Comentari de text

Donat que necessitem un esforç intens en la qüestió del comentari de text, aquí teniu un document amb uns quants textos, diferents dels del dossier, per tal que aneu treballant al vostre ritme. Per descarregar el document cliqueu al següent enllaç: Textos 1r.

Un cop feu els comentaris, me’ls podeu enviar per correu electrònic o bé me’ls doneu a l’institut. Gradualment aniré ampliant la sel·lecció de textos.