Tag Archives: Equació

Sistemes d’equacions lineals

El tema de les equacions en general, i el dels sistemes d’equacions lineals en particular, és un clàssic a l’ensenyament secundari ja que és una eina que permet afrontar i resoldre un nombrós ventall de problemes, tant purament algebraics com d’aplicació en altres branques. La geometria de varietats lineals en seria un exemple, amb l’estudi de les seves posicions relatives que es fa a batxillerat tant en dimensió dos com en dimensió tres.

És per això que avui presento una nova eina que podeu trobar a la pàgina d’utilitats de la capçalera del bloc: la resolució automàtica de sistemes de tres equacions amb tres incògnites, tant amb coeficients constants com amb variables.

Aquí us deixo l’enllaç Resolució de sistemes d’equacions lineals.

Espero que us sigui d’utilitat.

Exercicis de repàs d’equacions i inequacions

Avui us proposo un seguit d’exercicis amb les seves solucions relatius a aquest tema extrets de la interessant pàgina www.toomates.net.

Espero que en feu ús i que us resultin d’utilitat.

Resolució d’equacions pel mètode de Ruffini.

Sistemes de dues equacions amb dues incògnites.

Sistemes amb denominadors.

Problemes d’equacions de primer grau.

Equacions biquadrades.

Equacions irracionals.

Inequacions de primer grau.

Inequacions de segon grau.

Que vagi bé!