ELS PARTITS POLÍTICS

Un cop escollit el projecte era hora de posar-nos a treballar. Un dels motius fonamentals de la tria d’aquest treball era veure el funcionament dels partits polítics i veure com formen la seva llista i propostes electorals.

Com ja s’ha comentat els alumnes que composaven cada partit polític estaven barrejats dels quatre grups que hi ha a l’escola. Això es va fer amb l’objectiu que un cop es realitzin les eleccions els vots no anessin a favor de cada classe o que cada classe només sabés el que treballen ells. D’aquesta forma s’aconseguia una major difusió del treball i la informació a tots els grups-classe.

Cada grup classe estava guiat per un tutor/a  de 5t. Les primeres sessions es van destinar a escollir:

  • El nom del partit polític
  • L’ordre de la llista del partit, és a dir, quin alumne/a anava de número 1 (l’alcaldable) i la resta de components també ordenats, fins al 15 en aquest cas (que era el nombre de nens i nenes que hi havia a cada grup)
  • L’eslògan
  • Disseny del cartell

Cada tutor/a va ajudar a que els alumnes arribessin a acords i es podés avançar en aquest treball.

Un cop realitzades aquestes tasques era l’hora de començar a confeccionar el tríptic amb les propostes electorals de cada partit. Les condicions que vam posar van ser les següents:

  • Els apartats en els quals s’havien de fer propostes eren: esports, seguretat, educació, urbanisme, oci i cultura, i medi ambient. D’aquests apartats havien d’haver 3 propostes en cadascun.
  • S’havien de tenir en compte, les propostes que farien les diferents associacions de veïns, ja que són ells els que voten.
  • Tenir en compte que a Alcanar està format també per Alcanar Platja i les Cases d’Alcanar.
  • Intentar satisfer un major nombre de veïns.

A partir d’aquí cada partit polític va elaborar les seves propostes. Esmentar que cada partit va utilitzar diferents sistemes de treball, n’hi ha que van escriure les propostes individualment cada alumne i després les van votar, n’hi va haver que per grups es van repartir els apartats i van elaborar només propostes de l’apartat i després es van votar i debatre. Per tant cada grup ha treballat com s’ha sentit més còmode, seguint tots les mateixes directrius.

El resultat va ser molt positiu, les propostes realitzades s’adequaven a la realitat i a les necessitats del poble, inclús molts de partits van coincidir en algunes.

Un cop acabats els cartells i tríptics arriba el moment de la difusió. On aquestes propostes es van anar a explicar als diferents veïns que tindrien dret a vot en aquestes eleccions escolars. Els que tenien dret a vot eren: les tres classes de 6t, les quatre classes de 5t i tot el claustre de mestres i personal que treballa a l’escola (conserge, administrativa, vetlladores). En aquests dos últims grups les propostes i cartells es van penjar a la sala de mestres i allí les van poder llegir. Per tant les explicacions pertinents es van realitzar a les aules de cicle superior.

Un cop fet tot aquest treball s’havia d’esperar al gran dia, el dia de les eleccions, per veure qui en seria el partit polític guanyador.