Treball sobre “La naranja mecánica”

 

Qüestionari sobre el film

“La naranja Mecànica” (1971) de Stanley Kubrick

1- Descriu elements ambientals del protagonista (familiar, social, polític …) que creus que poden explicar la seva conducta a la primera part de la història.

2- Descriu el tractament “Ludovico”. Identifica el tipus de condicionament a què correspon i elabora un esquema amb els diferent elements que intervenen.

3- Consideres possible modificar la conducta tal i com es planteja a la pel·lícula? Per què?

4- En cas que fos possible, creus que seria moralment correcte? Justifica la resposta.

5- Descriu els grup social al que pertany el protagonista de la pel·lícula i identifica les característiques: tipus de grup, rols que compleixen els diferents integrants, elements culturals (valors, normes, símbols…).