LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

PLANIFICACIÓ

Des de les àrees de Biologia i Llengües plantegem un projecte basat en un disseny experimental que permeti treballar, en grups col·laboratius, els efectes de diferents factors ambientals sobre les plantes. Al mateix temps, es treballarà l’expressió escrita, la comunicació oral, i s’empraran diferents eines digitals.

S’exposa la proposta als alumnes, de forma cada grup de treball pensa en un factor ambiental que pugui afectar el creixement de les plantes i que sigui objecte d’estudi.

Les professores implicades en el projecte, juntament amb els alumnes, determinen els objectius que s’hauran d’assolir al llarg del procés.

L’alumnat, amb l’ajuda de la professora de Biologia, confecciona un esquema de les variables que cal tenir en compte i de les diferents fases d’un disseny experimental. També es fa un llistat del material necessari per portar a terme el projecte al laboratori i al pati (pebroteres, torratxes, terra, dissolucions, etc.). A més a més, es confecciona un calendari per establir, aproximadament, la durada de les diferents etapes del projecte.

Cada grup plantarà deu pebroteres, observarà al llarg de quatre setmanes els efectes d’un determinat factor ambiental en el creixement dels vegetals, enregistrarà els resultats mitjançant anotacions, fotografies i vídeos. Analitzarà els resultats i extraurà unes conclusions. A més a més caldrà cercar informació sobre un problema mediambiental relacionat amb l’estudi realitzat, i una notícia actual que permeti contextualitzar el tema treballat.

El producte final del projecte serà la creació d’un espai web en el qual cada grup haurà de fer-se càrrec d’una pàgina, desenvolupant el seu disseny experimental. Finalment, cada equip farà una exposició oral del seu treball, amb el suport d’una presentació de diapositives.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *