Treballs de recerca.

El Seminari de Filosofia  proposa una sèrie d’àmbits de treball amplis per tal que sigui l’alumne qui intenti concretar el tema en el qual vol aprofundir. Tot i així, aportarem alguns exemples de temes concrets:

1. Filosofia i ciència: estudi de les relacions entre aquestes dues disciplines. Exemples:

  • 1.1. Problemes ètics de la ciència: Estudi dels problemes ètics que pot plantejar el progrés científic en qüestions com, per exemple, la clonació.
  • 1.2. Història de la ciència: Estudi d’alguna època concreta de la història de la ciència i dels components filosòfics que intervenen en el canvi de paradigma científic.

2. Filosofia i política: La política es pot definir com l’aplicació pràctica d’uns principis ideològics, i aquesta principis ideològics tenen, gairebé sempre, una base filosòfica. Exemples:

  • 2.1. Fonaments filosòfics del nazisme: Hitler va regalar a Mussolini (que estava en moments de baixa moral) una edició de luxe de les obres de Nietzsche, ja que considerava que el pensament d’aquest filòsof constituïa el fonament de la seva ideologia. No tothom està d’acord.
  • 2.2. Ideologia dels moviments alternatius: moviments com els “okupes” o els indignats fonamenten les seves accions en una ideologia que es remunta fins a filòsofs del moviment obrer com Marx i Bakunin i anteriors, com ara Rousseau.

3. Religió i filosofia: Estudi de la relació entre filosofia i ciència i reflexions filosòfiques sobre la religió. Exemples:

  • 3.1. La filosofia i Déu: Estudi sobre les diferents posicions filosòfiques al voltant del tema, és a dir, ateisme, deisme, agnosticisme
  • 3.2. Problemes ètics de la religió: Estudi dels problemes ètics que es plantegen als creients de les diferents, per exemple Cristianisme i avortament, L’Islam i la discriminació de la dona …
  • 3.3 Religió i ciència: estudi d’algun tema científic i com les diferents religions l’han considerat.

4. La filosofia a la literatura: Tot i que la forma en que habitualment es presenta el pensament filosòfic és l’assaig, no hem d’oblidar que nombroses obres de caràcter literari (novel·les, poemes, teatre …) presenten sovint idees procedents de sistemes filosòfics. El que es proposa és, per tant, treballar el pensament filosòfic que es pugui rastrejar a alguna obra literària. Exemples:

  • 4.1 La filosofia existencialista al teatre: lectura d’obres d’Albert Camus i Jean-Paul Sartre i estudi de l’existencialisme.
  • 4.2 Jack London, entre Marx, Nietzsche i Darwin: Jack London, un dels més populars novel·listes del segle XX, va militar a partits d’ideologia marxista però sempre es va sentir atret per la figura del Superhome nietzscheà a partir d’una peculiar interpretació de les teories evolucionistes.