Monthly Archives: novembre 2010

Viure les matemàtiques en família

Avui vull fer una reflexió al voltant de com es viu el fet matemàtic dins la quotidianitat diària de les famílies, tot aprofitant la feina feta des del CREAMAT (Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques).
La qüestió és que crec que les famílies no li donen prou importància a l’entorn matemàtic en el que vivim i per tant no aprofiten la potencialitat d’aquesta disciplina per cultivar tota una sèrie de valors que hi té implícits – raonament lògic, esforç, mirada crítica, capacitat per resoldre problemes i un llarg etcètera- a banda del gran error de considerar les matemàtiques com mers càlculs aritmètics i poca cosa més.

L’amor per les matemàtiques es pot descobrir a qualsevol edat, però és clarament durant els anys en què es forma el pensament lògic, espacial i temporal on cal fer especial esment per tal que posteriorment es consolidi i puguem tenir infants i adolescents receptius i predisposats a fer de les matemàtiques unes companyes de viatge per sempre.

Us deixo amb aquesta presentació, ja em direu què en penseu.
[slideshare id=1015512&doc=matematiquesfamilia-1234338189759455-2]

Sistemes d’equacions lineals

El tema de les equacions en general, i el dels sistemes d’equacions lineals en particular, és un clàssic a l’ensenyament secundari ja que és una eina que permet afrontar i resoldre un nombrós ventall de problemes, tant purament algebraics com d’aplicació en altres branques. La geometria de varietats lineals en seria un exemple, amb l’estudi de les seves posicions relatives que es fa a batxillerat tant en dimensió dos com en dimensió tres.

És per això que avui presento una nova eina que podeu trobar a la pàgina d’utilitats de la capçalera del bloc: la resolució automàtica de sistemes de tres equacions amb tres incògnites, tant amb coeficients constants com amb variables.

Aquí us deixo l’enllaç Resolució de sistemes d’equacions lineals.

Espero que us sigui d’utilitat.

Pregunta del mes

Avui encetem una altra novetat al bloc: la pregunta del mes.
Cada mes plantejaré una pregunta relacionada amb les matemàtiques i el seu entorn.
Al començament de cada nou mes donaré l’estadística dels resultats de la pregunta anterior i us presentaré la nova qüestió.
Espero que hi participeu activament!