PRODUCTE FINAL: PROJECTE PEIXOS – ROBOTS

A l’acabar el projecte:

 • Els infants van fer un recull d’un dossier amb totes les informacions que van anar trobant.
 • Es va fer un recull de fotografies de tots els experiments, observacions o manipulacions que van anar portant a terme.
 • Van crear una carpeta d’aprenentatge.

Tot junt s’ho van endur tot en una caixa d’aprenentatge per tal que poguessin explicar-ho autonomament.

METODOLOGIA PROJECTE PEIXOS – ROBOTS

La metodologia que s’ha fet servir per tal de fer el projecte són:

 • grups cooperatius.
 • Activitats d’investigació (experimentació, manipulació, dissecció..)
 • Obervació d’un peix.
 • Activitat de robòtica.
 • Activitats plàstiques

Les àrees treballades:

 • Àmbit de la llengua catalana i castellana
 • Àmbit matemàtic
 • Àmbit de coneixement del medi
 • Àmbit d’educació en valors
 • Competència digital
 • Àmbit artístic: plàstica

 

PROJECTE PEIXOS – ROBOTS

Durant el primer trimestre de 2n curs, vam demanar als alumnes que escullissin un nom per la classe amb la finalitat de treballar el que triessin.

Després de fer votacions, van sortir guanyadors dos temes: els peixos i els robots. En veure que tots dos eren interessants i que tots els infants volien tirar endavant amb tots dos. Vam posar els peixos – robots.

 

LA VEU DELS ALUMNES : CONTE CIENTÍFIC

En aquest projecte no hem gravat els infants explicant com s’han sentit, ara bé, si que n’hem mantingut conversa de què els ha semblat.

En general l’actitud d’ells ha estat molt favorable, estaven molt engrescats i han expressat moltes ganes de saber moltes coses de tots els temes que anaven sortit.

La seva valoració ha estat molt positiva.

 

PRODUCTE FINAL: CONTE CIENTÍFIC

Tal com hem anat explicant, el producte final de tota aquesta experimentació i busca d’informació, era per realitzar un conte científic amb la intenció de presentar-lo al cosmocaixa de Barcelona.

Així que, vam començar  a fer un treball sobre el conte on s’incloïa les experimentacions realitzades, personatges inventats per ells, situacions que es trobaven…

Els contes que vam presentar al cosmocaixa van ser:

 • Per què la lluna té taques?
 • El color de la sang.

 

IMPLEMENTACIÓ: CONTE CIENTÍFIC

Després d’observar molt els infants per saber quines inquietuds tenien, van formular dues preguntes: Per què la sang és vermella i les venes blaves? (1rA) i per què la lluna canvia de color? (1rB).

Amb l’objectiu de crear un conte científic per presentar-lo al concurs de contes científics del cosmocaixa de Barcelona, vam fer buscar informació als infants a través de graelles d’observació o guió de recerca a través de portàtils de les preguntes que havien sortit a l’aula.

Un cop feta la recerca, vam posar-ho en comú i els infants es van posar en grups cooperatius segons els seus interessos per tal d’aprofundir més en el tema.

De cada situació se’n va fer un experiment

Per exemple: En el cas dels colors de  la lluna, es van posar en 6 grups segons si volien saber per què era blava, vermella, groga, blanca,  negra i taques (que eren els colors que ells havien observat o,  en el cas de blava,  que ho havien sentit a dir). De cada color es va fer un experiment per tal de poder entendre millor cada situació.

En el cas de la sang, van buscar informació per diferents llocs, aportant diferents hipòtesis. Finalment es va acabar amb l’experimentació de posar sang dins una proveta amb llet, aquesta última feia la funció de les capes de la pell i la sang es veia més fosca (semblant a blava).