Qüestionari sobre l’onada

 

1- Fes un breu resum de l’argument.

2- Explica quines són les característiques del grup social l’onada.

3- Explica els rols dels principals personatges.

4- Busca informació sobre els fets en què està inspirada la pel·lícula i fes un breu resum.

5- Explica la teva opinió sobre la possibilitat de crear un moviment similar a la nostra societat.