Els Volcans (planificació)

Els alumnes tenien curiositat per saber perquè hi ha muntanyes que treuen foc, ja que alumnes més grans de l’escola els hi havien explicat. I, alhora, estaven molt il·lusionats de poder dur a terme algun experiment i, per tant, volien fer un volcà.

S’ha treballat al llarg del 2n trimestre en diferents àrees curriculars de forma competencial. Consisteix en un treball d’estudi i recerca sobre les erupcions volcàniques.

Projectes connectats

El tema del nostre projecte és força ampli ja que inclou altres projectes del centre: Escola Verda, Erasmus+, mètode científic experimental… Aquest fet ha representat una certa complexitat en escollir les preguntes guies i en planificar tot focalitzant uns objectius clars.

També ha suposat organitzar la participació dels alumnes dels cicles,  de les famílies (mitjançant l’AMPA) i dels coordinadors dels diferents projectes. Aquesta coordinació inicial ens ha servit per presentar els continguts procedents de diverses àrees/matèries de manera integrada. A la formació FIC i a les sessions de cicles  hem pogut reflexionar i acordar objectius.

La pregunta inicial és clara “com transformem el nostre pati en espai d’aprenentatge?”. A partir de l’enquesta inicial l’alumnat ha fet propostes de millora i d’intervenció. http://agora.xtec.cat/ceipprats/portada/we-are-a-sustainable-community-erasmus-primera-setmana/

A causa del nombre tant gran de propostes el handicap de l’equip impulsor és gestionar els criteris metodològics  i organitzatius per dur el projecte a bon port i fer-lo contextualitzat i amb contingut funcional.

PROJECTE PEIXOS – ROBOTS

Durant el primer trimestre de 2n curs, vam demanar als alumnes que escullissin un nom per la classe amb la finalitat de treballar el que triessin.

Després de fer votacions, van sortir guanyadors dos temes: els peixos i els robots. En veure que tots dos eren interessants i que tots els infants volien tirar endavant amb tots dos. Vam posar els peixos – robots.

 

PLANIFICACIÓ

És un projecte que es realitzarà a 1r cicle d’ESO i que ha sorgit després de valorar el bon funcionament de la setmana de l’alimentació que s’ha realitzat els darrers anys a 1r ESO. Aquest és el punt de partida pel projecte de 2n d’ESO.

En finalitzar  la setmana de l’alimentació es realitzarà una valoració i es recolliran les motivacions i les inquietuds que s’han generat en els alumnes i que requereixen una resposta més amplia o més específica ( segons el curs) , la qual es treballarà a 2n d’ESO en forma de projecte.

 

Planificació docent

Els mestres implicats en el projecte es troben abans d’iniciar el projecte per acordar:

– grups experts (grup-classe especialitzat amb un tema del projecte)

– timing

– què volem que aprenguin els nens del projecte

– avaluació, com els avaluarem

– sortides i activitats

– temporalització: del 10 de gener al 17 de març

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura.

Arrel d’un treball interdisciplinari que ja s’havia portat a terme fa uns 5 cursos, ens semblar oportú recuperar el tema i transformar-lo amb format projecte en motiu del 50 anys de l’escola.

El projecte s’ha planificat per realitzar-lo amb tots els alumnes de cicle superior (100). A partir de la pregunta:Té 50 anys aquesta escola?. 

El projecte es va realitzar durant 2 setmanes a la franja de matí. En aquests dies vam aturar el desenvolupament normal de les classes per endinsar-nos de ple en el projecte.

Deixem constància del calendari/horari.

  DIJOUS, 23 DIVENDRES, 24
Presentació del dossier i inici de la primera part del projecte.

 

Xerrada professionals de la construcció

 

 

Xerrada Mestres fundadores

 

Continuació del projecte.

 

DILLUNS, 27-3 DIMARTS, 28-4 DIMEC, 29-5 DIJOUS, 30-6 DIVEND, 31-7
Inici i presentació actes setmana 50è aniversari Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

 

 

 

 

Exposició de la maqueta

ESPOT PUBLICITARI

PLANIFICACIÓ

Com que molts alumnes mostren interès pels jocs en línia, des de les àrees d’Economia i Llengua Catalana es planteja fer un projecte sobre el consum responsable d’aquest tipus de jocs, vinculat la programa Consumópolis 12.

Es planteja el projecte als alumnes de 4t d’ESO i se’ls proposa que han de fer un espot publicitari adreçat a un públic jove, per fomentar l’ús responsable dels jocs digitals.

Es configuren grups de treball col·laboratius i heterogenis. Aprofitant els diferents potencials i les diverses capacitats dels alumnes, s’assignen rols que impliquin diferents tasques i/o responsabilitats.

Es pacta amb els alumnes un calendari per desenvolupar el projecte i se’ls fa arribar els criteris d’avaluació abans de començar el treball.

Es decideix que hauran de projectar l’anunci en forma de vídeo i argumentar els avantatges i inconvenients dels productes lúdics digitals.

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

PLANIFICACIÓ

Des de les àrees de Biologia i Llengües plantegem un projecte basat en un disseny experimental que permeti treballar, en grups col·laboratius, els efectes de diferents factors ambientals sobre les plantes. Al mateix temps, es treballarà l’expressió escrita, la comunicació oral, i s’empraran diferents eines digitals.

S’exposa la proposta als alumnes, de forma cada grup de treball pensa en un factor ambiental que pugui afectar el creixement de les plantes i que sigui objecte d’estudi.

Les professores implicades en el projecte, juntament amb els alumnes, determinen els objectius que s’hauran d’assolir al llarg del procés.

L’alumnat, amb l’ajuda de la professora de Biologia, confecciona un esquema de les variables que cal tenir en compte i de les diferents fases d’un disseny experimental. També es fa un llistat del material necessari per portar a terme el projecte al laboratori i al pati (pebroteres, torratxes, terra, dissolucions, etc.). A més a més, es confecciona un calendari per establir, aproximadament, la durada de les diferents etapes del projecte.

Cada grup plantarà deu pebroteres, observarà al llarg de quatre setmanes els efectes d’un determinat factor ambiental en el creixement dels vegetals, enregistrarà els resultats mitjançant anotacions, fotografies i vídeos. Analitzarà els resultats i extraurà unes conclusions. A més a més caldrà cercar informació sobre un problema mediambiental relacionat amb l’estudi realitzat, i una notícia actual que permeti contextualitzar el tema treballat.

El producte final del projecte serà la creació d’un espai web en el qual cada grup haurà de fer-se càrrec d’una pàgina, desenvolupant el seu disseny experimental. Finalment, cada equip farà una exposició oral del seu treball, amb el suport d’una presentació de diapositives.

Planificació Escola Quatre Vents Manlleu

Com escola estem preparant una mica la planificació de la Cooperativa en els cursos de Cicle Superior, sobretot iniciant a 5è el projecte i a 6è com a col·laboradors. És un projecte que ens va oferir la Diputació de Barcelona i que s’articularà a través de l’Ajuntament de Manlleu. Restem a l’espera d’una primera reunió amb aquest organisme local per tal de dur a terme una bona planificació real el proper curs escolar.

 

Planificació

Títol: Sóc cos

Tema principal: el moviment del cos

Activitat inicial (pregunta-guia): a partir del visionat de quatre espectacles (cinema mut, teatre d’ombres, malabars i dansa) els alumnes extreuen quins aspectes són comuns = “Què crec que tenen en comú els quatre espectacles que he vist?”. Posada en comú.

Activitats per a començar a experimentar amb el propi cos: música i emocions (expressar-se a través del moviment en funció de la música) / viatge imaginari (interpretar amb el moviment i l’expressió del cos una història narrada pel mestre) / Pica paret (coneixement del nostre esquelet a través del joc)

Proposta final del projecte: crear un espectacle d’ombres mitjançant el moviment del cos i música (sense utilitzar el llenguatge oral, només onomatopeies si cal).