Planificació

El nostre projecte es titula “ Un encàrrec per l’escola”. L’objectiu del projecte és escollir i aconseguir pintar uns jocs al terra de la pista per tal que els nens i nenes els puguin utilitzar i gaudir-ne. Aquest projecte no parteix tan dels interessos de l’escola sinó com d’una necessitat que hem observat per tal de poder millorar un espai comú i que se’l sentin més seu. Dit d’una altra manera, els nens i nenes es motivaran tot fent un servei a l’escola que quedarà allà perquè tots els seus companys i companyes en puguin treure profit.

En la sessió inicial van venir un grup de pares i mares del projecte “Fem Pati” per tal de fer-nos l’encàrrec. A partir d’aquí els nens i nenes van fer una pluja d’idees primer dins l’aula i després sobre el terreny. Allà els va quedar molt clar que l’objectiu final era tenir els jocs a la pista. A més a més, al llarg de les diferents sessions han anat quedant clars els objectius a curt i a llarg termini.

https://goo.gl/photos/4dtP3XcsiTUT2Y287

 

Planificació

El tema principal del nostre projecte és la matèria i va destinat als alumnes del segon curs de cicle superior. El títol és  “la matèria del joc”. Aquest projecte té dues branques que sorgeixen  del tema principal “la matèria”. Per una banda tot el treball que s’ha plantejat: la realització d’un prototip per les jornades esportives en família de l’escola i, per l’altra banda, la planificació de les pròpies jornades, on els mateixos alumnes han organitzat activitats a partir dels coneixements que han anat adquirint mentre feien el projecte.

Als alumnes se’ls va demanar que realitzessin un prototip lliurement que després van dur a terme en grups de tres. Per fer-ho engrescador i iniciar el tema es va visualitzar una pel·lícula.

La sessió inicial: Per motivar els alumnes se’ls va explicar que visualitzarien una pel·lícula amb la que després haurien de fer el prototip. Tot seguit, es van mirar la pel·lícula “Robots” i després es va parlar del tema de la robòtica per veure quin eren els coneixements previs.

A més a més, se’ls va explicar quins aspectes es tindrien en compte per dur a terme l’avaluació que es faria al llarg de tot el projecte

https://goo.gl/photos/vQTEp4ECjx1S5Fb17

https://goo.gl/photos/xhiu9JvCJM76YKg56

 

 

 

 

 

PLANIFICANT UN PROJECTE A LA SI BISAURA

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

TÍTOL: “Un esdeveniment que hagi marcat la Humanitat”

Com ens hem planificat?

Durant aquest curs escolar, un gran nombre de professors de la SI Bisaura, gairebé tot el claustre (14 professors) han participat en el curs de formació que forma part de la “Xarxa de Competències bàsiques”. El curs consistia en 6 sessions d’aproximadament dues hores els dimecres a la tarda i era dirigit per dos professors representants del Centre.  Els professors participants formem part de l’Equip Impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’Equip Impulsor del Centre volíem i volem canviar la metodologia de treball en certs àmbits del nostre centre, implementant el treball per competències. Per aquest motiu, durant aquestes sessions hem començat treballant en el Treball de Síntesi de 3r d’ESO.

Les primeres sessions han sigut de reflexió, en el sentit que els diferents membres de l’equip impulsor ens reuníem en grups per analitzar diferents documents relacionats amb la pràctica de projectes. D’aquí vam escriure diferents conceptes del què entenem què és el treball per projectes. Els diferents grups vam redactar la seva visió i les vam posar en comú.

Tot seguit podeu llegir-les:

Grup A: És un mètode de treball constructivista que motiva i promou la investigació i l’aprenentatge. L’alumnat és protagonista del seu propi aprenentatge en un context multidireccional.

Grup B: És un treball que parteix de l’experiència tant d’alumnes com de professors on aquest últim gestiona l’aula però no coarta.

L’aprenentatge es basa en les interaccions entre alumnes i professor i en la presa conjunta de decisions ja siguin intermitges (durant el procés) o sobre quina és la forma que ha de tenir la producció final.

Grup C: Forma d’aprenentatge basat en un treball autònom i col·laboratiu en què els coneixements són fruits de la recerca i la investigació tot activant, a través d’un repte inicial, connexions amb diferents àmbits del saber i la realitat per tal de promoure l’esperit crític, la creativitat i la responsabilitat en l’alumnat

Grup D: “Treball per projectes” és una metodologia que té per objectiu guiar als alumnes en l’aprendre a aprendre, i aconseguir un aprenentatge significatiu, de manera interdisciplinar, basant-se en el mètode científic, per esdevenir persones amb esperit crític.

Tots els vídeos i treballs realitzats són al MOODLE del Centre.

Un cop vam tenir clar que és el treball per projectes, vam posar fil a l’agulla a donar forma al treball de síntesi de 3r d’ESO.

Obra de Teatre “We will rock you”

PLANIFICACIÓ

El projecte de teatre és un projecte que dura entre sis i set mesos, és interdisciplinar i es fa dins la franja d’optativitat de 4t d’ESO. Tot i no estar emmarcat dins de cap àrea concreta, es treballen diverses competències des de comunicatives a personals, metodològiques i d’aprendre a conviure i habitar el món.

Es realitzen 2 sessions setmanals de classe i ,en horari extraescolar, diverses tardes es fan assaigs en petit grup.

El projecte es pot dividir en tres fases:

  • Exploració i anàlisi de les meves potencialitats.  En aquesta etapa els alumnes cal que facin una reflexió important sobre com poden participar en el projecte, a partir de les seves aptituds i motivacions (què sé fer i què m’agrada fer) aniran definint el seu paper dins el projecte: seran intèrprets, tècnics, participaran de comissions (decorats, vestuaris, publicitat, economia), de coreografies,…  En aquesta fase, cal marcar activitats de posada en pràctica per poder definir els nostre paper ( els càstings), i després activitats de repartiment de tasques i papers de l’obra.
  • Comencem els assaigs: activitats de lectura en veu alta, d’expressió oral, expressió corporal, balls, cançons i coreografies. Definim la il·luminació, els decorats, el vestuari, el maquillatge i perruqueria,…
  • La presentació del producte: publicitat, cartells, entrades, l’estrena de l’obra.

Un viatge per Espanya i Europa

El títol del projecte és Un viatge per Espanya i Europa. Els alumnes, per grups, preparen un viatge per Espanya i un altre per Europa.

El mestre proposa el tema del projecte però són els alumnes els qui s’encarreguen d’organitzar el seu propi viatge. Per tant, són ells, a partir dels seus interessos que escullen els destins i el format del seu viatge.

Es donen una sèrie de pautes als alumnes que els servirà de guió per a elaboració del projecte.

 

QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? PLANIFICACIÓ

Per iniciar el projecte, la Mariona d’Escoles Verdes vindrà a explicar-nos un conte que parla del reciclatge.

Per motivar als alumnes, enterrarem residus de diferent origen i al cap d’un mes els recuperarem. Abans se’n parlarà i es faran hipòtesis, i d’aquí podem treure la pregunta pel nostre projecte:

Què passa amb les deixalles?

Els alumnes estan interessats en aquest tema perquè netegen el pati i s’han adonat que està brut i que no tots tiren les deixalles al contenidor adequat. Què podem fer per fer-ho bé? Investiguem.

En petits grups parlen de què saben i del que els agradaria investigar. Després ho posem en comú i definim i consensuem el que treballarem.

Finalment, acordem que el projecte s’avaluarà a través de l’observació dels mestres i les valoracions dels alumnes.

L’ENERGIA

El tema principal del projecte és l’energia (concepte, tipus, fonts …).
La línia conductora de tot el treball i la pregunta de fons és: Què fa funcionar les coses? El treball començaria amb el plantejament de dues qüestions al grup sorgides dels mateixos alumnes i la posterior pluja de respostes. Les qüestions serien aquestes:

– Com és que els vaixells tenen tanta energia?
– Les plaques solars no funcionen de nit? Així com pot funcionar un cotxe amb energia solar?

Al llarg de tot el projecte té un paper molt important el diàleg en el grup on es recullen tant les respostes com els interrogants que es van generant, aquests aniran marcant quins són els interessos del grup i guiaran el treball a fer i/o aprofundir.

El tema de l’energia és present tant dins com fora del centre. El fet de ser escola verda ens fa posar especial atenció al bon us de l’energia elèctrica en la vida quotidiana. A més a més alguns alumnes tenen vehicles que funcionen amb diferents combustibles.

En les primeres sessions i a partir de la pluja d’idees detectarem els coneixements previs dels alumnes en relació a aquest tema i establirem el treball de les diferents sessions. Un cop establert aquest calendari presentarem el pla de treball als alumnes i el què tindrem en compte per l’avaluació.

A grans trets plantegem l’avaluació a partir de l’observació dels alumnes i la seva participació en el grup, l’assoliment dels objectius proposats i el “producte final” a elaborar. Per a l’observació i l’avaluació del grup s’utilitzaran rubriques amb els aspectes a tenir en compte. Aquestes seran tant pel mestre, com per l’autoavaluació i la coavaluació entre els alumnes.

PLANIFICACIÓ: CONTE CIENTÍFIC

Una conversa debat tinguda a la classe va portar a una pregunta que ens afavoreix a la realització d’un conte científic. exemple: Per què la lluna canvia de color?

Per tal de saber la resposta, es va decidir que  primer havíem de veure de quins colors la podem veure, els infants abans d’observar-la van  dir possibles colors que podia ser la lluna: blava, blanca, vermella, taronja, groga, negra. Per sortir de dubtes i posar fil a l’agulla vam elaborar una graella (conjuntament amb tota la classe) on havíem d’observar durant 15 dies la lluna a diferents hores del dia (sempre que es pogués). En aquesta graella, posava el dia que s’observava, havien de fer el dibuix de la lluna i pintar-la del color que era en aquells moments.

PLANIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ
CINQUÈ
Elaboració d’un petxa-kutxa sobre l’Antic Egipte, el qual es presentarà als pares, a finals del 3r trimestre. A més, aquest reportatge sobre els egipcis es retransmetrà per la ràdio de l’escola Sant Marc, com si es tractés d’un programa radiofònic de tipus cultural.
S’ha triat el tema d’Egipte, perquè des de l’hora “Temps de lectura”, hem llegit i treballat el llibre: “El faraó Totun-nas”, d’Enric Lluch. Va semblar que els alumnes mostraven molt d’interès per aquest tema i sovint, sortien preguntes que vam decidir, esbrinar entre tots. També ens va semblar que es podia relacionar amb el projecte de Ràdio de l’escola, perquè a la història i surt constantment, “el trompetista”, un personatge secundari, que amb el seu toc de trompeta, anunciava i avisava de tots els esdeveniments que es poguessin presentar a nivell de poble. Més endavant, va donar lloc a l’ofici d’agutzil, arribant, fins a l’aparició de la ràdio, que d’alguna manera, també té aquesta funció.
SISÈ
El projecte interdisciplinar de 6è de Primàriaes basa en l’exposició oral dels PETXA-KUTXAS. El tema a treballarenguanyésla ràdio (tema elegit com a projecte d’escola).Com a projecte interdisciplinar que és, s’ha treballat des de diferents àrees d’aprenentatge per tal de convergir en l’elaboració d’una presentació Petxa-Kutxa que s’exposarà a la Sisena Mostra de Petxa-Kutxes que organitza el CPR d’Osona.
Elaboració d’un petxa-kutxa sobre els orígens i evolució de la ràdio.
Presentació del petxa-kutxa a la mostra de petxa-kutxes de Vic, als pares, professorat i a l’alumnat de 5è i de 4t.
Sortida a l’emissora de Catalunya Ràdio a Barcelona i transmissió de ràdio dels poemes treballats dins l’àrea de Llengua Catalana.

METODOLOGIA I ACTIVITATS
CINQUÈ
– Ha portat a terme, el projecte, principalment la tutora, amb col•laboracions puntuals dels especialistes en les àrees corresponents.
– S’han utilitzat els ordinadors d’aula i de l’aula d’informàtica.
– Explicació i treball del llibre: “El faraó Totun-nas”, d’Enric Lluch.
– Descodificació i elaboració de missatges egipcis (jeroglífics).
– Anàlisi d’objectes, elements i situacions de la cultura egípcia.
– Audició d’instruments egipcis.
– Elaboració de jocs egipcis.
– Cerca d’informació a Internet i a llibres de consulta.
– Visualització del vídeo “El príncep d’Egipte” i “Astèrix i Cleòpatra”.
– Lectura i dossier del llibre en anglès “Themummy’s secret” de Maureen Reynolds
– Realització d’un taller de papir.
– S’han realitzat diferents agrupaments segons les necessitats de cada activitat.
– Per avaluar l’assoliment dels objectius proposats s’utilitzaran registres d’observació durant tot el procés, alguna rúbrica per part de l’alumnat (autoavaluació) i la realització individual d’alguna activitat.
SISÈ
– Han portat a terme, el projecte, principalment les tutores, amb col•laboracions puntuals dels especialistes en les àrees corresponents; i la mestra de suport.
– S’han utilitzat els ordinadors d’aula i de l’aula d’informàtica.
– Visita a Catalunya Ràdio.
– Anàlisi d’objectes, elements i situacions del món de la ràdio.
– Audició de diferents programes de ràdio.
– Elaboració de preguntes per participar en un programa de ràdio (La nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio).
-Simulació d’un informatiu a Catalunya Ràdio.
– Cerca d’informació a Internet i a llibres de consulta.
-Cerca d’informació sobre emissores de ràdio locals, comarcals, estatals, europees i mundials. I tractament de la informació en les diferents llengües (català, castellà i anglès).
– S’han realitzat diferents agrupaments segons les necessitats de cada activitat, a partir d’un treball col•laboratiu.
– Per avaluar l’assoliment dels objectius proposats s’utilitzaran registres d’observació durant tot el procés, alguna rúbrica per part de l’alumnat (autoavaluació) i la realització individual d’alguna activitat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
– Expressar de forma clara, ordenada i entenedora una situació o explicació treballada prèviament.
– Identificar diversos elements del llenguatge radiofònic.
– Identificar diferents gèneres.
– Identificar les diferents tasques professionals.
– Participar de manera activa i responsable en el projecte proposat.
– Conèixer els diferents aparells tècnics per poder fer un programa de ràdio.
– Mostrar una actitud oberta, responsable, participativa i respectuosa en el treball en equip.

PLANIFICACIÓ

El projecte parteix de la pregunta “Com es fa un programa de ràdio?”. Els Mitjans de comunicació es treballen com a continguts de l’àrea de coneixement del medi. Aquest projecte, com el dels altres cicles, s’inclou en el projecte d’escola LA RÀDIO.

METODOLOGIA I ACTIVITATS

Activitatsd’aprenentage Descripció de l’activitat
Què sabem dels mitjans de comunicació? Pluja d’idees. Els alumnes explicaran tot el que sabem dels mitjans de comunicació la ràdio i els diferents mitjans de comunicació.

Què voleu saber de la ràdio?
A partir del que saben, veure què volen saber de la ràdio.
S’escriuran totes les inquietuds a la pissarra i els nens triaran en grup quina informació volen buscar per respondre a les preguntes proposades.
Mapa conceptual Elaboració d’un mapa conceptual expositor per la classe amb la informació que volen saber del tema.
Buscar informació
Els grups buscaran la informació amb l’ajuda de diferents recursos com internet i llibres de consuta.

Visita a Ràdio Manlleu (3r)
Visita a ràdio 9 (Vic)
Visita guiada a les instal•lacions de les dues ràdios on podran Conèixer de primera mà un dels llocs on es fa ràdio, les funcions d’aquesta, els professionals, instruments…
Explicació de la informació a la resta de la classe
Els alumnes de 4t dividits en petits grups faran una recerca de la informació que volen saber els companys de tercer i mitjançant un power al drive realitzaran un treball compartita la xarxa. Els diferents grups, junts, explicaran amb l’ajuda del power conjunt a la resta de la classe i a tercer la informació que han trobat ,seleccionat i classificat. Amb aquesta informació podran comprovar si han donat resposta a la pregunta que havien plantejat i es col•locarà penjat al mapa conceptual per anar completant-lo.
Propostes per fer un programa de ràdio Què necessitarem per poder fer un programa de ràdio?
Sobre què el podríem fer?

Gravació 3r Recomanacions llibres d’estiu
Gravació 4t Engegar el funcionament de la ràdio. Primeres entrevistes i gravacions.
Transmissió d’ina cursa d’orientació feta a l’escola des de l’àrea d’E.F,

CRITERIS D’AVALUACIÓ
– Conèixer la funcionalitat de la ràdio.
– Identificar els elements del llenguatge.
– Expressar, oralment, de forma clara, ordenada i entenedora el guió.
– Participar en el treball en equip.
– Contribuir a crear un bon clima de treball.
– Tenir una actitud positiva, estar atent i participatiu.
– Gaudir de la visita
– Distingir les feines de cada professional
– Aplicar artísticament què és un logo.