Més de tres mil anys de llengua grega!

Escolteu aquest programa de Catalunya Ràdio d’Oriol Munné del 30 de juny de 2010 dins Do de llengües i després expliqueu en unes 150 paraules pròpies la història de la llengua grega, ja que com hem estudiat a classe podem seguir la seva evolució des dels primers testimonis en l’època micènica fins al grec modern. Quin tresor de llengua!

Historia del griego antiguo en 14 versos
[Sinopsis de Luis Alberto de Cuenca]

Cierto ario que vivía en Pamir
cultivando con primor un abedul,
decidió que mejor sería vivir
más al Sur, y se hizo la maleta y el baúl.
Emigró y emigró con temas puros
que se iban flexionando lentamente
y al llegar de Micenas a los muros
el sistema ya era competente
para todo lo que fuera locativo
en los más diversos grados de alternancia,
que es asunto que tiene más sustancia
que seguirle la pista al abedul
que dejó aquel ario preflexivo
y cambió por el mar Egeo azul.

38 thoughts on “Més de tres mil anys de llengua grega!

 1. Dolors

  Margalida,

  Una vegada més, enhorabona per la teva habilitat per trobar recursos i compartir-los amb tots nosaltres. En faré un bon ús! Gràcies!

 2. Margalida Capellà Soler Post author

  Dolors, i si l’enllaces des d’aquí també en treure’m profit perquè de tot se n’aprèn.

 3. yousra

  XAIPETE!
  Aquesta llengua te més de 4.500 anys i 11 milions de parlants en total en algunes petites zones com Xipre (xipriota) o que també es troben colònies que el parlen com en algunes petites zones com Australia, Alemanya, els Estats Units i una minoria a Albània .
  El grec be de la branca grega, pertany a la família indoeuropea ,el seu sistema d’escriptura es del alfabet grec que probe dels fenicis i es la llengua oficial de Grècia .
  El alfabet grec consta de vint-i-quatre lletres .
  En el grec hi ha dos tipus de vocals les llargues i les vocals breus la e i la o . Els diftongs també en trobem curts i llargs
  Sons consonàntics
  En el alfabet grec té disset consonàntics catorze dels quals son simples i tres son compostos.
  Els simples es divideixen en oclusius ,líquids i sibilants. Dins dels oclusius :labial ,gutural i dental.
  Els signes ortogràfics
  Trobem els esperits que es posen al principi de paraula (o diftong)i per p.
  Hi ha de dos tipus els esperits suaus i els esperits aspres .
  Els accents
  L’accent agut que dins seu es troben oxítones , paroxítones i proparoxítones.
  L’accent greu
  L’accent circumflex que té perispòmea i properispomena.
  Signes de puntuació :son molts semblants al català
  Altres signes ortografics :Elisió ,Afèresi i Crasi .
  El grec es una llengua que te quatre declinacions amb el nominatiu, acusatiu, vocatiu i genitiu.
  Espero que segueixi així de viva ,per que cada vegada que perdem una llengua ens fem més pobres lingüísticament !
  calimera (bon dia en grec )!

 4. Margalida Capellà Soler Post author

  You, s’ha de redactar bé i sense faltes d’ortografia ni d’expressió. Intenta-ho de nou!

 5. Teresa Devesa i Monclús

  Bona troballa, sí senyor! Us animo a escoltar la Κλαίρι Σκανδάμι, a qui recordo amb nostàlgia com a professora meva de l’Escola Oficial d’Idiomes, i a comentar les diferències entre el grec clàssic i el modern que ella resumeix tan bé. En coneixeu alguna altra? Els de segon ja sabeu alguna de les fórmules de salutació, les podeu escriure per introduir-les als de primer?

 6. Santi

  Un document acústic genial, gràcies per compartir-lo, Margalida.
  Fa goig sentir la Κλαίρη parlant en català.
  Emocionant també la conclusió final del locutor.
  Γεια!

 7. Margalida Capellà Soler Post author

  Celebro que us agradi, companys neohel·lenistes; a mi també em va emocionar la seva profunditat i brevetat.

 8. yousra

  ostres!! es veritat que mal redactat :S ja t’ho tornaré a fer!!! és que no me’l vaig tornar a llegir !
  Me’l pots eliminar és millor ,faré un altre !

 9. Chaima Anza

  La llengüa grega té més de 5.000 anys. I uns 11 milions de parlants en tot el món (fins i tot en algunes parts petites)La llengua oficial a Grècia és el grec .
  L’alfabe grec té unes vint-i-quatre lletres .
  En el grec hi ha dos tipus de vocals les llargues i breus que sóm la e,o.
  Els signes ortogràfics
  Hi ha de dos tipus esperits: suau i aspre.
  Accents
  L’accent agut
  L’accent greu
  L’accent circumflex
  El grec es una llengua que no té declinacions.

  La llengua grega, és una llengüa diferent a les altres per un motiu. El meu únic motiu és què, té molta dificultat de llegir i escriure. Peró per mi és una llengüa nova a la meva vida, i li dono el mateix temps que les latres llengües fins i tot més!!!
  Vale!

 10. Chaima Anza

  XAIPETE!

  Ara ús expliacaré més coses del grec!

  La llengüa grega té més de 5.000 anys. I uns 11 milions de parlants en tot el món (fins i tot en algunes parts petites)La llengua oficial a Grècia és el grec .
  L’alfabe grec té unes vint-i-quatre lletres .
  En el grec hi ha dos tipus de vocals les llargues i breus que sóm la e,o.
  Els signes ortogràfics
  Hi ha de dos tipus esperits: suau i aspre.
  Accents
  L’accent agut
  L’accent greu
  L’accent circumflex
  El grec es una llengua que no té declinacions.

  La llengua grega, és una llengüa diferent a les altres per un motiu. El meu únic motiu és què, té molta dificultat de llegir i escriure. Peró per mi és una llengüa nova a la meva vida, i li dono el mateix temps que les latres llengües fins i tot més!!!
  Vale!

 11. Margalida Capellà Soler Post author

  Chaima, ho has d’explicar ben redactat i sense faltes d’ortografia. Recorda que entre el subjecte i el verb no es posa la coma.

 12. Edgar Delgado

  Chaima, el grec si que té declinacions; és una llengua flexional, no t’enrecordes?
  Bon apunt auditiu, et fà un bon resúm del que és el grec.

 13. Rabab

  χἀιρετε
  El grec és avui en dia una llengua forta garantida per els seus 11 milions de persones i una de les llengües més aniques ja que té més de 4.500 anys.
  El grec és la llegua oficial a Grècia i Xipre.
  El grec és una llengua aïllada no emparentada amb cap altra llengua.
  Es una llengua única dintre de l’indoeuropeu ,és a dir, del grec modern ha sorgit el grec antic.
  Té cinc dialectes i un estàndar basat en el grec meridional.El grec té cuatre casos:nominatiu,vocatiu,acusatiu i genitiu.
  S’escriu amb el seu propi alfabet del qual en deriva el fenici.

 14. Rubén Florencio

  XAIPE!

  El grec es una llengua que apareix després de l’Indoeuropeu, juntament amb el Balticoeslau, Germanic, Itàlic i l’Indoirànic.
  Aquesta llengua te una edat ja més o menys d’uns 4500 anys.
  La escriptura prealfabetica del grec era la Lineal B, que s’escrivia de dreta a esquerra.Els testimonis d’aquest es van trobar a unes tauletes d’vori a Cnosos i Micenes.
  El primer contacte amb l’alfabet fenici que és d’on principalment va adaptar a la seva manera el grec, va ser un contacte comercial al mar Egeu.El grec es va formar als voltants del segle IX a.C.Van mantenir de l’alfabet fenici la forma de les lletres i l’escriptura d’esquerra a dreta.Altres adaptacions van ser un so per cada lletra, la necessitat de consonants per representar sons i ja a l’epoca bizantina van apareixer les minúscules.

  La evolució del grec seria:
  Alfabet fenici->Alfabet grec-> 1- alfabet llatí o abecedari 2- alfabet eslau o ciríl·lic.

  A més a més , apareixen cinc dialectes actualment.

 15. fatima

  Xaipte!
  El grec es una llengua indoeuropea.
  El grec es una llengua que es parlada per maillon d’habitants grecs però per l’altra part el grec no es molt parlat en el mon actualment ja que es una llengua antiga, encara en alguns llocs d’Europa es parla i es estudia tal i com fa milions d’anys sense gaire canvis.
  El grec es la llengua més diferent als altres idiomes encara de que hagi evolucionat del grec antic al grec modern.
  Te 4 casos de d’inclinacions
  normatiu,vocatiu,acusatiu i genitiu.
  Actualment encara hi ha algunes paraules que utilitzem en el nostre vocabulari

 16. Cristina Álvarez

  XAIPETE!!

  Molt bon aquest enllaç de Catalunya ràdio, és realment interessant.

  Bé, ara explicaré amb unes 150 paraules la història de la llengua grega.

  La llengua grega, com bé diu en el video té més de 4.500 anys.Encara que no ha estat sempre igual, ja que abans de l’alfabet grec que nosaltres ara estudiem hi va haver altres tipus d’escriptura com el lineal B, no ha cambiat massa.
  El grec és una llengua indoeuropea, que deriva de l’alfabet fenici.
  La llengua grega comença a consolidar-se totalment amb dues introduccions, molt importants les dues:
  -Amb la introducció de les vocals
  -Ja escriuen d’esquerra a dreta, no com en el Lineal B, que ho feien de dreta a esquerra.

  El grec és una llengua que es declina, és a dir que té 5 casos, i segons quina funció facin les paraules al text, s’escriuran d’una manera o d’una altra.
  Els cinc casos són: Nominatiu, Vocatiu, Acusatiu, Genitiu i Datiu.

  Xaipete!

 17. Sílvia Espinach García

  ΧΑΙΡΕΤΕ!

  Com bé sabem, el grec és un llengua que prové de l’indoeuropeu. Com pràcticament toes les llengües que es parlen a Europa avui en dia. El primer testimoni de grec que hi ha, es troba en unes tauletes trobades a Miscenes entre el 1450 i el 1150 aC. Aquest grec, el grec més antic, no estava escrit en l’alfabet que coneixem (l’alfebet grec) sinó en un sistema sil·labic anomenat lineal B.

  El grec presenta diversos dialectes segons el lloc on es parla i l’època; així trobem casos com el arcàdico-xipriota, l’eòlic, el dòric, el jònic i l’àtic, que posteriorment va donar pas al κοινή o llengua comuna. Aquesta derrera es va fer oficial després de l’imperi d’Alexandre el Gran. Amb el temps, el grec va anar avançant i, va evolucionar al grec bizantí durnat l’època medieval. Avui en dia es parla el grec modern. Tot i que la diferència és evident i per una persona no-entesa es fa difícil entendre el grec antic, de totes maneres, la seva evolució ha conservat molts trets del passat. Avui en dia, tots els dialectes del grec modern, excepte el xipriota, són intercomprensibles.

  Cal destacar, que les primeres grans manifestacions literaries gregues, la Ilíada i l’Odissea d’Homer, barrejava els diversos dialectes que existien.

 18. yousra

  XAIPETE!
  El grec es una llengua que fa més de 4.500 anys que existeix encara avui dia que és llengua oficial a Grècia i també es parla en alguns llocs del mon com Xipre (xipriota) o també petites colònies a Australia, Alemanya, els Estats Units i una minoria a Albània .

  Aquesta llengua és d’origen indoeuropea ,els fenicis adoptaren l’alfabet a la seva manera però no va patir gaires modificacions com escriure d’esquerra a dreta i el seu sistema d’escriptura és la lineal B .
  Té cinc dialectes i quatre declinacions : nominatiu, vocatiu, acusatiu i genitiu.

 19. Eric Andreu

  El grec és una llengua que pertany a la família lingüística indoeuropea. És una llengua que té uns 4.500 anys de vida i que té actualment uns 11 milions de parlants. El primer grec que es coneix es denomina com a grec antic, que utilitzava el lineal B, un sistema sil·labic.
  El grec té diversos dialectes, com són el dòric, el jònic, l’eòlic i el àtic, que posteriorment va donar pas a una llengua comuna, que en l’imeri d’Alexandre el Gran, va esdevindre en la llengua oficial. Cal destacar les obres en temps clàssics de la literatura com la Ilíada, la Odisea.

  Actualment, el grec modern és parlat per 15 i 22 milions de persones, és la llengua oficial de Grècia i part de Xipre, i també el parlen les comunitats gregues arreu del món a Albània, Bulgària, Macedònia, Itàlia, Turquia, Armènia, Geòrgia, Ucraïna, Moldàvia, Romania, Rússia, Egipte, Jordània i comunitats d’emigrants arreu del món, incloent-hi Austràlia, els Estats Units, el Canadà, Alemanya i altres estats.

 20. Chaima Anza

  Salve!
  Gracies Edgar ja no m’enrecordava que la llengua grega tenia declinacions.
  Gracies per avisar-me!
  Vale!

 21. sara

  El grec és una llengua forte perque la parlan en 11.000.000 de persones i és una llengua antiguissima i encara es parla. És parlava un grec antic i ara es parla el grec modern i aquesta llengua no ha tingut molts camvis.É una llengua que fa part de l’Indoeuropeu. Té 4 casos de declinacions : nominatiu,genitiu, acusatiu i vocatiu. Actualment está parlat a Grècia,Albania i Cipre i està parlat per tot el món on hi hagin comunitats gregues.
  Sara

 22. Margalida Capellà Soler Post author

  Quin comentari creieu que resumeix millor els tres mil anys de llengua grega? El podríeu millorar?

 23. Rubén Florencio

  XAIPE!

  Responen a quin és personalment el millor comentari que defineixi els 3000 anys de llengua grega , és el de la Silvia Espinach, me mirat d’altres com per exemple el de l’Eric o la Rabab que també m’han agradat, però crec que el que més s’apropa a una bona definició i que deixa clar aquest tema seria el de la senyoreta Espinach.

 24. Teresa Devesa i Monclús

  Sara, aprofitant els teus orígens, podries comparar-nos la història del grec, sobretot pel que fa a la seva dialectalització, amb la de l’italià. No és veritat que l’italià actual que tu parles ve concretament d’una variant dialectal i que ha estat un idioma unificat no fa molt?

 25. stefanny

  Hola
  És una llengua molt antiga d’origen fenici des del segle IX aC, s’escrivia en pictogràfia o ideogràfica dibuixar els objectes o les idees, cada signe gràfic representa una sil·laba,ecritura lineal i estan escrits en tauletes de fang.

 26. Zicora

  Hola a tothom :).

  Sens dubte, el grec es una llengua molt antiga i pertany a la familia de llengues indoeuropeas, com el llatí, que juntament amb el grec son llengues germanes. Te actualment uns 11 milions de parlants i es parla també per las zones gregues de Xipre. També te 4 casos d’inclinació, no com el llatí, que en te 5, i son: nominatiu, vocatiu, acusatiu i datiu. Hi han també diferents tipos de accents, obert, tancat i circumflex. També té els esperits, com el suau, l’aspre. Fins aviaaat.

 27. Ευλαλια

  El grec és una llengua indoeuropea de més de 3000 anys d’història. El testimoni més antic que es conserva de la llengua grega és el micènic. Encara es conseven unes tauletes d’argila amb unes inscripcions en sistema sil·làbic. S’utilitzava per portar els comptes a palau, però era un mètode d’escriptura molt complex.

  Abans que tots els territoris d’influència grega s’unifiquessin, hi convivien diferents dialectes del mateix idioma:

  L’arcàdico-xipriota: D’alguna manera era l’hereu del micènic. L’arcàdic es parlava a Arcàdia i el xipriota a l’illa de Xipre.
  L’eòlic: Es parlava al nord de l’Àsia Menor, a l’illa de Lesbos, Tessàlia i Beòcia. Apereixeren algunes manifestacions literàries com les poesies d’Alceu i Safo de Lesbos.
  El dòric: Es parlava al Peloponnès, al sud de l’Àsia Menor, a les illes de Creta, Rodes… al sud d’Itàlia i a Sicília. Apareguè la poesia bucòlica i coral.
  El jònic: es parlava a Eubea, a les illes Cíclades i a l’Àsia Menor. Era la llengua d’Homer i el gènere poètic de l’elegia i el iambre.
  L’àtic: es parlava a Atenes i als seus voltants. Va esdevenir una llengua molt important i influent en l’àmbit literari, polític, social i cultural. Era la llengua de Sòflocles, Eurípides i el filòfof Plató, entre d’altres.

  En temps de l’imperi d’Alexandre el Gran, al segle III aC, els diferents dialectes es van unir i formaren “la llengua comuna” o “κοινή”. Va heretar de l’àtic. Va seguir sent una gran font de cultura, trobem al filòsof Aristòtil; a partir d’aquesta llengua es crearen les bases pel grec bíblic i encara en el màxim esplendor de l’Imperi Romà, el “κοινή” era un idioma culte i refinat que els senyors romans debien conéixer.

  Una vegada després de la divisió entre l’Imperi Romà d’Occident i l’Imperi Romà d’Orient, podem dir que el grec recuperà protagonisme respecte el llatí.
  L’Imperi Romà d’Orient va perdurar més de 1000 anys (del 330 al 1453). Aquí sorgeix el grec medieval o bizantí.

  Malauradament, al 1453, l’Imperi Otomà es va fer amb Bizanci, que estava en un moment de crisi i inestabilitat. El turc va passar a ser l’idioma oficial del nou imperi i el grec va passar a un segon pla, conservat entre el poble.

  L’humanisme i el renaixement recuperaren els textos clàssics i també l’art. Així, encara que els grecs estiguessin sotmessos al règim turc, la seva cultura es mantenia a altres parts d’Europa.

  A l’any 1827, Grècia va aconseguir la seva indepèndencia, tot i que li quedava un dur camí cap a la democràcia… Les dues guerres més destructives de tots els temps encara estaven per arribar i un munt de revolucions i canvis polítics i socials.

  Actualment, a Grècia es parla es grec modern o el neohel·lènic. S’hi diferencien dues variants: el grec culte de l’Església ortodoxa i el grec popular.

  El grec és una llengua en bon estat de salut i encara que no comparteixi la vitalitat amb la seva situació econòmica, vivirà durant uns quants segles i mil·lenis més.

 28. Miriam pelegrina

  el grec és la llengua indoeuropea encara en ús que tenim testificada per escrit des de data més antiga, i la que ha deixat una empremta més profunda en la tradició cultural europea.Els testimonis més antics de la llengua grega els trobem en les tauletes micèniques dels segles XV a XII aC redactades en el sil · labari denominat com Lineal B.
  El grec té uns 4.500 anys de vida i que te 11 milions de parlants.El grec té diversos dialectes, com són el dòric, el jònic, l’eòlic i el àtic.Té quatre casos de declinació: nominatiu, genitiu, vocatiu, acusatiu.

 29. lourdes caparros

  El grec es parla a gtreci,albania i xipre
  Familia indoeuropea
  Grec parlat per 11 milions de parlans
  mes de 4500 anys
  la llengua grega no ha canviat gaire.
  S’asembla una mica al grec antic peo no del tot
  es una llengua unica dintre de l’indoeuropeu
  te 5 dialectes
  4 casos de declinacions
  Els accents sempre canvien
  al 1827 el grec es va independitzar.

  El grec esta en molt bon estat i no ha canviat gaire

 30. Andrea Balart

  Segons el que he pogut escoltar en aquest audio,el greg és una llengüa molt antiga ( té 4500 anys), moltes paraules actuals que tenim ara provenen del grec. Per exemple sang en grec és ΑΙΜΑ, aquest mot trancrit vol dir hemo-, amb aquesta arrel obtenim paraules similars en molt idiomes com : hemofilia en català, hémophilie en francés, etc. Segons el que ens ha explicat la Lida, el grec antic ha evolucionat fins a l’actual.

 31. irina

  El grec modern és parlat per entre 15 i 22 milions de persones, és la llengua oficial de Grècia i part de Xipre, i també el parlen les comunitats gregues arreu del món a Albània, Bulgària, Macedònia, Itàlia, Turquia, Armènia, Geòrgia, Ucraïna, Moldàvia, Romania, Rússia, Egipte, Jordània i comunitats d’emigrants arreu del món, incloent-hi Austràlia, els Estats Units, el Canadà, Alemanya i altres estats. El grec és una de les branques de les llengües indoeuropees amb material escrit més antic. La seva literatura és la més llarga de totes les llengües indoeuropees. Tal i com ens ha explicat la Lida, hi ha algunes paraules en català que deriven o bé són les mateixes que en grec, per exemple la paraula gresca. El grec modern prové d’un grec més anitc anomenat koiné.

 32. Pingback: El Fil de les Clàssiques » Blog Archive » Una gran família lingüística: l’indoeuropeu!

 33. irina

  Abans hi havia el sistema lineal b, que era un sistema sil·làbic, i al segle IX a.c els grecs van adaptar el seu alfabet de l’alfabet fenici (sistema alfabètic). El grec prové d’una llengua primitiva anomenada indoeuropeu.El grec actual s’anomena grec modern i té algunes similituts amb el grec clàssic.

 34. victorsanchez

  Molt interessant aquest article sobre el grec del programa Do de llengües de Catalunya Radio!, segons aquest programa, el grec és una llengua parlada per uns 11 milions de persones aproximadament, és oficial a Grècia i Xipre, però també la parlen els emigrants grecs que viuen a Bulgària, Albània, Macedònia, Turquia, Armènia i d’altres països d’arreu d’Europa i del món. El grec és una de les llengües més antigues del món, ja que té uns 4500 anys d’història i és una de les llengües més utilitzades en la literatura. S’ha de dir, que el grec actual no es gaire diferent al grec clàssic i que gràcies al grec, s’han ideat idiomes com són el francès, l’español o el català que contenen paraules que provenen o contenen arrels gregues.

 35. David

  Molt interessant aquest article! El grec és una llengua que es parlada per uns 11 milions de persones, és oficial a Grècia i Xipre, però també la parlen els emigrants grecs que viuen a Bulgària, Albània, Macedònia, Turquia, Armènia i d’altres països d’arreu. El grec és una de les llengües més antigues del món, ja que té uns 4500 anys d’història i és una de les llengües més utilitzades en la literatura.
  Molt bon apunt!! Felicitats.

 36. Pingback: Vols saber els dialectes grecs! | Aracne fila i fila

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *