Sant Jordi 2011: concurs d’assaig.

Les BASES del concurs d’assaig són:

1- Pot participar qualsevol alumne de l’Institut Maria Aurèlia Capmany de Batxillerat.

2- Per concursar cal presentar un article d’opinió sobre qualsevol tema que tingui relació amb la filosofia (veure com a exemple els articles publicats a la pàgina d’inici del bloc) escrit a doble espai, amb una extensió màxima de dues cares, en català o castellà. Els treballs s’han de lliurar a Jesús Gómez, ja sigui en mà, per mitjà del correu electrònic o com a comentari a aquesta pàgina.

3- Els treballs s’han de signar amb nom i cognoms (que només coneixerà l’administrador del bloc) i seran publicats al bloc (sota pseudònim que assignarà l’administrador) tot identificant-los com a treballs de concurs.

4- La data límit per al lliurament dels treballs és el dia 8 d’abril del 2011. L’administrador es reserva el dret de publicar o no qualsevol treball lliurat fora de termini.

5- Tots els alumnes podran puntuar tots els treballs presentats excepte el propi. Les puntuacions s’efectuaran com a comentaris als articles publicats i seran publicades anònimament. El jurat tindrà en compte les puntuacions dels alumnes.

6- El jurat valorarà la coherència, originalitat i correcció de les argumentacions, així com la riquesa lèxica i la correcció tant en la redacció com en l’ortografia. S’aplicaran els mateixos criteris de censura als treballs de concurs que a la resta d’articles i comentaris del bloc.

7- S’atorgarà un primer i un segon premi, el valor del qual serà idèntic a la resta de premis atorgats als diferents concursos literaris de la diada. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi.

8- Els premis es lliuraran al llarg de les celebracions de la diada de Sant Jordi.