Treball sobre Descartes

Aqui teniu la guia per a fer el treball sobre El discurs del mètode de Descartes.

1. Breu introducció general sobre el racionalisme (context històric, autors principals, conceptes comuns).

2. Resum de l’obra amb l’explicació sobre les següents qüestions:

2.1. Necessitat del mètode.

2.2. Regles del mètode: dubte metòdic.

2.3. La moral provisional.

2.4. Deducció de l’existència del Jo, Déu i el món.

2.5. Teoria sobre l’origen del món.

2.6. Teoria general de l’home; diferenciació respecte dels animals.

3. Explica i raona la teva opinió personal sobre la moral provisional.