El mur es transforma

Durant aquesta setmana de treball continu, cooperatiu i efusiu per dur a terme un propòsit força ambiciós, l’alumnat de tercer d’eso ha viscut i ha lluitat per fer realitat una petita quimera. Quan va sorgir la idea de fer un Edcamp vam entendre dues coses que serien òbvies i ens acompanyarien durant tot el trajecte: que no seria fàcil i que podíem fer-ho.

Paral·lelament a l’organització interna, als grups de treball i a l’enginy de diferents dinàmiques, s’ha pogut apreciar una vitalitat subjacent, allò que ha permès establir molts tipus de vincles amb tota la comesa, una metodologia de treball que ajudés i proporcionés les eines necessàries per a unificar el treball i donar sentit a aquest projecte educatiu.

Partint de la idea inicial que dona sentit al nostre Edcamp, trencar barreres i tenir la potestat de poder canviar l’educació, l’alumnat ha treballat de manera significativa i activa en els seus aprenentatges, cosa que significa que ha tingut l’actitud i l’interès per aprendre i avançar.

Si els joves volen millorar el sistema educatiu han de tenir clar on són i cap a on volen anar. Així que a partir d’un mètode de treball distint, els mateixos estudiants s’han plantejat situacions per incrementar la motivació i la implicació, s’han organitzat en unitats d’equip cooperatiu i inclusiu, han resolt problemes que han anat apareixent, han hagut de mantenir el diàleg per a compartir coneixements, han hagut de fer ús dels recursos pedagògics i de les noves tecnologies… opcions diferents per a una manera diferent d’ensenyar.

Si aquesta revolució en l’ensenyament i aprenentatge s’aferma, podem estar segurs que ben aviat l’educació es transformarà en un nou concepte.

Begonya Solé.