Treballs de filosofia

Treball sobre: La història més bella del món.

1- Llegir l’obra: La història més bella del món. Reeves, Hubert; de Rosnay, Joël; Coppens, Yves i Simonnet, Dominique. Edicions 62 (existeix una edició en castellà  a l’Editorial Anagrama, però és sensiblement més cara).

2- Buscar informació sobre aquells apartats que presentin dificultats de comprensió.

3- Redactar un treball que constarà dels següents apartats:

 • Esquema de l’obra: explicar en quines parts està dividida l’obra i explicar qui és l’autor i el tema general de cada part.
 • Resum de les idees més importants que es presenten, seguint l’esquema anterior.
 • Contesta de forma breu les següents qüestions:
  • En quin sentit coincideixen la teoria del Big Bang i l’explicació bíblica?
  • Per què no es pot afirmar que l’evolució tingui intenció?
  • Quina importància té al llarg de tota l’obra el concepte de complexitat?
 • Explica la teva opinió sobre les expectatives sobre el futur de la humanitat que s’exposen a la part final de l’obra.

Treball d’Ètica: 

El treball de filosofia sobre teories ètiques girarà al voltant de les teories ètiques, i es realitzarà a partir de la lectura d’una obra literària: Asesinatos, S.L. de Jack London. Aquesta obra només es troba editada en castellà, a Alianza Editorial (El Libro de Bolsillo, 770) i a la Editorial Siruela.(Colección Escolar de Filosofía).

A aquesta obra es plantegen difere nts temes de caràcter ètic: dret a la vida, l’ús de l’assassinat com a instrument per a assolir un objectiu moralment correcte, la llibertat individual, la fugida de les convencions socials …

El treball constarà de les següents parts:

 • Introducció: informació general sobre l’obra literària de Jack London.
 • Anàlisi de l’obra en qüestió: divisió en parts i explicació del fil argumental a cada part.
 • Exposició i anàlisi dels dilemes ètics plantejats al llarg de l’obra.
 • Recerca d’informació de la “teoria del superhome” de F. Nietzsche. Penses que aquesta teoria té alguna relació amb l’obra de London? Justifica la resposta fent referències concretes a la novel·la.
 • Opinió personal sobre els plantejaments ètics de l’obra. Justifica i raona la teva opinió.

Treball sobre Teories contemporànies sobre la societat.

1- Busca informació al voltant de diferents teories socials dels següents autors i explica breument (màxim 20 línies) el model de societat defensat:

 • August Comte (positivisme).
 • Karl Marx (comunisme).
 • Mikhail A, Bakunin (anarquisme).
 • John Rawls (neocontractualisme).

En la mesura del possible, quan expliquis el pensament de cada un dels autors intenta establir comparacions al voltant de temes comuns (defensa o no la propietat privada, accepta o no la divisió en classes socials, pensa o no que el progrés és positiu …).

2- Explica la teva opinió sobre quins aspectes de la societat actual són criticables, quina de les teories exposades et resulta més satisfactòria i per què.

A l’hora de cercar informació sobre aquests temes pots utilitzar llibres (recordeu, eren aquelles coses amb pàgines, plenes de lletres i sovint sense dibuixos) de text, diccionaris de filosofia (Ferrater Mora és autor d’un que trobareu a qualsevol biblioteca, per exemple) o podeu mirar a internet. Aquí teniu algunes pàgines fiables:

http://www.pensament.com/filoxarxa/

http://www.alcoberro.info/

http://www.xtec.es/~lvallmaj/taller/atcontem.htm

Recordeu que la recerca d’informació és només una part del treball. També cal elaborar aquesta informació: llegir-la, comprendre-la, seleccionar-la i exposar-la. En tot aquest procés, per exemple a la comprensió, hi ha individus que us poden ajudar (corre el rumor que als instituts hi ha professors de filosofia que tenen alguna habilitat relacionada amb aquestes històries).