Institut Castell del Quer. Qui som?

L’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques de l’ INS Castell del Quer, el formem vuit professores i professors que tenim ganes de millorar la nostra tasca docent cercant i aplicant a l’aula els canvis, bàsicament  metodològics, que permetin treure de cada alumne/a allò millor que té,  treballant de manera que aprofundim en l’assoliment de les Competències Bàsiques, sobretot aquelles transversals, que sovint  queden oblidades del quefer diari a les aules.

La majoria de nosaltres ja hem treballat i/o treballem amb diversos grups d’alumnes i en diversos moments amb projectes de matèria o interdisciplinaris.

Pretenem que la participació en aquesta xarxa ens ajudi a sistematitzar, concretar i establir com a projectes de centre alguns dels que ja portem a terme:

  • El Camíno de Santiago   (3r d’ESO)
  • Teatre musical  (4t d’ESO)
  • Ús competencial de la llengua en Economia i Biologia  (4t d’ESO)

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.