Monthly Archives: setembre 2008

L’origen àrab d’alguns mots matemàtics

al-Khowarizmi   

Algunes paraules que fem servir en matemàtiques tenen un origen àrab. Així, la paraula àlgebra prové  d’un llibre escrit cap a l’any 830 per l’astrònom  i matemàtic Mohamed ibn Musa al-Khowârizmi, titulat Al-jabr w’al muqâbala, que vindria a ser més o menys, restauració i simplificació, és a dir, equilibrar una equació i simplificar-la. Va ser una obra molt important de resolució d’equacions per aquells temps i per molts és considerada com la mare de l’àlgebra moderna.

Si l’obra d’aquest autor va donar nom a l’àlgebra, el seu propi nom va donar lloc a altres dos conceptes, com són algorisme i guarisme (del castellà guarismo).

EXERCICI D’EXPONENCIALS I LOGARITMES

El creixement de dos tipus diferents de bacteris es regeix respectivament per aquestes fórmules:

 C1(t) = 5,3 · 1,173t   i  C2(t) = 3,2 · 1,71t , t expressat en hores i C(t) en milers. 

a)  Al cap de quant de temps coincidirà el nombre d’individus de cada tipus? 

b)  A partir d’aquest moment, quin cultiu creixerà més ràpidament?

Aquí tens la solució: