Sant Jordi 2018. Agraïments, comentaris i altres coses.

Primer de tot, vull agrair la participació de tots aquells que han escrit un article per a aquest concurs; ja sé que hi ha una bonificació però el cas és que aquesta no és motivació suficient per tenir opinió pròpia i exposar-la públicament. Si no hi hagués una reflexió prèvia, per molts punts que us donés no sortiria res d’una certa qualitat.

Tanmateix vull agrair als membres voluntaris del jurat (Macario Bandrés, Estela Salvador, Mario Durán, Josep Presas, Jose Calaza i Lluís Nicolau) per l’esforç, no gratificat materialment, de llegir i valorar els treballs. El fet que hi hagi aquest tribunal dota d’una objectivitat als premis que jo sol no podria assolir mai. Gràcies, companys.

Ara m’agradaria comentar els articles premiats i opinar jo també una mica. Seguiré un ordre temàtic, ja que d’aquesta manera el comentari serà més coherent.

Començaré per l’article de la Laura sobre els límits del consumisme. Aquest tema me’l va suggerir un alumne, que després no ha participat al concurs, i el vaig incloure per què penso que hi hauríem de reflexionar més sovint: és paradoxal que anem a manifestacions, fem accions solidàries, participem de projectes a ONG’s o apadrinem un nen al tercer món i tot això amb un Iphone a la butxaca o unes sabatilles Nike o Adidas als peus. El paradoxal és que difícilment trobaríem una acció per millorar la justícia al planeta més senzilla que deixar de consumir determinades marques que no preserven el medi ambient, que produeixen sense respectar els drets laborals o, fins i tot, es nodreixen de l’explotació infantil, o, més greu encara, directament es beneficien de conflictes bèl·lics.

L’article de la Laura té la virtut de plantejar aquests temes no només com un al·legat, sinó fent una descripció de la vida quotidiana de qualsevol de nosaltres. Vull destacar també la qualitat literària de l’article: la correcció argumentativa no ens ha de fer oblidar que també cal que sigui agradable de llegir. Aquest article presenta uns arguments formalment correctes i, a més, la seva lectura produeix plaer.

Continuaré comentant els dos articles sobre la legitimitat de la desobediència civil.

Aquest tema me’l va proposar l’actualitat, de fet, estic per dir que me’l va imposar l’actualitat. Fa mesos que em ve a la memòria que quan jo estudiava batxillerat es va començar a discutir sobre si era convenient o no que Espanya entrés a formar part de l’OTAN, recordo que els meus professors van organitzar un debat públic on es van contrastar els arguments en un i altre sentit i, amb tota la normalitat del món, els alumnes vam tenir al nostre abast raons per poder prendre una decisió de forma autònoma al referèndum que es va convocar uns anys més tard.

Quan vaig plantejar els temes per a aquest concurs vaig pensar en la situació política actual i en l’autocensura que molts docents ens hem imposat a les aules per por de les famoses acusacions d’adoctrinament o ,senzillament, per no provocar malentesos o no discutir amb els nostres companys… que senzillament és impensable que s’organitzi un debat públic a l’Institut sobre la situació política actual, tot plegat em va portar a proposar aquest tema i, afortunadament, s’ha produït el debat.

La Oumaima ha defensat el dret a la desobediència civil. La seva exposició és correcta des d’un punt de vista formal i demostra una bona capacitat a l’anàlisi i la síntesi de les raons que la porten a la seva posició. Al final, seguint les argumentacions clàssiques del liberalisme, reforça la seva tesi apel·lant a l’existència de drets inalienables… Drets inalienables? Per què? Per la voluntat de Déu? Per una llei natural?

Aquesta possible apel·lació a una justificació metafísica es pot considerar el punt fluix de l’article de la Oumaima i és, precisament, el que considero més interessant de l’article del Luis: la llei és legitima per la voluntat dels ciutadans i, per tant, no es pot apel·lar a una instància superior a aquesta voluntat. Aquest article no té la correcció formal de l’anterior, és més dispers, però és més incisiu a l’hora de defensar la seva posició. També té la virtut d’examinar els possibles posicionaments abans de prendre partit.

La meva opinió, ara sí, és favorable a la desobediència civil. En la situació actual i sense sortir dels esquemes del liberalisme clàssic, hi ha, com a mínim els següents motius que legitimen la desobediència:

  • L’estat actual no és legítim pel que fa a la seva fundació: la Constitució de 1978 va ser aprovada en un clima d’amenaça militar, amb grups extremistes armats i actuant (ETA i GRAPO però també la Triple A o els Guerrilleros de Cristo Rey) i amb seriosos dubtes sobre la fiabilitat de les dades del cens electoral. És fàcil concloure que no es donaven les condicions òptimes per al consens i que, per tant, caldria dur a terme una revisió del text i sotmetre’l de nou a la seva aprovació.
  • L’estat actual és un dels estats europeus en els que els diferents partits polítics i altres estaments, que inclouen la família reial, acumulen més cassos de corrupció (més de 900) i, per tant, és legítim el dubte respecte a les intencions dels partits en el poder.
  • L’estat actual presenta símptomes d’una molt baixa qualitat pel que fa a la separació de poders, especialment pel que fa a la independència del poder judicial respecte a l’executiu, molt especialment pel que fa als membres dels tribunals més alts (suprem, constitucional…).

Així, segons els teòrics del liberalisme, aquests serien motius per la dissolució de l’estat i la seva refundació. En cas de no apartar-se del poder, es podria considerar que els poders executiu i legislatiu estarien incomplint el pacte de fundació i ens eximiria d’obediència.

He remarcat que aquest posicionament partiria dels supòsits de la teoria liberal pel senzill motiu que aquesta és la teoria bàsica que vertebra les diferents ideologies dels partits més conservadors de l’arc parlamentari. De fet, jo no comparteixo completament el plantejament liberal (és una teoria del segle XVII) i, òbviament, des de plantejaments més contemporanis la desobediència civil encara està més justificada… però aquest no era el tema del concurs i això sí que podria ser delicte.

Sant Jordi 2018, Accèssit: És legítim desobeir una llei injusta? Autoria: Luis A. Andaluz

El motivo de debate, el cual hoy nos trae aquí, no es otro que afirmar o negar la legitimidad en la desobediencia de una ley calificada como injusta. No nos precipitemos en la resolución de esta cuestión ya que de manera superficial podría parecer simple de ser respondida, es decir, en apariencia cualquiera podría decir si o no amparándose en la moralidad y/o en la concepción de justicia en la cual hayamos sido educados , que por otra parte es distinta en cada tipo de sociedad, cultura e individuo. Lo que quiero decir es que en el fondo de esta pregunta de lo que estamos hablando es si hay algo por encima de las leyes que nos permitan dictaminar si esta es justa o injusta, si existe una moralidad y/o razón  capaz de calificar objetivamente algo como justo o injusto, y en el caso de hallarse, si esta seria capaz de darnos la legitimidad necesaria para desobedecer la ley.

Encuentro  dos puntos claves en esta encrucijada, por una parte la existencia de la legitimidad   para   desobedecer  y  como segundo punto pero igual de importante, el como y por que le ponernos la etiqueta de justo o su contrario a algo. Es decir, realmente seriamos capaces de encontrar una definición dela idea de justicia, teniendo en cuenta que esta también sirva como algo por encima de la legalidad,  que sea totalmente objetiva y sin lugar a la duda, que no  nos lleve a un debate y compartamos dándola por verdad universal.

Siguiendo la estructura de la pregunta empecemos  por el primer concepto.  A  mi parecer la desobediencia civil si es legitima, ya que vivimos en una estructura social en la que los que tienen el poder  son los representantes previamente elegidos por el pueblo, y este ultimo es el que predomina en numero. Por lo tanto el gobierno ha de respetar los intereses de los civiles ya que es gracias a ellos que están donde están (intereses que hay que tener claro que no serán compartidos por todos pero, al menos habrían de ser los de la gran mayoría, que por otra parte como vemos hoy día parece ser que no se cumple y tan solo se tienen en cuenta los de aquellos capaces de comprar a los elegidos representantes, es decir una minoría influyente). Dicho esto, veo que la desobediencia es totalmente legitima, ya que si tu delegado pretende haceros llevar una indumentaria que a la clase no le convence, no acabarías por  desobedecer? Ya que el esta ahí por decisión vuestra y del mismo modo que se le ha dado el poder para representaros, se lo podéis quitar. Como observamos el delegado pretendía imponer sus intereses creando una regla que, pasado al tema referente de la pregunta correspondería una ley, y al no respetar vuestros intereses habrías desobedecido.

Pero como estoy diciendo son intereses y  en ningún momento hablamos de una moral que nos parezca justo o injusto. Y es que aquellos que se amparan en una falsa moralidad para desobedecer no son mas que hipócritas que no son capaces de asumir que lo que pretenden es defender sus intereses y lo ocultan detrás del concepto ‘’justo’’ como algo superior a ellos mismos y la ley.

Lo que nos lleva al siguiente punto. Podemos referirnos a justicia como las leyes que rigen una sociedad y por otra parte el concepto justo o injusto referido mas bien a una moral colectiva, que puede o no coincidir con la legalidad. Lo segundo acaba siendo una convicción social.

Desengañémonos, en ser verdad que algo puede ser justo de manera como pretenden aquellos que dicen de algo ser injusto, seria algo de lo que no podríamos debatir ya que daríamos, con lógica, como cierto, de la misma manera como  aceptamos que 1+1 da como resultado 2. Encontramos que este concepto no es absoluto y esta sujeto a interpretaciones personales dando como resultado un concepto relativo. Seria muy engañoso enmascarar la legitimidad de desobediencia a un concepto que nos pretenden pintar como absoluto y que acaba siendo una mera opinión personal. Si este fuera el caso, a  un personaje que le parezca injusto no poder matar lo acabaría   haciendo por desobedecer  lo que le  parece injusto.  Tal como he dicho a esa persona eso le parece injusto,  que no es lo mismo que eso sea injusto.  Como vemos no tenemos nada que nos permita dictaminar con lógica aque algo sea justo o no.

 Por lo tanto aquellos que aseguran que es legitimo desobedecer cuando la ley es injusta,  yo les respondería que no son mas que  hipócritas que intentan otorgar la legitimidad de desobediencia a un concepto por encima de la legalidad que para nada es racional, cuando en realidad no son capaces de aceptar que pretenden imponer sus intereses. Estos tanto da que beneficien el conjunto social o no, acaban siendo intereses. Así que no seamos como ellos y  aceptemos que la legitimidad de este acto recae en el caso que la ley no beneficia, respeta o agrede los intereses del conjunto social mayoritario.

Sant Jordi 2018, 1r premi: És legítim desobeir una llei injusta? Autoria: Oumaima Seddik

Per saber si la desobediéncia és o no legítima, hem de conèixer què és el que hem d’obeir, si es que realment hem d’obeir alguna cosa.

Obeim alló que comporta una instància superior a nosaltres. En una societat com la nostra, “democràtica”, l’única cosa que crec que pot trobar-se per sobre d’un individu (en termes no religiosos) és la llei. La llei recull tots els drets, deures i llibertats dels qui conviuen en una mateixa regió. Podem dir que es troba per sobre de l’ésser humà perquè es la única que dicta de manera clara i, per què no dir-ho, lògica, tot i que no necessàriament justa, el que es pot o no fer. Amb això, em sorgeix una nova pregunta:

Perquè no podem fer segons quines coses, si se suposa que som uns ésser lliures, i sobretot en democràcia? Doncs perquè afortunadament no vivim sols en el món. Hi ha d’altres individus que, al igual que nosaltres, precisen del respecte pels seus drets, que es troben per sobre de les nostres llibertats. És a dir, si volem ser lliures hem d’acceptar que no som els únics que ho volen, i que si la resta no té llibertats, tenint en compte que tots els éssers humans som iguals, nosaltres tampoc tenim dret a tenir-ne.

Amb això estem afirmant que la limitació de les nostres llibertats és beneficiosa per tothom, fins i tot per a nosaltres mateixos. Llavors, es pot considerar correcte que hi hagi una moral dictada que les limiti, però no de manera indefinida.

El més important a l’hora de promulgar una llei o de votar-hi a favor és que garantitzi la protecció dels nostres drets, com ara ho són les llibertats d’expressió, ideológiques, de protesta, etc. Amb això vull dir que hi ha drets que es troben per sobre de la llei. En el moment que aquesta atempti contra ells, la desobediència serà legítima.

Si observem els fets més destacats de la historia, ens trobem amb les revolucions, que són moviment en massa de desobediéncia civil. La gent que hi participà es manifestà en contra d’una legislació que consideraven injusta (i avui dia pocs en dirien el contrari). Per tant, gràcies a aquest moviment d’oposició a les normes avui vivim en millors condicions.

I si ens centrem en l’actualitat, també trobem actes de desobediéncia civil (o com a mínim és el que se’ns fa entendre), justament al nostre territori. Les accions dutes a terme pels grups independentistes mesos enrere constitueixen per alguns un atemptat contra la justícia (o més ben dit, la constitució, que podria debatir-se si es tracta o no del mateix concepte), l’única instància que determina el que està bé o malament.

Però per d’altres (i m’hi incloc) és totalment legítim saltar-se aquesta justícia si es considera injusta, per dues raons; la primera, potser més insignificant, és que s’ha d’acceptar que la nostra constitució no és perfecta, per les condicions en la que s’ha redactat (el règim de procedència dels seus redactors, per exemple, avui dia no es considera precisament just). La segona i última, però més important és, com hem dit abans, que la societat té un conjunt de drets inalienables, entre els que es comprèn el dret a decidir sobre el seu propi futur.

Sant Jordi 2018: Els drets animals. Autoria: Liz Ramos

Nosotros, los seres vivos racionales nos diferenciamos de los otros seres vivos por nuestro carácter de analizar las cosas y sacar un provecho a ello para nuestro bien, y no solo con eso, no nos conformamos y vamos a más.
En un principio, nuestros antepasados solo se preocupaban en alimentarse para poder sobrevivir, pero debido a nuestra inconformidad hemos querido mucho más.

Ahora si analizamos todos estos actos, y los comparamos con los actos de otros animales, por ejemplo en junglas, ellos se matan con otros animales para poder alimentarse, o simplemente por jugar, pero ellos no son conscientes de lo que conllevan sus actos a diferencia de nosotros, que supuestamente somos seres vivos que analizamos mucho las cosas, y se sabe que nosotros no solo matamos para alimentarnos, si no, para poder comercializar.

Dicho todo esto, considero que el hecho de comer animales es el ciclo de la vida, pero en lo que no estoy de acuerdo es el hecho de matar a una gran masa de animales por el simple hecho de venderlos para poder comercializar y así ganar dinero; entonces no es solo para comer, y no conformes con eso, los seres racionales crearon ambientes basados en junglas; y digo basados porque en estos lugares los animales no tienen el derecho de estar libres; donde se encuentra animales encarcelados y donde los seres racionales van a disfrutar viendo como supuestamente viven, cuando sabemos perfectamente que no son su hábitat exacto, y que estos lugares no son más que otra manera de seguir obteniendo más dinero.

Yo considero que es necesario comer comida animal tanto como la vegetal, pero solo deberíamos comer lo necesario, es decir, lo que nuestro cuerpo necesita y no de más. Y también me gustaría añadir que si algún animal hace lo mismo, es decir, come a alguna persona, no se le debería de sacrificar porque es obvio que ellos no valoran sus actos, no son conscientes de ello.

En conclusión, sí podemos sobrevivir y respetar los derechos de los seres vivos que consumimos si tenemos en cuento todo lo dicho anteriormente.

 

Sant Jordi 2018. Els drets dels animals. Autoria: Laura Peral

Com podem observar avui dia la majoria de la població mundial menja carn, en canvi un percentatge molt més minoritari són vegetarians o bé vegans.

Però… som conscients del maltracte que reben els animals que consumim? Podem sobreviure i respectar els drets dels éssers vius?

Per poder respondre a aquestes preguntes hem de tenir en compte els drets dels animals, pensem que són éssers pel nostre consum i ens oblidem que no deixen de ser éssers vius, per això hauríem de tenir en compte el respecte cap a ells, el prohibiment del maltracte i actes cruels, la no explotació animal…etc

Entenc que hi hagi persones a favor de l’alimentació animal, a l’igual que jo, gràcies a les qualitats que ens proporcionen forces avantatges ja siguin vitamines, proteïnes…

Però són avui dia la majoria d’animals els que pateixen per condicions precàries un maltracte innecessari i que molts desconeixem.

Des del meu punt de vista, si es conegués el tracte pel qual han de passar els que acaben essent els aliments que mengem, aquest provocaria un impacte i canviaria radicalment. El transport dels animals, els seus tancaments massius en indústries que són veritables inferns per ells… I no només vull parlar del consum gastronòmic, sinó esmentar un més injust com és la utilització d’aquest per la creació de la matèria tèxtil, que és totalment innecessari.

Antigament, les persones només matàvem els animals per sobreviure i això d’alguna forma no alterava el cicle de la naturalesa, però en el que realment s’ha convertit és en un negoci que cada vegada proporciona més diners a tots aquells que el controlen. És una indústria que busca proporcionar un gran nombre de bestiar en el menor temps possible sense importar les formes per dur a terme el procediment.

En la meva opinió crec que tot té un límit, i el maltracte animal el supera. Els actes desmesurats cap a aquests haurien de ser penalitzats.

Hauríem de fer veure a tothom que els animals són éssers vius i que no existeix cap cicle de naturalesa que tinguem dret d’alterar, hem de tenir en compte la decadència d’aquesta qüestió i així seguirà essent mentre no s’apliquin mesures contra els que només veuen als animals com a únic producte per una gran empresa.

San Jordi 2018: Els drets dels Animals. Autoria: Alejandra Ayala

“Sóc una persona defensora dels animals i els seus Drets” Què hi ha al teu plat? ¿No és un animal? On són els seus Drets? Quin criteri utilitzes a l’hora de triar a qui defensar? Quina diferència hi ha entre un gos i un porc? I entre un toro i una vaca?
Sé que el procés de conscienciació és difícil, requereix temps, però el que em rebenta és la hipocresia moral. En quin moment la teva consciència ha normalitzat la cruel i innecessària matança de porcs, vaques, peixos…? És que ells senten menys? És que no mereixen ser lliures? PER QUÈ? Com és de gran l’ego de l’ésser humà que ha decidit quins animals sotmetre al seu paladar en contra d’una llibertat que diuen predicar? Per què? Alguna vegada t’has preguntat quina mena de vida estem donant només per haver-nos autoproclamat la raça superior? Superior de què? On és la teva ètica ara? ‘’Jo no puc veure aquests documentals de les granges que em dóna molta pena.” L’egoisme manté la teva consciència tranquil·la a costa de tapar-te els ulls davant d’una crueltat que estàs mantenint, fa pena, oi?
Està comprovat que es pot sobreviure sense menjar animals, hi ha molta gent que ho fa i viuen més sa que els que mengen carn. Sóc conscient de que hi ha gent que no pot seguir una dieta només a base de verdures, llegums i cereals per temes de salut, aquests son casos aïllats, però la immensa majoria de nosaltres no tenim res que ens ho impedeixi. Això em fa pensar en una amiga que va ser vegetariana durant un any però va deixar de ser-ho perquè el metge li va diagnosticar escassetat de ferro. Em va afectar molt quan era petita perquè sempre deia que de gran volia ser vegetariana però clar, tampoc no volia patir cap malaltia. Fa poc li vaig preguntar a aquesta amiga sobre la dieta que seguia i em va dir que no li agradava gens la verdura i que menjava poca… i ho vaig entendre. Molta gent, com la meva amiga, culpa a les dietes vegetarianes quan hauria de culpar-se a si mateix. Crec que el problema principal de les persones (que mengen carn) és l’egoisme. La gent menja carn per 4 raons: hàbit, tradició, convivència i sabor. Cada vegada que li dic a una persona que sóc vegetariana, em diuen que no ‘’podrien viure’’ sense menjar formatge. Formatge o fuet, o qualsevol tipus d’embotits. Es tan gran el nostre egoisme com per no deixar de matar animals simplement per un tros d’embotit?
De vegades, quan acompanyo a la meva mare al mercat per a comprar peix (peix que es menjarà ella, jo no menjo peixos perquè, si, també són essers vius i, si, també tenen sentiments) veig a mares tapant els ulls als seus nens perquè clar… els nens no poden saber que els peixos tenen ulls. Peixos que es menjaran en les pròximes tres hores. Tampoc poden veure que els conills penjats tenen potes i cara. Us fa ‘’fàstic’’, oi?
“Es que la carn està massa bona.” Menjar estant en pau amb tu i amb el món i amb la consciència tranquil·la, sap molt millor.

Sant Jordi 2018: Podem sobreviure i respectar els drets dels éssers vius que consumim? Autoria: Laia Orozco

En aquesta societat lliure de creença i pensament, el tòpic dels drets dels animals s’està convertint en un tema interessant i rellevant. Són moltes les notícies que cada vegada més informen sobre les crueltats humanes; com pot sobrepassar els límits l’home i com, injustament, sofreix en silenci l’ésser viu. Actualment estem assabentats dels abandonaments de gossos i gats, del malestar de cavalls, vaques…, de les festes tradicionals on els animals són utilitzats com a diversió. Aquests successos ja no passen desapercebuts i, fins i tot, ja s’han creat associacions i organitzacions en contra d’aquests fets i que tenen com a objectiu protegir-los i manifestar els seus drets.

Per contra, no tot es compleix dins lo pactat. Tal i com indiquen els articles dels Drets d’animals, tots ells neixen i tenen dret a l’existència, a més a més de viure en total llibertat dins el seu ambient natural corresponent. Per tant, com podem respectar-los si finalment violem els seus drets sacrificant-los i consumint-los?

Honestament, no els respectem. Ens contradiem quan sentim llàstima i pena per ells, per veure’ls i saber quin serà el seu final, el qual no importarà temps després ja que nosaltres mateixos els ingerim per benefici propi. Malgrat però, i dins la seva condició, els grangers els han d’oferir una estança i un benestar digne. Han de ser nodrits correctament i cuidats amb estima. En alguns vivers els porcs, per exemple, han de sentir dol quan els marquen amb ferro candent, al contrari que les ovelles que les posen com una mena d’arracada amb una etiqueta i que no dol tant. Altre exemple de crueltat és quan han de ser transportats; en algunes granges amunteguen els animals, els xuten i són llançats amb força violència dins els camions. Els pollets són separats de les seves mares i si són mascles els eliminen sense miraments, en canvi, les gallines són utilitzades com a ‘’màquines de donar a llum’’ sent inseminades artificialment  una i altra vegada.

Això no succeeix amb gossos o gats. Quan a la televisió vegem granges ens mostren la típica granja amb un verd prat, un granger feliç, tot en funcionament, etc. Però la realitat és una altra i no convé ensenyar-la. L’ésser humà només pensa en els diners i en allò que és material, però què fer si és això el que et dona el pa de cada dia? Clarament no podem sobreviure a això, altra cosa important és que l’home ha de menjar de tot. No pot estar vivint a base de verdura o solament peix perquè l’organisme necessita de tot. Aquests aliment ens proporcionen ferro, fòsfor, proteïnes, calç i altres propietats més. Totes elles són importants i sense aquests animals no podríem obtenir-les ni funcionar bé.

Sant Jordi 2018, 2n premi: Los límites del consumismo. Autoria: Laura Araujo.

Son las siete de la mañana cuando suena la alarma que programé anoche. La detengo y salgo de la cama. Mi primer instinto es desbloquear la pantalla de mi teléfono. Entonces, decido revisar mis redes sociales, llenas de mensajes como “No dejes escapar ni un segundo de este precioso día” o “Buenos días. Que tengas un día maravilloso”. Entonces me dirijo al metro para poder llegar al instituto. De camino veo a la misma gente que publicó los mensajes anteriores, con caras largas por las pocas ganas que tienen de ir a trabajar. Las calles, decoradas con carteles publicitarios, observan el mar de personas estresadas que caminan a estas horas por ellas. Entonces llego al andén, donde se escucha el sonido metálico de los raíles del metro, el tic-tac de los relojes y los pasos apresurados de las angustiadas personas. Todo se mueve, sin saber muy bien a donde.

Entonces subo al metro, y lo único que encuentro en este son personas con los ojos pegados a las pantallas. Entonces me llega un olor desagradable, juraría que huele a sueños olvidados. Este hedor se mezcla con el aroma de caros perfumes.

Después de este monótono trayecto, por fin llego al instituto. Aquí la popularidad se basa no en las personalidades, sinó en aquello que poseemos, ya sea un Iphone, o las últimas Nike de ciento veinte euros. Aquí si no sigues las modas te quedas atrás y puedes observar de lejos como según crecemos vamos asimilándonos más a esos hombres con los que me cruzo cada mañana. Aquí nuestras ambiciones pasan de ser deseos de poder hacer aquello que nos hace felices a querer triunfar, vencer y ganar dinero sin importar el precio.

Y después de horas encerrada en ese edificio por fin puedo irme a casa. Al llegar enciendo la televisión. Ese objeto que nos ha hecho creer a todos que algún día seriamos millonarios, actores famosos o estrellas del rock. Entonces acaba el programa que estaba viendo y empiezan a salir anuncios. Esos que nos hacen desear tener coches, ropa, tecnología de última generación y cientos de cosas mas que no necesitamos, pero que nos motivan a trabajar para poder seguir comprándolos.

Entonces vuelvo a mirar mis redes sociales y veo la foto de una chica con un vaso pequeño de Starbucks porque no le llega el dinero para pedir uno más grande, pero al ser tendencia no pudo resistirse a comprarlo. Sigo bajando y veo la foto de un compañero, vestido con las zapatillas Nike a juego con una sudadera de la misma marca.

Horas después vuelvo a la cama, programo la alarma y espero que otro día vuelva a empezar.

Esto me lleva a preguntarme hacia dónde se dirige nuestra sociedad. Basamos nuestra felicidad en cosas materiales. Nuestro objetivo se basa en obtener “me gustas” y visitas en las redes para poder ganar fama. Realizamos trabajos que no nos gustan para poder comprar carísimos productos que ni siquiera necesitamos.

Quizá si levantáramos la cabeza y viéramos más allá de las pantallas podríamos descubrir los problemas que esto está provocando.

El consumismo ha sobrepasado los límites y los consumidores nos refugiamos diciendo que es positivo ya que manifiesta el incremento de la renta de cada individuo y que ayuda a las sociedades a desarrollarse. Olvidándonos así de todas aquellas personas que no tienen dinero para poder consumir.

Y es que uno de los problemas que provoca el consumismo en nuestra sociedad es la distinción entre clases y la distribución de las riquezas. Es decir, el principal requisito para consumir es poseer dinero, si no tienes no puedes entrar en esta sociedad. En el caso de que tengas, el nivel de participación en el consumo dependerá de la cantidad que poseas. De esta forma, cuanto mas dinero tengas mas cantidad de productos y de mejor calidad podrás adquirir. Por lo tanto, los productos que compras determinan tu clase social.

Otra excusa que utilizamos los consumidores es que el consumo aumenta la calidad de vida de las personas. Esto no es mas que una mentira que nos han hecho creer. Y yo pregunto, ¿el consumismo mejora la calidad de vida ¿de quién?

¿De los países productores? Aquellos que fabrican los productos gracias a la barata mano de obra. Aquellos donde no se preocupan por la salud ni los derechos de los trabajadores, solo de la producción rápida y barata.

¿O de los países consumidores? Allí donde empiezan a haber problemas de superpoblación que provoca una crisis de recursos. Ya que cada vez utilizamos más energía para poder producir, provocando así la escasez de agua que afecta a países pobres que ni siquiera son participes de la sociedad de consumo.

En mi opinión, deberíamos ver más allá de la publicidad, las modas, los productos, las pantallas… y acabar con el consumismo desmesurado.

 Esta en nuestras manos crear nuevos productos y promover nuevas prácticas que ayuden a crear una sociedad concienciada con estos problemas, que no consuma más recursos de los necesarios y que reduzca la huella ecológica que estamos dejando.

Considero que haciendo esto no solo mejoraríamos el ambiente en el que vivimos, sino que también nos ayudaría a disfrutar de la vida, ya que pasaríamos a dar más importancia al ser que al tener y esto nos haría mas felices.

Sant Jordi 2018: Podem sobreviure i respectar els drets dels éssers vius que consumim? Autoria: Khadija El Ghazi

Personalmente considero que tanto esos animales como nosotros que venimos de ellos no tienen los mismos derechos, sino que diferentes.

Este problema ya viene desde pequeños al no enseñarnos a comprender, respetar y amar a los animales como un ser humano. Por el desconocimiento del humano y el menosprecio a los animales y el solo pensar en nosotros mismos, lo que nos ha llevado a cometer crímenes continuos contra el animal.  

¿Estos animales están en este mundo para ser maltratados ? Es evidente que no, porque están para vivir como nosotros, en libertad en su propio ambiente natural, terrestre,  acuático y a reproducirse. Paremos un momento, a pensar en los pobres animales que no tienen culpa de nada y siempre estan recibiendo por parte nuestra solo cosas malas en vez de cariño.

La causa de que a día de hoy cada vez la gente se radicaliza con el hecho de que ellos no tienen porque sufrir para que otra persona salga beneficiada, feliz. Pero siempre habrá alguien que se sacrifique para que otra esté bien. Es obvio que podemos sobrevivir sin comerlos, personas que sin comerlos puede nutrirse bien de otros alimentos.

En resumen, el ser vivo es un ser que tiene que tener esos derechos que un ser humano tiene, la principal que nadie le quite la vida.

Sant Jordi 2018. Els límits del consumisme. Autoria: Andrea Requena

A dia d’avui la realitat és que la gran majoria no som conscients de les conseqüències que provoca el consumisme a nivell global. Realment la paraula ‘’consciència’’ és la clau per la qual no volem veure la realitat, i es que o no som totalment conscients o ens neguem a acceptar-la.

D’una banda no ens adonem de tot el que pot provocar el simple fet de comprar un telèfon mòbil, ja siguin enfermetats produïdes per les ones radioactives que desprenen, per altres com l’adicció, conseqüències mediambientals..etc

Sincerament més que drets laborals m’aproparia a parlar sobre greuges mediambientals, tot i que no puc oblidar d’esmentar que en molts païssos els drets laborals dels treballadors, ja sigui de la fabricació d’un simple mòbil, la producció dels materials tèxtils, o les hores invertides inhumanament al treball que hi ha darrere del consum, és extremadament inmoral i innacceptable. Però és cert que quan vas a comprar, mai vols veure més enllà del producte, sinó que ens allunyem de la realitat.

D’altra banda el medi més perjudicat és el nostre propi planeta, i és que les noves tecnologies no només aporten coses profitoses, sinó que també destrueixen la terra i la contaminen. Davant d’aquesta situació, nosaltres no fem esforços per millorar i ens adherim a veure tot més llunyà del que realment està, és a dir, no ens preocupem perquè no hem notat a primer contacte aquestes conseqüències.

En la meva opinió tot això sorgeix degut a la despreocupació, i començarà a canviar en el moment que siguem conscients.

En resum, no hi ha pitjor cec que el que no vol veure.