Treball sobre el llibre VII de La República

1- Llegeix atentament el text, anota tots els termes i expressions que no hagis entès, i tots aquells que consideris imprescindibles per a la comprensió del text, consulta’ls i anota el seu significat, tot elaborant així un vocabulari que inclouràs com a apèndix del treball.

2- Explica el tema del text i la tesi general que l’autor defensa a l’obra.

3- Divideix el text en parts: has de tenir present que la divisió en “capítols” (marcada amb numeració romana) que apareix al text és arbitrària; per tant, divideix el text segons els temes tractats, fes una correcta referència a aquesta divisió (fent servir la numeració que apareix als marges del text), i explica les idees que l’autor exposa a cada una d’aquestes parts. Per exemple:

1/ 514 a – 515 c: descripció de la caverna (món sensible); l’autor afirma que el coneixement que s’obté a aquesta regió és sobre objectes poc reals.

2/ 515 d – 516 c: descripció del camí del coneixement (ascensió al món intel·ligible). L’autor afirma que aquest procés culmina amb el coneixement del Sol (idea del Bé)…

4- Explica quines teories de Plató són necessàries per comprendre aquest text. Exposa breument aquestes teories.

5- Creus que actualment té algun sentit afirmar l’existència de persones que viuen en un món irreal? Penses que les afirmacions de Plató tenen alguna aplicació quan parlem sobre les realitats virtuals (mitjans d’informació, internet … etc.)?