LA VEU DELS ALUMNES – ESCOLA VIC CENTRE

Transcripció de les valoracions que fan els alumnes sobre el projecte de la Catedral:

»M’ha agradat molt aquesta manera de treballar en projectes»

«He après les parts que té una Catedral»

«Ara sé de quins estils és la Catedral de Vic»

«No pensava que poguéssim fer una maqueta de la Catedral»

«He treballat bé amb els companys però al principi m’ha costat perquè no ens posàvem d’acord.»

»M’ha costat molt treballar cooperativament, però m’ha agradat perquè els meus companys m’han ajudat molt»

«Al principi de treballar en grups, manava una mica, era com si jo ho volgués fer tot, però ara acostumo a fer les coses en equip.»

LA VEU DELS ALUMNES SEGIMON COMAS

Amb el treball per projectes el nivell de motivació, implicació i interès per part dels alumnes augmenta perquè el treball que han de realitzar parteix dels seus interessos i curiositats. Adonar-se que poden treballar de manera autònoma els resulta gratificant.

Compartir, posar en comú, consensuar els aprenentatges els fa estar actius.

La seva participació en l’elaboració de les rúbriques d’avaluació els ha fet sentir que la seva opinió compta i se senten valorats.

 

LA VEU DELS ALUMNES Escola Lluçanès

La veu dels alumnes ha estat l’eix del nostre projecte.

Els alumnes han debatut i consensuat constantment les propostes i les han defensades.

El treball de projecte s’ha estès de les sessions de treball a altres estones de la jornada escolar quan els alumnes  tot passant per l’espai del pati l’han observat i els ha vingut noves idees per proposar.

Els ha emocionat el repte de portar a la pràctica les seves propostes, fent-les realitat el curs vinent i tenir ll’encàrrec de comunicar als altres companys les decisions presses. Ells mateixos han vist la necessitat d’ampliar el seu projecte a altres espais exteriors de l’escola. També se n’han adonat que sols no podien fer-ho i que haurien de demanar ajut a altres cursos, pares, a l’ajuntament….

L’equip de mestres ha conegut les propostes i ha respectat la idea, no sempre fàcil ja que es tenien idees pensades  per adequar l’espai , que els alumnes són els que decidirien i iniciarien la transformació.

 

PROJECTE INTERDISCIPLINAR: “EL CAMINO DE SANTIAGO”

LA VEU DELS ALUMNES

L’alumnat ha fet una valoració molt bona del producte final, sobretot pel que fa a la sortida en tots els seus aspectes.

Pel que fa al treball escrit, s’ha fet una mica llarg en algunes temporades i han demanat més concreció i pautes. Les activitats orals han estat més ben valorades, també han après i s’han divertits amb els jocs de preguntes i respostes.

Obra de Teatre “We will rock you”

LA VEU DELS ALUMNES

A continuació trobareu diferents valoracions i opinions dels alumnes un cop finalitzat el projecte.

 • El teatre ens ha ensenyat a treballar en equip.
 • Crec que tothom hauria de viure l’experiència de passar pel teatre. Un projecte enorme: junts ho som tot.
 • Sempre he sigut molt vergonyosa i poc sociable. Gràcies al teatre he perdut la vergonya que no em deixava fer coses. He reforçat llaços d’amistat que ja tenia. He après que per interpretar un paper primer has de ser aquest paper. Gràcies al teatre, els dilluns tenia ganes d’anar a l’Institut.
 • El teatre m’ha ajudat a ser més lliure. Una experiència única que ens ha canviat a tots i ens ha unit. Hem après molts valors.
 • Ens hem ajudat. Hi ha hagut bon rotllo i hem deixat de banda les diferències entre nosaltres per arribar a un objectiu comú. Junts hem fet un bon equip i no ens ha parat res, malgrat els obstacles.
 • He perdut la vergonya, la por, la inseguretat davant l’escenari amb l’ajuda dels altres. He confiat en els altres.
 • He après a valorar els esforços i que no tot és tan fàcil com sembla. He après a confiar en els altres i en mi mateixa i a valorar-me.
 • Una de les lliçons de vida: “el treball porta a l’èxit” i “la unió d’un grup de persones és invencible. Junts, ningú ens atura”.
 • Gràcies al teatre m’he adonat que tots som més que amics i tenim coses que fan especial a cadascun de nosaltres.
 • M’he sentit capaç d’afrontar situacions difícils sense nervis. He après a tenir més confiança en mi mateix i en el que puc fer si m’ho plantejo… a afrontar situacions difícils sense nervis. He canviat la manera d’afrontar les futures possibles dificultats, de forma més positiva. Sé que no hi ha res impossible.
 • He après moltes més coses útils en aquests mesos que en tota la ESO.

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

LA VEU DELS ALUMNES

S’han tingut en compte els diferents suggeriments dels alumnes al llarg del projecte, amb l’objectiu que se’l sentin més propi. D’altra banda, han donat les seves opinions en un qüestionari d’avaluació final.

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/valoracio-del-projecte

Els alumnes han manifestat que els ha agradat molt treballar per projectes. Han valorat positivament el treball experimental en grups cooperatius, així com l’exposició oral adreçada a tots els altres companys. L’experiència ha estat satisfactòria i enriquidora.

La veu dels alumnes

Els alumnes a partir del portafolis, les rúbriques, les posades en comú… han manifestat que han estat molt motivats, que han après a treballar d’una manera més autònoma, a compartir amb els companys tot i que els ha costat i en alguns moments hi ha hagut poca entesa entre ells, a pensar activitats relacionades amb el projecte per poder avançar i portar-lo a terme, a presentar les tasques amb més cura i polidesa, a expressar-se millor… També han sentit moltes emocions, les han expressat  i més en el moment de representació de les ombres. Ells mateixos van demanar per representar-ho a les seves famílies i això va comportar una motivació extra ja que l’assistència va ser massiva i els alumnes ho van agrair molt.

La veu dels alumnes

La valoració que fan els nens i nenes de la feina feta ha estat molt satisfactòria. Cadascun d’ells ha trobat el seu moment per poder donar la seva opinió i centrar-se en els propis interessos i motivacions. Aquest tipus de projecte promou que cada infant treballi al seu ritme. El treball per projectes ha afavorit que tots els nens es mostressin més motivats i implicats en el seu procés d’aprenentatge