PLANIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ
CINQUÈ
Elaboració d’un petxa-kutxa sobre l’Antic Egipte, el qual es presentarà als pares, a finals del 3r trimestre. A més, aquest reportatge sobre els egipcis es retransmetrà per la ràdio de l’escola Sant Marc, com si es tractés d’un programa radiofònic de tipus cultural.
S’ha triat el tema d’Egipte, perquè des de l’hora “Temps de lectura”, hem llegit i treballat el llibre: “El faraó Totun-nas”, d’Enric Lluch. Va semblar que els alumnes mostraven molt d’interès per aquest tema i sovint, sortien preguntes que vam decidir, esbrinar entre tots. També ens va semblar que es podia relacionar amb el projecte de Ràdio de l’escola, perquè a la història i surt constantment, “el trompetista”, un personatge secundari, que amb el seu toc de trompeta, anunciava i avisava de tots els esdeveniments que es poguessin presentar a nivell de poble. Més endavant, va donar lloc a l’ofici d’agutzil, arribant, fins a l’aparició de la ràdio, que d’alguna manera, també té aquesta funció.
SISÈ
El projecte interdisciplinar de 6è de Primàriaes basa en l’exposició oral dels PETXA-KUTXAS. El tema a treballarenguanyésla ràdio (tema elegit com a projecte d’escola).Com a projecte interdisciplinar que és, s’ha treballat des de diferents àrees d’aprenentatge per tal de convergir en l’elaboració d’una presentació Petxa-Kutxa que s’exposarà a la Sisena Mostra de Petxa-Kutxes que organitza el CPR d’Osona.
Elaboració d’un petxa-kutxa sobre els orígens i evolució de la ràdio.
Presentació del petxa-kutxa a la mostra de petxa-kutxes de Vic, als pares, professorat i a l’alumnat de 5è i de 4t.
Sortida a l’emissora de Catalunya Ràdio a Barcelona i transmissió de ràdio dels poemes treballats dins l’àrea de Llengua Catalana.

METODOLOGIA I ACTIVITATS
CINQUÈ
– Ha portat a terme, el projecte, principalment la tutora, amb col•laboracions puntuals dels especialistes en les àrees corresponents.
– S’han utilitzat els ordinadors d’aula i de l’aula d’informàtica.
– Explicació i treball del llibre: “El faraó Totun-nas”, d’Enric Lluch.
– Descodificació i elaboració de missatges egipcis (jeroglífics).
– Anàlisi d’objectes, elements i situacions de la cultura egípcia.
– Audició d’instruments egipcis.
– Elaboració de jocs egipcis.
– Cerca d’informació a Internet i a llibres de consulta.
– Visualització del vídeo “El príncep d’Egipte” i “Astèrix i Cleòpatra”.
– Lectura i dossier del llibre en anglès “Themummy’s secret” de Maureen Reynolds
– Realització d’un taller de papir.
– S’han realitzat diferents agrupaments segons les necessitats de cada activitat.
– Per avaluar l’assoliment dels objectius proposats s’utilitzaran registres d’observació durant tot el procés, alguna rúbrica per part de l’alumnat (autoavaluació) i la realització individual d’alguna activitat.
SISÈ
– Han portat a terme, el projecte, principalment les tutores, amb col•laboracions puntuals dels especialistes en les àrees corresponents; i la mestra de suport.
– S’han utilitzat els ordinadors d’aula i de l’aula d’informàtica.
– Visita a Catalunya Ràdio.
– Anàlisi d’objectes, elements i situacions del món de la ràdio.
– Audició de diferents programes de ràdio.
– Elaboració de preguntes per participar en un programa de ràdio (La nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio).
-Simulació d’un informatiu a Catalunya Ràdio.
– Cerca d’informació a Internet i a llibres de consulta.
-Cerca d’informació sobre emissores de ràdio locals, comarcals, estatals, europees i mundials. I tractament de la informació en les diferents llengües (català, castellà i anglès).
– S’han realitzat diferents agrupaments segons les necessitats de cada activitat, a partir d’un treball col•laboratiu.
– Per avaluar l’assoliment dels objectius proposats s’utilitzaran registres d’observació durant tot el procés, alguna rúbrica per part de l’alumnat (autoavaluació) i la realització individual d’alguna activitat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
– Expressar de forma clara, ordenada i entenedora una situació o explicació treballada prèviament.
– Identificar diversos elements del llenguatge radiofònic.
– Identificar diferents gèneres.
– Identificar les diferents tasques professionals.
– Participar de manera activa i responsable en el projecte proposat.
– Conèixer els diferents aparells tècnics per poder fer un programa de ràdio.
– Mostrar una actitud oberta, responsable, participativa i respectuosa en el treball en equip.

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.