AVALUACIÓ

El professorat portarà a terme un registre informàtic diari i l’alumnat realitzarà l’autoavaluació o coevaluació .També hi haurà un apartat de valoració personal.

S’avaluarà l’exposició oral del producte final.

Mitjançant un  doodle cada grup pot realitzarà un qüestionari  als altres grups que caldrà que responguin.Afegiran una foto, o bé el millor moment del dia en el blog (apartat d’autoavaluació)

A partir de la formació que realitzarem el curs 2017/2018 acabarem de concretar l’apartat d’avaluació.

PRODUCTE FINAL

Els alumnes de 2n d’ESO es convertiran en experts dietistes i dissenyaran i elaboraran un menú saludable que compartiran amb els alumnes de 1r d’ESO. Per materialitzar-ho es realitzarà  una fira (el dia abans de finalitzar el projecte) on s’exposarà  la informació i treballs realitzats durant la setmana.

Els alumnes es reuniran i posaran  en comú el menú que volen fer. Un expert de cada grup es reunirà amb tots. Cada grup realitzarà 2 plats.

Els diferents grups s’especialitzaran en un nutrient o bé un tema de l’alimentació concret  que pot acabar marcant l’equip docent. Cada grup farà un menú (s’haurà especialitzat en 2 plats) i a la fira realitzarem els tastets.

Veiem indispensable una presentació oral i defensa del projecte de 2n d’ESO a l´últim dia.

IMPLEMENTACIÓ

 

Hi haurà múltiples solucions depenent de la investigació de cada grup.

Es buscaran webs, reportatges referents als continguts de les preguntes que seran la base de la investigació del treball en grup.

A la presentació del projecte es recordaran les conclusions de la setmana de l’ alimentació de 1r ESO i es plantejaran les preguntes que van quedar pendents de resposta el curs anterior  ( els tutors han realitzat una valoració de la setmana de l’alimentació amb els alumnes i aquí és on han sorgit respostes pendents)

La primera part de l’espai de treball es dedicarà a investigació i recerca, la segona part es redactarà la informació en un drive i després hauran de compartir-la.

En finalitzar  el dia cal resumir i explicar tot allò que han descobert i compartit en el document en el blog de cada grup.

METODOLOGIA

Es treballarà amb grups cooperatius i heterogenis de 5 alumnes cadascun de 2n ESO. Per fer els grups intervindrà el professorat de les àrees que formen part del projecte. Es formaran grups d’experts en un aspecte concret en el qual treballarà i s’especialitzarà cada grup (seran grups autònoms). Els alumnes escolliran les tasques a fer dins del propi grup, però cada alumne tindrà un rol rotatiu, d’aquesta forma tots els alumnes dominaran tots els aspectes treballats.

L’ equip docent del projecte explicarà el producte final a obtenir i les pautes principals de treball.

Es treballarà en diferents espais del centre: aules, biblioteca i pati.

El projecte s’iniciarà la darrera setmana del segon trimestre del curs 2017/2018

Els alumnes treballaran amb diferents eines digitals: blogs, pàgina web i xarxes socials del centre.

Cada grup de treball disposarà del seu propi blog, on anirà penjant tota la informació i treball que va desenvolupant dia a dia.

La durada del projecte serà d’una setmana (5 dies lectius)

PLANIFICACIÓ

És un projecte que es realitzarà a 1r cicle d’ESO i que ha sorgit després de valorar el bon funcionament de la setmana de l’alimentació que s’ha realitzat els darrers anys a 1r ESO. Aquest és el punt de partida pel projecte de 2n d’ESO.

En finalitzar  la setmana de l’alimentació es realitzarà una valoració i es recolliran les motivacions i les inquietuds que s’han generat en els alumnes i que requereixen una resposta més amplia o més específica ( segons el curs) , la qual es treballarà a 2n d’ESO en forma de projecte.

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.