Qui som? Escola Joan XXIII

Som 10 persones representants dels diferents cicles de l’escola amb la il·lusió de buscar noves estratègies que repercuteixin en la cohesió dels alumnes i que al mateix temps afavoreixi la motivació per venir a l’escola.

Hem pensat que un punt de partida podrien ser les entrades relaxades a l’escola al matí.

A Educació Infantil, des d’aquest curs,  els alumnes quan arriben al matí no tenen una tasca conjunta a fer. Dins de l’aula se’ls ofereixen diferents propostes i són ells qui trien quina activitat volen fer. Aquestes entrades propicien l’autonomia dels alumnes i es respecten cada un dels seus ritmes. L’activitat té una temps limitat, aproximadament mitja hora.

Voldríem aconseguir posar el primer granet de sorra per iniciar un canvi metodològic a nivell de centre en relació  a la millora de l’autonomia, la cohesió , el benestar, l’organització personal, els interessos i les motivacions dels alumnes. Creiem que una forma interessant és donar continuïtat aquesta pràctica iniciada a infantil adaptant-la a les necessitats de cada cicle de primària.

Quan ens plantegem aquests canvis  ens sorgeixen dubtes sobre diferents aspectes:

  • Concreció de les activitats als diferents cicles
  • Organització de l’horari
  • Temps que ha de durar l’activitat
  • Com els alumnes sabran que s’ha acabat el temps
  • Recursos per aconseguir un ambient tranquil
  • Organització de l’espai a l’aula

Per iniciar el nostre projecte  acordem que els representants dels cicles faran de transmissors de la proposta als diferents cicles i recolliran les aportacions que els seus companys facin al respecte per tal de transmetre-les  a l’equip impulsor.

La nostra intenció és iniciar el projecte durant el mes d’abril.

sdr

sdr