IMPLEMENTACIÓ – “SOM EL QUE MENGEM?”

El nostre projecte, cada cicle ho ha estat treballant de forma diferent.
Tot l’enfocament del projecte s’ha fonamentat en la recerca, que comporta un constant procés reflexiu i crític. El recorregut del treball és marcat pels alumnes. El rol del professorat no ha estat el de donar respostes sinó el de fer les preguntes adequades que permetien seguir fent recerca, investigació, resolució de dubtes i reorientació del procés de treball.

CICLE SUPERIOR
Iniciem el projecte enfocant-lo sobretot en les malalties carciovasculars.
Als alumnes se’ls introdueix el tema a partir de la visualització d’un petit vídeo. Els fem exposar el què han vist, què creuen que ha passat, què volen aprendre, quines curiositats els aporta i ells sols dedueixen quin és el tema a treballar.

A partir d’aquí comencem a treballar en grups cooperatius i heterogenis on cadascú assomeix un rol i s’acorden quines són les seves tasques.
Un cop fets els grup, cadascun d’ells fa una posada en comú dels seus dubtes, curiositats, què volen aprendre,…. I, a nivell oral, cada grup ho exposa.. A continuació es valora què farà i investigarà cada grup i a partir d’aquí es comença tot el treball de recerca.

Com a eines de treball s’ha utilitzat molt el DRIVE , les tablets per la recerca d’informació, també van portar informació externa de casa, llibres, visulaització de vídeos, es van utilitzar les eines convencionals,es van fer experiments,…

A l’inici de cada jornada, els alumnes es planificaven en grup el treball del que durant a terme i el què s’ha fet. També, diàriament el mestre revisa i fa la valoració del treball realitzat del dia anterior a nivell grupal.

Un cop resolt tots els dubtes, les qüestions, les curiositats que volien saber, els aprenentatges,… Els alumnes van realitzar uns experiments: disseccionant diferents cors d’animals, muntatge d’una maqueta de l’aparell circulatori, creació pròpia de maquetes del cor.. I finalment es va elaborar un gran mapa conceptual exposant tot el què s’havia après.

Per concloure tot el treball, i per fer-ne l’avaluació, Cada grup va elaborar un petit curt metratge sobre les diferents tipologies “malalties cardiovasculars”. Perquè no es repetissin els temes, cada grup va triar una causa o conseqüència de les diferents malalties cardiovasculars. (paro cardíac per causa d’una mala formació genètica, per una causa emocional, per vellesa, per mals hàbits …)

Tot aquest treball del curt metratge van haver d’elaborar un guió cinematogràfic on havien d’esmentar i escriure quantes seqüències, personatges, el diàleg dels personatges, lloc on es faria, càmera, il.luminació, música de fons,…

En aquests vídeos també es va treballar de forma cooperativa i havien d’exposar tot el que havien après sobre les malalties cardiovasculars.

CICLE MITJÀ

Tot l’enfocament del projecte s’ha fonamentat en la recerca, que comporta un constant procés reflexiu i crític. El recorregut del treball és marcat pels alumnes. El rol del professorat no ha estat el de donar respostes sinó el de fer les preguntes adequades que permetien seguir fent recerca, investigació, resolució de dubtes i reorientació del procés de treball.
Iniciem el projecte a partir de la pregunta ENTRA MENJAR I SURT CACA, QUÈ PASSA?.
Els alumnes fan petites aportacions del que creuen que passa i a partir d’aquí van sorgint més preguntes sobre el que volen saber del tema o de dubtes que tenen.Aquí el tema s’amplia i demanen molts aspectes del cos humà en general.
A partir d’aquí comencem a treballar en grups cooperatius i heterogenis per poder resoldre els dubtes.Quan ja tenim moltes qüestions resoltes ens adonem que el cos humà és molt complex i a partir d’aquí decidim especialitzar-nos per grups en un aparell o sistema concret.
Com a eina de treball es proporciona una extensa bibliografia amb llibres, pàgines web i vídeos on es pot veure el funcionament de cada aparell.També utilitzem molt el DRIVE ,on els nens/es recullen la informació en una presentació google. Els nens aporten informació externa de casa, aplicacions de tauletes digitals,…
A part de crear les presentacions de cada aparell la majoria de grups en fan una maqueta i el dibuix de cada sistema damunt d’una silueta humana en una bossa de plàstic transparent, de manera que sobreposant-les queden complementades, podent observar la situació de cada òrgan del cos humà.
Per concloure el treball cada grup elabora un vídeo explicant la importància de l’aparell o sistema que ha treballat i el seu funcionament, de manera que a l’acabar és fàcil entendre la correlació entre tots i cadascun dels aparells del cos humà.

Finalment es redacta l’explicació global que relaciona un aparell amb l’altre que serveix de guió per publicar-ho al bloc del centre i per exposar-ho a la resta dels companys d’escola.

CICLE INICIAL:

El treball en aquest Cicle ha partit del tema curricular de l “‘Alimentació i la salut”.
Hem estudiat l’origen dels aliments (animal o vegetal), la seva conservació, i primordialment com podem dur a terme una alimentacio equilibrada que fomenti la nostra salut.

Per fer aquest treball ens hem basat en l’estudi de LA PIRÀMIDE L’ALIMENTACIÓ.
Se’ls hi ha introduït el tema dient que ells serien els responsables de transmetre a la resta de l’escola què és el que ens ensenya aquesta piràmide.
Per aconseguir aquest objectiu vam construir una piràmide de tres cares de dimensions com l’alçada d’una persona.

A cada cara hi vam preparar un joc per a cada grup de l’escola: EI, CM i CS.

EI- Després d’escoltar l’explicació que els feien els alumnes de CI, els nens/es jugaven a einserir la imatge dels aliments en les tres boques de dimensions diferents que tenia la piràmide, segons si aquest aliment el podíem menjar SEMPRE, SOVINT O DE TANT EN TANT.

CM_ Després d’escoltar l’explicació que feien els nens de CI jugaven primer al mateix joc que els d’EI i després passaven a realitzar el seu que consistia en tirar unes boles petites de “porexpan”, on hi havia escrit els noms dels aliments en l’obertura adequada que trobaven en la cara del joc de la seva piràmide. Per cada “pilota” encertada en el lloc adequat cada grup que participava en l’activitat s’anotava un punt.

CS- Després d’escoltar l’explicació que els feien els alumnes de CI practicaven, en petits grups, el que havien après , enganxant el noms dels aliments escrits en anglès en el lloc adequat de la piràmide.
Un cop enganxats tots els noms se’n feia una lectura col·lectiva. Vam comptar amb l’ajuda de la mestra d’anglès per fer els aclraiments pertinents si era el cas.

EDUCACIÓ INFANTIL:

El treball en aquest cicle s’ha portat a terme, a partir del programa SI (Salut integral del Dr. Valentí Fuster) el qual ens vam inscriure i on l´objectiu principal és que els alumnes adquireixin hàbits saludables des de la infància que repercutiran en la millora de la qualitat de vida i el risc de patir malalties cardiovasculars en l’ edat adulta.

Amb aquesta idea de promoure salut a partir de la infància per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç ha estat amb la idea que hem anat treballant durant el curs.

S´ha treballat aquest programa a través d’unes unitats didàctiques. Cada unitat didàctica ofereix una sèrie de materials didàctics i on el personatge principal, el Càrdio, actua com a referència i motiva els infants a tenir cura de la seva salut. Amb una visió global de promoció integral de la salut s´incideix en quatre components bàsics interrelacionats: l’ adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament d’activitat física, el coneixement del cos i del cor i la gestió emocional.

Finalitzat el treball de les unitats didàctiques es fa un vídeo resum on els alumnes d’educació infantil elaboren un video on es donen uns consells per cuidar el cardio.
Aquests consells surten a partir de la reflexió de tot el treball fet durant el curs. El vídeo “HEM DE CUIDAR EL CARDIO” es presenta als altres cicles de l’escola durant la setmana saludable i es penja al bloc de l’escola.
A més durant aquesta setmana es porten a terme diferents tallers i activitats que ajuden a fixar els quatre components bàsics per adquirir uns hàbits saludables: taller de ioga, fem pa, circuits amb bicicletes i patins, tallers d´alimentació, higiene dental, reflexoteràpia, el sucre a les begudes, cuinetes…….

LA VEU DELS ALUMNES – “SOM EL QUE MENGEM?”

L’actitud dels alumnes al llarg del projecte ha estat molt bona. Tots estaven molt engrescats i motivats per les diferents tasques i activitats. Tots ells se’ls ha vist molt contents.

La seva valoració ha sigut molt bona i positiva. Pensen que s’hauria de mantenir en els propers cursos.

AVALUACIÓ – “SOM EL QUE MENGEM?”

Pel nostre centre, l’avaluació  s’ha basat molt en l’avaluació del procés d’apenentatge de tot el projecte. Ho hem realitzat mitjançant l’observació directe, les revisions i valoracions dels treballs. A mesura que anaven avançant  i aprenent, el mestre feia petites intervencions i modificacions si calia.

Pel què fa a l’avaluació final del projecte s’ha valorat a partir de les exposicions dels seus treballs, duta a terme la última setmana de juny. Aquesta part  és la que ens ha costat més i ens ha mancat més temps. Ja que no hem pogut fer una reflexió final i una autoavaluació de cada alumne.

Aquí us mostrem alguns dels petits vídeos que van elaborar els nens.

Si voleu veure altres vídeos aneu al bloc de l’escola.

http://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/

PRODUCTE FINAL – “SOM EL QUE MENGEM?”

El producte final d’aquest gran projecte ha estat per a tots nosaltres un gran repte, el qual es va realitzar a l’última setmana de juny, anomenada “LA SETMANA SALUDABLE”.

Es va trencar totalment amb els horaris.  Al llarg de la setmana, tots els  alumnes de l’escola (des dels nens de P3 fins a 6è) exposaven tot el seu treball a la resta de companys. A més, es va demanar la col.laboració de pares i persones del poble on intervinguessin i ens ajudessin  a portar a terme una sèrie de tallers relacionats amb el tema.

Cada dia es van realitzar diferents activitats relacionades amb el projecte:  des d’una  bicicletada, tota l’escola seguia un mateix esmorzar equilibrat, es van fer  tallers de reflexionterapia, d’higiene dental, de la piramide dels aliments,…

També, abans de començar la jornada,  es feia una assemblea al vestíbul de l’escola. Allà, asseguts en rotllana,   feien una  reflexió sobre tot el que havien après del dia abans i se’ls hi exposava el que  realitzarien aquell dia.  A més, al bloc de l’escola  cada dia es penjaven les diferents activitats que s’havien dut a terme.  http://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/

Per tant, tot aquest plantejament de cloenda del projecte,  va  exigir als alumnes una gran responsabilitat i implicació per part seva. També  la col.laboració dels pares ens va ser de gran ajuda per a nosaltres i va fer que els alumnes estiguessin més motivats i oberts a les activitats.

Creiem que el  resultat global d’aquest projecte ha sigut d’un gran èxit, si buscàvem que   els alumnes haguessin arribat a ser més creatius, reflexius, autònoms i cooperatius.

METODOLOGIA – “SOM EL QUE MENGEM?”

Tot l’enfocament del projecte s’ha fonamentat en la recerca, que comporta un constant procés reflexiu; en la interpretació de dades i en la capacitat d’elaborar uns petits textos expositius en forma de vídeo i de manera cooperativa.

El recorregut del treball és marcat pels alumnes. El rol del professorat no ha estat el de donar respostes sinó el de fer les preguntes adequades que permetien seguir fent recerca i reorientació del procés de treball.

Els alumnes han treballat molt en grups cooperatius, a gran grup i per parelles.

Es presenten tasques de diferents àmbits (artístic, lingüístic, matemàtic, lúdic)

Per fer arribar a les famílies tot aquest treballi es pengen notícies al bloc de l’escola.

Per finalitzar tota la tasca i posar en comú tot aquest treball dels diferents cicles,  es crea “LA SETMANA SALUDABLE”.

A totes les famíles se’ls fa arribar un full informatiu de la nova proposta, on se’ls hi explica el què es farà i com es treballarà al llarg d’aquella setmana.

PLANIFICACIÓ – “SOM EL QUE MENGEM?”

El leit motiv del  projecte és “SOM EL QUE MENGEM?”.

A partir d’aquesta pregunta inicial, adaptada a cada nivell i cicle,  els alumnes portaran a terme tot aquest treball, però enfocat de forma diferent i entre tots complementarem i realitzarem un sol projecte.

A nivell de claustre s’ha acordat que els alumnes de cicle superior l’enfocarien més en el treball de les malalties cardiovasculars, els alumnes de cicle mitjà la part dels aparells (digestiu, circulatori, respiratori,…)que afecten més cap a una bona alimentació, els alumnes de cicle inicial la part de la nutrició (piràmide dels aliments) i  els alumnes d’infantil tot el treball del cardio (“el cor”) conjuntament amb el programa SI (salut integral).

El pes del projecte el portarà la tutora de cada cicle (infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) i la resta de mestres i especialistes que entren a l’aula a reforçar

Els objectius del projecte es podran aplicar en diferents contextos ( aules ordinàries, afores de l’escola, sortides, …)

Abans d’iniciar el projecte amb els alumnes tots els mestres ens trobem per tal de consensuar diferents aspectes com:  com ho avaluarem , què volem que sàpiguen els nens de cada cicle del projecte, objectius del projecte, timing aproximat (3r trimestre i sobretot última setmana de juny), quines àrees implicades es veuen reflectides al projecte.

Es preten que durant el llarg del tercer trimestre es portarà a terme aquest projecte, però tindrà una cloenda final a l’última setmana de juny, on tots els alumnes des dels de P3 a 6è exposaran els seus treballs i es farà una reflexió de tot el què s’ha après.

Amb aquest projecte pretenem: donar protagonisme a l’alumnat, potenciar alumnes actius, creatius i reflexius, canviar el rol del mestre, potenciar el treball cooperatiu, avaluar per construir, potenciar l’experimentació i la descoberta i descobrir conjuntament (mestre-alumne)..

ESCOLA TERRA NOSTRA – OLOST

Som els mestres de l’escola Terra Nostra d’Olost. És una escola petita amb 86 alumnes, 10 mestres i treballa de forma cíclica.

L’equip impulsor hi participa tot el claustre de mestres, el qual hi ha 2 mestres d’educació infantil, 4 d’educació primària i els 4 especialistes.

Tots nosaltres tenim moltes ganes de començar aquest nou  treball per projectes. També en som conscients que no en tenim massa experiència i segurament ens sorgiran molts dubtes i qüestions pel què fa a aquesta nova metodologia.

En aquest blog, compartim amb tots vosaltres el nostre procés d’aprenentatge a partir de la reflexió, la pràctica educativa i el canvi que experimentem.

El projecte que treballem és “SOM EL QUE MENGEM?”.

A partir d’aquesta pregunta inicial, adaptada a cada nivell i cicle,  els alumnes porten a terme tot aquest treball, però enfocat de forma diferent i entre tots complementarem i realitzarem un sol projecte.

A nivell de claustre s’ha acordat que els alumnes de cicle superior l’enfocarien més en el treball de les malalties cardiovasculars, els alumnes de cicle mitjà la part dels aparells (digestiu, circulatori, respiratori,…)que afecten més cap a una bona alimentació, els alumnes de cicle inicial la part de la nutrició (piràmide dels aliments) i  els alumnes d’infantil tot el treball del cardio (“el cor”) conjuntament amb el programa SI (salut integral).

El pes del projecte el porta la tutora de cada cicle (infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) i la resta de mestres i especialistes que entren a l’aula a reforçar ajudarien.

Amb aquest projecte pretenem: donar protagonisme a l’alumnat, potenciar alumnes actius, creatius i reflexius, canviar el rol del mestre, potenciar el treball cooperatiu, avaluar per construir, potenciar l’experimentació i la descoberta i descobrir conjuntament (mestre-alumne).