Tag Archives: Logaritme

EXERCICI D’EXPONENCIALS I LOGARITMES

El creixement de dos tipus diferents de bacteris es regeix respectivament per aquestes fórmules:

 C1(t) = 5,3 · 1,173t   i  C2(t) = 3,2 · 1,71t , t expressat en hores i C(t) en milers. 

a)  Al cap de quant de temps coincidirà el nombre d’individus de cada tipus? 

b)  A partir d’aquest moment, quin cultiu creixerà més ràpidament?

Aquí tens la solució: