FEM RECERCA D’INFORMACIÓ

Per continuar amb el projecte, els alumnes de 3r van poder escoltar diferents emissores de ràdio a l’aula. A partir d’això, es va iniciar una pluja d’idees i qüestions sobre tot el què sentíem a la ràdio: anuncis, música, notícies,…
A partir d’aquí, els alumnes es van plantejar què sabien sobre la ràdio i què volien saber.
Van fer un llistat i els van anar a exposar als alumnes de 4t. Aquests són els encarregats de cercar i seleccionar la informació a través d’internet, llibres,..que els hi demanen.

colage

PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT

DESCRIPCIÓ
Els nens i les nenes de Cicle inicial han partit de la pregunta: “Com és que nosaltres per anar a visitat una ràdio ens hem de desplaçar i per escoltar-la no?”

METODOLOGIA I ACTIVITATS
– Introducció del tema, què en sabem de la ràdio. Si l’escolten, en quins moments…
– Parlem de la paraula logotip. Quin és el seu significat i quins elements poden aparèixer. Busquem amb la PDI diferents models de logotips, els observem i en parlem.
– En grups de 3 alumnes dissenyem un logotip per la ràdio de l’escola.
– Visitem Ràdio Roda per conèixer com és i el funcionament. Hem redactat preguntes per fer allà.
– Quan tornem a l’escola fem una posada en comú de tota la informació i fem un text explicant la visita per penjar al blog de l’escola.
– Escoltem diferents gèneres radiofònics a l’aula i parlem de les diferències.
– Preparem i assagem l’obra de teatre “El segrest de la senyoreta”, un conte treballat durant tot el curs que serà el que gravarem a la ràdio (1r)
– Gravació de l’obra amb el kit de la ràdio.
– Preparem les lectures d’uns contes curts que s’han treballat durant el curs i els gravem (2n)
– Gravació dels contes amb el Kit de la ràdio

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Identificar els diferents elements que formen un logotip.
– Aplicar artísticament un logotip
– Identificar paraules relacionades amb la ràdio i saber el significat de les més rellevants.
– Reconèixer els principals gèneres radiofònics a través de l’escolta.
– Expressar-se de manera clara i entenedora.
– Respectar les opinions i el treball dels altres.
– Mostrar una actitud oberta, responsable i participativa.

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.