LA VEU DELS ALUMNES. VIATGE A UNA COMUNITAT AUTÒNOMA.

Els nens i nenes han estat molt engrescats des del primer moment. El fet de tenir una pista que els porta al destí del seu viatge ha estat molt motivador perquè tots tenien ganes de saber a on anaven. Durant tot el treball han hagut de fer alguna recerca que els ha motivat i han continuat  engrescats. I finalment el fet d’exposar la seva feina a la resta de companys ha fet que es mostressin molt responsables i amb ganes d’explicar el seu viatge.

IMPLEMENTACIÓ- VIATGE A UNA COMUNITAT AUTÒNOMA

En el nostre projecte les mestres han estat les guies del desenvolupament del treball. A partir d’unes pistes, en iniciar el projecte, descobreixen a on viatgen i després cada setmana han anat trobant una tasca assignada que ha estat la seva pauta de treball per tal de planificar el seu viatge.

Els alumnes s’han organitzat les feines en parella per anar resolent aquestes tasques tot buscant informació, creant documents, editant fotos, dibuix, etc i així han anat planificant el seu viatge. En finalitzar el treball han fet un recull utilitzant el Sites i l’han exposat davant del grup classe. (Aquest treball l’hem explicat en l’apartat de producte final). Per altra banda el grup que està escoltant l’exposició té una fitxa-resum que ha d’anar omplint mentre segueixen l’exposició dels seus companys/es.

 

AVALUACIÓ – VIATGE A UNA COMUNITAT AUTÒNOMA

L’avaluació consistirà en l’observació i registre per part del mestre durant tot el procés i en el producte final.

Durant l’exposició els alumnes faran la seva valoració del treball dels companys.

Els enllaços són de les pautes del treball.

REGISTRE DE COAVALUACIÓ

REGISTRE D’AVALUACIÓ PEL MESTRE/A

METODOLOGIA- VIATGE A UNA COMUNITAT AUTÒNOMA

El treball es basa en la cerca i recerca d’informació, la interpretació de dades i la capacitat d’elaborar un text expositiu de manera cooperativa.

Els alumnes treballen per parelles a partir d’una tasca assignada a través del classroom amb una periodicitat setmanal.

Totes les feines que s’han resolt a través del classroom es posen en un google sites per ser exposat al grup classe i si s’escau publicat.

rigor clas rogor

Les dues imatges anteriors són uns exemples que demostren que els alumnes mitjançant eines TAC de dibuix han viatjat a la comunitat treballada.

PLANIFICACIÓ- VIATGE A UNA COMUNITAT AUTÒNOMA

Els alumnes de 6è de la nostra escola han fet un  projecte que es basa en un suposat viatge a una Comunitat Autònoma. El treball s’inicia a partir d’una pregunta històrica a través de la qual descobriran a quina ciutat viatgen.

toledo

Fig.1 Imatge d’un capçal del Sites d’un treball d’un grup.

També hauran d’esbrinar a quina època de l’any hi aniran per poder fer bé la maleta.  A partir d’aquí aniran trobant diferents pistes per anar coneixent la ciutat on viatjaran.

Exemples de les preguntes històriques :

5 Iñigo López de Mendoza, escriptor i polític, tenia el títol nobiliari de marquès de la ciutat on anireu. Aquesta ciutat diuen que és la ciutat “de las tres mentiras” perquè “no és ni Santa, ni llana, ni tiene mar”. 
6  Rosalia de Castro, nascuda a Santiago de Compostela, filla il.legítima d’un capellà, és una de les grans escriptores en llengua gallega i castellana. Va viure i morir a la ciutat on anireu. 
7 En aquesta ciutat Isabel I de Castella va ser declarada reina l’any 1474. 
8 Aneu a una ciutat on va néixer Sta. Teresa de Jesús, monja i escriptora mística castellana.