Planificació (Escola Aurora- ZER Alt Lluçanès)

A l’escola Aurora el projecte H2O l’hem enllaçat amb el projecte “Apadrinem una Font” en el qual estem immersos.

Els curs passat dins el projecte apadrinem una font, vàrem realitzar un tríptic amb les fonts més properes al municipi per tal que els visitants del poble poguessin visitar-les.

Enguany pel projecte H2O i continuant amb la idea de remarcar les fonts del poble i les més properes al municipi, ens hem proposat de fer un circuit per arribar a les fonts abans esmentades.

L’objectiu plantejat és marcar, senyalitzar, explicar cada una de les fonts etc…

Per poder planificar i decidir quins objectius ens marcàvem per aquest projecte, vàrem fer un claustre amb tots els membres de l’escola Aurora i els mestres especialistes itinerants: especialista llengua anglesa, educació física i música, per posar en comú que es podia aportar al projecte de cada una de les àrees  del currículum.

Vàrem decidir de marcar els circuits de les fonts tant a nivell físic amb la senyalització de cada cosa rellevant que es trobi pel camí, com també digitalment mitjançant el geolocalitzador. La senyalització i les explicacions de cada una de les fonts es faran en tres llengües: català, castellà i anglès.

Una vegada hem decidit el què volíem fer, hem fet les programacions i hem elaborat les rúbriques de cada una de les àrees.

Com a eix motivador del projecte hem demanat al Sr. Alcalde que just abans d’iniciar-lo, ens vingui a visitar i a demanar als nostres alumnes la seva ajuda per realitzar precisament les rutes de les fonts del nostre municipi. A partir de la visita del Sr. Alcalde els alumnes juntament amb els mestres mirarem de trobar la manera de fer-les. Recollirem totes les suggerències dels alumnes i entre tots decidirem que, com i quan ho farem.

 

Planificació (Escola Gafarró- ZER Alt Lluçanès)

Treball competencial

Iniciar el projecte H2O a la nostra escola ha significat posar en comú diferents idees entre les mestres d’infantil i primària de l’escola a fi de definir un fil comú que vertebrés el tema a tractar.
A partir de la formació rebuda per una una mestra companya de ZER experimentada en la redacció de treballs competencials ens va aportar idees fresques per entomar el que serà el nostre projecte.
En principi semblava idoni partir d’una pregunta clau per planificar les diferents tasques: del “què farem?”, “què aprendrem”, quins objectius establirem etc. Aquest fet ja ens va aportar una reflexió i intercanvi d’idees entre nosaltres ja que volíem trobar de forma clara la concreció d’activitats a descriure. La pregunta era: De quin color és l’aigua? Però la primera pregunta que formulem ens fa adonar que és massa tancada per la presentació del projecte i aleshores busquem altres maneres de presentar la feina. De manera que sorgeix la idea de partir d’un conte que mica en mica anirem presentant parts per poder aprofundir amb les hipòtesis i el tema de l’aigua. Un cop llegit el conte en redactarem un de nou en el que nosaltres serem els protagonistes i, a més serà el que utilitzarem en la representació de fi de curs.
En aquest punt ja vàrem veure el recorregut del projecte i la concreció dels objectius específics ja que teníem clar el propòsit (PER QUÈ).
En aquest moment però encara no tenim el títol del projecte però sí les activitats.
A partir d’aquí estem treballant els objectius específics en relació als criteris d’avaluació i a la creació de la rúbrica que permetrà tenir una representació més ajustada. En breu farem una posada en comú sobre el treball definit de forma competencial.
Veiem la necessitat de recollir de forma molt clara les activitats que farem primària i infantil de forma conjunta i quins continguts treballarem en cada moment. Així com les graelles d’autoavaluació amb ítems en què l’alumne haurà de respondre si sap i pot explicar una cosa. Així com la creació de la rúbrica.

A partir d’ara, en les dues properes reunions de claustre treballarem de forma comuna aquest projecte per consensuar el seu disseny partint dels àmbits de cada matèria.