Documents

Aquí us podeu descarregar els documents que fem servir a les classes d’Història de la Filosofia, ja siguin els dossiers d’autors (encara que no es tracti d’autors que formin part del programa de les PAU) produïts al Seminari de Filosofia, com exercicis (models d’exàmens de les PAU i d’altres), reculls de textos, enllaços amb pàgines útils … etc. Teniu els següents documents a la vostra disposició:

1-Filosofia Antiga : aquí tens el dossier d’apunts que fem servir a classe en una versió ampliada, ja que, a més de Plató i Aristòtil, també inclou una exposició sobre el pensament d’Epicur, així com una selecció de textos dels tres autors. Versió del mateix dossier en PDF.

2- Filosofia Moderna: aquest és el dossier d’apunts on trobaràs l’exposició sobre el pensament de René Descartes, John Locke, David hume i Immanuel Kant.

3- marx.doc : dossier d’apunts sobre el pensament de Karl Marx.

4- stuart-mill.doc : dossier d’apunts sobre el pensament de John Stuart Mill. Versió en PDF

5- nietzsche.doc : dossier d’apunts sobre el pensament de Friedrich Nietzsche. Versió en PDF.

6- freud.doc : dossier d’apunts sobre el pensament de Sigmund Freud.

7- pau_filo04jl.pdf, pau_filo04sl.pdf , pau_filo05jl1.pdf , pau_filo05sl.pdf , pau_filo06jl.pdf , pau_filo06sl.pdf , pau_filo07jl.pdf , pau_filo07sl.pdf , pau_filo08jl.pdf, pau_filo08sl.pdf , pau_filo09jl.pdf , pau_filo09sl , pau_hfil10jl, pau_hfil10sl, pau_hfil11jlpau_hfil11sl, pau_hfil12jl.pdf, pau_hfil12sl.pdfpau_hfil13jl.pdf, pau_hfil13sl.pdfpau_hfil14jlpau_hfil14sl, pau_hfil15jl , pau_hfil15sl,  pau_hfil16jl,  pau_hfil16sl, pau_hfil17jl ,pau_hfil17sl, pau_hfil18jl , pau_hfil18slpau_hfil19jl , pau_hfil19sl , pau_hfil20jl , pau_hfil20sl  pdf de les convocatòries de les PAU des de l’any 2004. Si tens algun problema a l’hora d’obrir aquests fitxers, descarrega’t el programa per obrir fitxers en format pdf a la següent adreça: http://www.ircfast.com/lv/group/view/kl26337/Adobe_Reader.htm.

8- Textos Plató: Textos de Plató de diferents obres.

9- Textos Descartes: Textos de Descartes de diferents obres.

10- Locke 1: Epistemologia. Textos sobre teoria del coneixement de Locke.

11- Locke 2: Assaig sobre el govern civil. Textos sobre teoria política de Locke.

12-Kant: FONAMENTACIÓ DE LA METAFÍSICA DELS COSTUMS. Antologia de textos sobre l’ètica kantiana.

Notes