Monthly Archives: juny 2008

EXERCICI DE CONTINUÏTAT DE FUNCIONS DE PRIMER DE BATXILLERAT

a) Escriu l’expressió d’una funció amb domini R – {-2,0,3} que tingui una discontinuïtat asimptòtica en x=-2, una d’evitable en x=3, i una de salt en x=5.

b) Calcula els límits d’aquesta funció quan x tendeixi a més infinit i quan tendeixi a menys infinit.

Aquí tens la solució: