Indignats

Llegiu i opineu:

Les propostes dels indignats

Centren les demandes en set punts que inclouen la lluita contra l’atur, el dret a l’habitatge, el control del sector bancari, reformes fiscals, eliminació dels privilegis de la classe política i protecció dels serveis públics i de les llibertats ciutadanes

Les persones que han organitzat o han secundat les mobilitzacions promogudes des del web Democracia Real YA han pactat una sèrie de propostes concretes que giren entorn de set eixos. Tot seguit, les expliquem de manera esquemàtica:

1- Eliminació dels privilegis de la classe política:
Controlar l’absentisme parlamentari
Supressió de privilegis fiscals i equiparació amb el salari mitjà.
Eliminació de la immunitat legal
Publicació obligatòria del patrimoni
Reducció dels càrrecs designats a dit

2- Lluita contra l’atur:
Repartiment de tasques per fomentar reduccions de jornada i conciliació laboral
Jubilació als 65 anys
Bonificacions per a empreses amb menys del 10% de treballadors temporals
Garanties laborals
Restabliment dels subsidi de 426 euros als aturats de llarga durada

3- Dret a l’habitatge:
Expropiació pública dels pisos que no s’han venut i traspàs al mercat de lloguer protegit
Ajudes al lloguer per a joves i persones amb pocs recursos
Dació com a pagament suficient per cancel·lar la hipoteca

4- Serveis públics:
Control independent de pressupostos i despeses
Contractació de personal sanitari per reduir les llistes d’espera
Contractació de professors per garantir una ràtio adequada d’alumne per aula
Reducció de costos a les matrícules universitàries
Finançament públic de la recerca per garantir-ne la independència
Transport públic econòmic, ecològic i de qualitat
Aplicació de la llei de dependència

5- Control dels bancs:
Prohibició de qualsevol rescat a entitats bancàries
Augment dels impostos del sector en funció de la despesa social provocada per la crisi
Devolució de tot el capital públic aportat
Prohibició d’invertir en paradisos fiscals
Regulació de sancions a la mala praxi i als moviments especulatius

6- Fiscalitat:
Reducció de la despesa militar
Augment del tipus impositiu a les grans fortunes
Eliminació de les SICAV
Recuperació de l’impost sobre el patrimoni
Control real i efectiu del frau fiscal
Promoció internacional de la taxa Tobin sobre les transaccions financeres

7- Llibertats ciutadanes:
Abolició de la llei Sinde i protecció de la llibertat a internet
Referèndums obligatoris per les qüestions de gran importància o que arribin de la UE
Modificació de la llei electoral per garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional
Independència del poder judicial
Democràcia interna als partits

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A continuació teniu una sèrie d’enllaços a diferents pàgines d’associacions vinculades amb el  moviment:

http://catalanrevolution.wordpress.com/

http://www.nolesvotes.com/

http://www.democraciarealya.es/