QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? IMPLEMENTACIÓ

En aquest projecte els alumnes hauran d’arribar a la conclusió que la solució a la “pregunta” inicial és única: que cada residu ha d’anar al seu contenidor.

La informació s’obté a partir de vídeos, contes, xerrades i diàleg. A partir de cada sessió, recollim els coneixements nous i reflexionem què podem fer nosaltres per millorar l’entorn. Un cop s’ha treballat en grup, cada grup va explicar el seu treball a la resta de l’escola.

A continuació es detallen algunes de les activitats en format de joc i en petits grups.

1a. Activitat

Els objectius per fer aquesta activitat eren :

.Comprendre quins mecanismes té la natura per provocar la descomposició  dels residus.

. Conèixer quins residus són biodegradables.

. Fomentar la formulació d’hipòtesis.

Va venir la Mariona de la Mancomunitat la Plana, va portar els tres contenidors, ens va parlar de la importància del reciclatge i de separar bé les deixalles. Vam observar que del bon reciclatge s’elaboren nous productes i contribueix al respecte al medi ambient.

Desenvolupament, vam fer cinc grups a cada classe que van anar sortint al pati a enterrar les deixalles:  una fulla d’enciam, una pela de plàtan, una bossa de plàstic, paper de plata i paper de cuina.

Els nens van fer hipòtesis sobre què es descompondrà més ràpid o més lent, en van fer gràfiques.

Després van sortir al pati per enterrar aquests elements i van dir què passaria.

D’aquí un mes observaran què ha passat i si s’ha complert el que varen dir.

Vam reflexionar sobre què vol dir ser Escola Verda.

2a. Activitat

A Primer els nens i nens van enumerant els diferents materials què hi ha a l’aula i el que porten de casa.

Es fan tres grups i cada grup  tindrà un contenidor hi col·locaran les deixalles que vagin en aquest contenidor.

Cada grup explicarà als seus companys el que ha fet i es discutirà sobre els dubtes, i quan no se sàpiga es demanarà o es buscarà.

Aquests murals s’explicaran a la resta dels/ de les companys/es de l’escola.

A Segon, ens plantegem que al ser Escola Verda el pati hauria d’estar sempre net.

Per grups van parlar de què podien fer ells i els altres per tenir el pati net.

Se’ n faran murals i s’anirà a explicar a la resta dels cursos i a veure si ho podem aconseguir. I també que tot estigui al contenidor correcte.

IMG_3255IMG_3273 IMG_3298

QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? PLANIFICACIÓ

Per iniciar el projecte, la Mariona d’Escoles Verdes vindrà a explicar-nos un conte que parla del reciclatge.

Per motivar als alumnes, enterrarem residus de diferent origen i al cap d’un mes els recuperarem. Abans se’n parlarà i es faran hipòtesis, i d’aquí podem treure la pregunta pel nostre projecte:

Què passa amb les deixalles?

Els alumnes estan interessats en aquest tema perquè netegen el pati i s’han adonat que està brut i que no tots tiren les deixalles al contenidor adequat. Què podem fer per fer-ho bé? Investiguem.

En petits grups parlen de què saben i del que els agradaria investigar. Després ho posem en comú i definim i consensuem el que treballarem.

Finalment, acordem que el projecte s’avaluarà a través de l’observació dels mestres i les valoracions dels alumnes.

QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? PRODUCTE FINAL I AVALUACIÓ

Com a producte final, els nens i nenes de 1r. vam anar anotant a la pissarra tots aquells residus que, a l’aula, es generen al llarg del curs. Després es van fer tres grups i cada grup es va encarregar d’un contenidor: els reciclables, rebuig i orgànic.

Cada grup va anar escrivint el que anava al seu contenidor. Es va posar en comú. Un altre dia es van fer fotos dels materials i es van fer els cartells, tres per cada classe.

Finalment, es va anar a explicar a totes les aules.

El curs de segon, com a producte final, cada grup va elaborar el seu mural. Van definir què volia dir cada una de les paraules: RECICLAR, REUTILITZAR i REDUIR.

Un grup treballava el plàstic i intentava buscar diferents usos per aprofitar-lo. Un altre grup va fer el mateix amb el vidre. El grup de rebuig feien propostes per reduir aquests residus. El grup de l’orgànic van parlar del procés de descomposició.

Cada grup va fer el seu mural que s’exposa a l’escola.

IMG_4085

Els nens i nenes de 2n. van fer quatre grups i van parlar de què volia dir ser Escola Verda i què podíem fer per tenir el pati net, ja que cada divendres s’ha de sortir a netejar.

Es va posar en comú i llavors cada grup ho va escriure, van fer els títols, els dibuixos.

Un cop acabats els murals ho van explicar a la resta de l’escola i es van penjar pels diferents espais de l’escola.

L’avaluació es va dur a terme a través de l’observació de la mestra, les converses en gran grup i les exposicions orals realitzades en altres cursos.

 

QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? IMPLEMENTACIÓ 2

Al cap d’un mes d’haver enterrat els residus al pati, vam anar a veure què havia passat i comprovar les hipòtesis que havíem fet.

Ens vam adonar que les restes orgàniques s’havien descompost i tot el que és artificial estava igual.

Vam jugar als jocs de taula de la Recimaleta. Amb aquests jocs vam acabar de descobir com es fa la recollida selectiva de residus, vam resoldre dubtes i ens vam divertir molt.

IMG_20170515_103605

IMG_3915

IMG_3883

IMG_3879

QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? IMPLEMENTACIÓ 3

Va venir la Mariona de la Mancomunitat i vam veure el video de la planta de triatge de la Mancomunitat la Plana. Vam parlar dels dubtes i del que havíem après.

Després vam fer un joc al pati simulant els treballadors de la planta de triatge. Cada quatre nens agafaven els residus que els tocava, i després, els havien d’aixafar i lligar per deixar-ho a punt per anar a la fàbrica on en faran nous materials. Finalment,  vam fer una posada en comú de com havia anat l’experiència.

 

IMG_4033

IMG_4049

QUÈ PASSA AMB LES DEIXALLES? METODOLOGIA

Les tasques són de resolució individual i en petits grups. Els alumnes poden formar el grup segons els interessos, però després intervindrà, si cal, el mestre perquè aquests siguin heterogenis.

Parlaran entre ells de quines habilitats tenen cadascú i escolliran el rol, però donat que són petits i s’estan iniciant hi haurà un acompanyament del mestre.

Escriuran els propis coneixements previs i planificaran què volem investigar. Buscaran informació i escriuran el que han descobert. Per acabar, elaboraran el producte final per poder explicar-ho als companys.

Per compartir el procés, abans de començar cada sessió es farà rotllana per saber on passem, revisar el que s’ha fet, compartir entre tots el que anem aprenent i veure què ens falta fer.

Aquest projecte el faran 2n i 1r separadament durant les sessions de medi, plàstica i llengua. Hi haurà intercanvi d’aprenentatges i una reflexió conjunta. Així mateix, farem  autoavaluació del treball en grup mitjançant conversa en rotllana. Ho compartirem amb els altres cursos.

Començarem amb uns objectius d’aprenentatge que definirem les tutores i s’anirà revisant a mesura que avança el projecte.

El professor ha de llençar idees perquè els nens es facin bones  preguntes, guiar els alumnes en tot el procés. Quan una cosa no surt, mirar on podem buscar, què podem fer?, a qui podem preguntar…

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.