La veu dels alumnes

Els alumnes a partir del portafolis, les rúbriques, les posades en comú… han manifestat que han estat molt motivats, que han après a treballar d’una manera més autònoma, a compartir amb els companys tot i que els ha costat i en alguns moments hi ha hagut poca entesa entre ells, a pensar activitats relacionades amb el projecte per poder avançar i portar-lo a terme, a presentar les tasques amb més cura i polidesa, a expressar-se millor… També han sentit moltes emocions, les han expressat  i més en el moment de representació de les ombres. Ells mateixos van demanar per representar-ho a les seves famílies i això va comportar una motivació extra ja que l’assistència va ser massiva i els alumnes ho van agrair molt.

Avaluació

AUTOAVALUACIÓ DELS ALUMNES

DE LES ACTIVITATS PRÈVIES:

Valoració visual codi color: amb papers de cel·lofana de colors enganxats als vidres (groc = molt / taronja = bastant / vermell = gens) es fa una valoració del grau de satisfacció dels espectacles previs: “M’ha agradat?” (cinema mut, teatre d’ombres, malabars i dansa). Paral·lelament, es fa una valoració del treball fet amb el cos , “M’hi he sentit a gust?” (Música i emocions, Viatge imaginari i Pica paret). Es fan unes gràfiques a partir del recompte de les dades.

DE LES ACTIVITATS DURANT EL PROCÉS:

Portafoli: elaboració diària d’un portafoli on es recullen diversos aspectes: què he fet, què he sentit, què he après, com ho he fet, com m’hi he sentit (cada pregunta en funció del que s’ha fet aquell dia). El portafoli es complementa amb un dibuix explicatiu o que enriqueix l’explicació.

DE L’ACTIVITAT FINAL:

Rúbriques: rúbrica sobre el treball individual i rúbrica del treball en grup.

Converses: A partir del visionat filmat dels diferents espectacles, els alumnes expressen els punts forts i febles del seu propi espectacle i del dels companys.

VALORACIÓ DEL MESTRE

És un compendi de la feina de grup més la feina individual.

Feina en equip: valoració de l’espectacle final i del procés creatiu.

Feina individual: valoració d’algunes dades de les rúbriques, de la presentació i contingut del portafoli i de les seves capacitats expressives i de moviment.

Producte final

Tasca final: crear un espectacle d’ombres mitjançant el moviment del cos i música (sense utilitzar el llenguatge oral, només onomatopeies si cal).

A qui va dirigida: 1r: cada representació es fa davant la resta de companys / 2n: cada representació es fa davant els alumnes i mestres de 4t, 5è i 6è / 3r: cada representació es fa davant les famílies (aquestes dues darreres representacions s’han fet a demanda dels propis alumnes).

Al vestíbul de l’escola hi ha exposats els còmics, els acetats i els portafolis elaborats pels alumnes per a que els pares els puguin veure. Al bloc es pengen les filmacions fetes de cada espectacle.

https://goo.gl/photos/LekgVsC3EtVJa4ZC8

 

Implementació

Hi ha múltiples solucions a la pregunta inicial.

Documentació: elaboració diària d’un portafoli on es recullen diversos aspectes: què he fet, què he sentit, què he après, com ho he fet, com m’hi he sentit (cada pregunta en funció del que s’ha fet aquell dia). El portafoli es complementa amb un dibuix que enriqueix l’explicació.

Treball en equip dels docents

Aquest aspecte és el que més ens ha costat i del que menys orgulloses estem.

Prèviament es van planificar activitats entre els tutors i especialistes de cicle mitjà, després aquestes idees no es van utilitzar perquè el projecte va anar derivant cap a altres interessos i necessitats. Això va comportar que calgués fer una valoració diària de la feina feta i es planifiqués la feina de la tarda o del dia següent.

Metodologia

Agrupaments: treball en grups heterogenis de 7 persones barrejant els dos grups classe. Els mateixos alumnes trien els components del grup.

Les activitats són obertes en funció de les necessitats que sorgeixen. El projecte ha tingut canvis en funció dels interessos dels alumnes.

Tasques: confecció del guió / assajos / tria de la música en funció de les emocions que es volen transmetre / confecció de gràfics / elaboració dels textos en català, castellà i anglès en acetats / tapar amb paper negre les finestres de la sala on es farà la representació per fer-la fosca (prendre mides) / expressar el guió realitzat en format còmic /

Autoavaluació durant el procés: confecció diària d’un portafoli / valoració visual del grau de satisfacció dels espectacles previs i de com ens hem sentit.

Avaluació al final del procés: rúbriques sobre el treball individual i el treball en grup. A partir del visionat filmat dels diferents espectacles, els alumnes expressen els punts forts i febles del seu propi espectacle i del dels companys.

Planificació

Títol: Sóc cos

Tema principal: el moviment del cos

Activitat inicial (pregunta-guia): a partir del visionat de quatre espectacles (cinema mut, teatre d’ombres, malabars i dansa) els alumnes extreuen quins aspectes són comuns = “Què crec que tenen en comú els quatre espectacles que he vist?”. Posada en comú.

Activitats per a començar a experimentar amb el propi cos: música i emocions (expressar-se a través del moviment en funció de la música) / viatge imaginari (interpretar amb el moviment i l’expressió del cos una història narrada pel mestre) / Pica paret (coneixement del nostre esquelet a través del joc)

Proposta final del projecte: crear un espectacle d’ombres mitjançant el moviment del cos i música (sense utilitzar el llenguatge oral, només onomatopeies si cal).