mètode de Ruffini.

Valor numèric i operacions amb polinomis.

Teorema del residu.

Operacions generals amb polinomis.

Factor comú i productes notables.

Operacions amb fraccions algèbriques.

Fins a la propera!

EXERCICI DE SUCCESSIONS I PROGRESSIONS DE BATXILLERAT

En el viatge de fi de curs volem visitar un temple que hi ha a les afores de la ciutat. L’únic inconvenient però, és que per arribar a la porta, hem de pujar una escalinata de 128 graons. El primer graó té una alçada de 20 centímetres. A partir d’aquí, cada un dels següents té una alçada de 15 centímetres.

a) Escriu els cinc primers termes de la successió d’alçades que hi ha des de cada graó que pugem fins a terra.

b) Aquesta successió és algun tipus de progressió? De quin? Raona la resposta.

c) Escriu el terme general d’aquesta successió.

d) Quina és la distància que hauré d’acabar pujant fins arribar a dalt de tot?

Per entrar a aquest temple es cobra un preu segons l’ordre d’entrada en el dia. Si estàs entre els deu primers, pagues 1 cèntim d’euro. Si estàs entre l’onzè i el vintè, en pagues 2. Si estàs entre el vint-i-unè i el trentè, 4 cèntims i així successivament (només admeten 100 visitants diaris).

e) Si arribes a dalt i entres en el lloc número 71, quant hauràs de pagar?

Aquí tens la solució:

Exercici de nombres reals de primer de batxillerat (previ)

Com que aquest tema és molt senzill, abans de poder realitzar l’exercici, haureu d’esbrinar la contrasenya de cinc lletres que hi dóna accés.

Cadascuna de les cinc lletres és la inicial de cada resposta corresponent a les cinc preguntes (també sobre aquest tema) que us faig a continuació.

1- Nom d’un matemàtic grec que dóna nom a un famós teorema.

2- El conjunt de nombres format pels racionals i els irracionals.

3- El nombre  2,71828182…

4- El número mil escrit en numeració romana.

5- Totes les arrels quadrades no exactes ho són.

Atenció! Totes les lletres s’han d’escriure en minúscules.

No cal dir que el visitant ocasional d’aquest bloc també pot fer aquest petit joc i, per què no?, també intentar l’exercici.

Visca les matemàtiques!

EXERCICI DE MATEMÀTICA COMERCIAL

Si col·loco 1200 euros a un dipòsit a termini durant 3 anys amb un interès nominal del 6%, amb abonaments d’interessos mensuals. Respon:

a) Quina és la TAE de l’operació?

b) Quins interessos hauran generat els meus diners després d’aquests 3 anys?

c) Quant de temps hauria de tenir els diners invertits en les mateixes condicions si volgués acumular un total de 6000 euros?

Aquí tens la solució:

EXERCICI DE BATXILLERAT DE GEOMETRIA EN EL PLA

Donats els punts A=(1,0) , B=(4,4) i C=(1,4). Calculeu:

a) Les equacions de les bisectrius de cadascun dels angles interiors del triangle format per aquests tres punts.

b) El punt d’intersecció de les tres bisectrius.

c) Com es diu aquest punt tant especial?

d) Quina figura relacionada amb el triangle es pot formar a partir d’aquest punt?

Aquí tens la solució: