Ensenyem el Delta al món!. Veu dels alumnes

La majoria de l’alumnat fa una valoració entre bona i molt bona del que ha estat el projecte en global: la sortida, el treball a l’aula i  l’elaboració del vídeo com a producte final.  De fet, un 80% ha expressat  la demanda de fer més projectes al llarg del curs.

Són conscients, igual que el professorat, que cal millorar la interacció entre ells en el moment de treballar plegats,  aquesta  hauria de tenir un caire més cooperatiu i no ser només un senzill repartiment de les tasques.

Per un món millor, reciclem!. La veu dels alumnes

Els alumnes han manifestat la seva valoració mitjançant una enquesta i una tutoria. Els seus comentaris han estat que han gaudit i han après molts continguts que desconeixien sobre materials reciclables i com es fa, a elaborar textos de diferents gèneres periodístics. Han valorat de forma especialment positiva la visita al mercat de Sant Antoni de Barcelona i la seva participació a la ràdio, que se’ls va fer curta.

Han considerat que el tema del reciclatge ha estat molt interessant i proper, però els agradaria poder participar en l’elecció de la temàtica amb la qual treballar.

Propostes de millora

  • El tema del projecte ha de sortir dels alumnes, o al menys, consensuar-ho.
  • Dinamitzar el programa de ràdio incorporant altres espais participatius: concursos, publicitat, trucades dels oients…
  • Distribuir els continguts del programa en diferents dies o espais, creant una setmana temàtica o similar.