Els Volcans (avaluació)

Al llarg de tot el treball hi ha una avaluació directe per part de l’adult de la realització del procés del projecte i del producte final. Observa també les relacions que s’estableixen entre els alumnes i com organitzen les tasques a fer i els diferents conflictes que vagin sorgint tant a nivell de continguts com en l’àmbit personal.

 

Elaborar un mapa conceptual conjunt on es relacionin tots “Els Continguts Apresos Durant El Projecte”. Aquest mapa serà la representació del coneixement que s’ha assolit.

 

Finalitzar els petits projectes de grup amb una exposició oberta als altres alumnes on:

1- Mostrar els productes elaborats (experiments, murals, resums, imatges…)

2- Explicar els processos i eines utilitzades durant el projecte.

3- Avaluar la tasca feta pels grups entre tota la classe.

  1. Coavaluar entre els diferents membres del grup:

– Heu pogut fer les activitats que s’havien previst? Creieu que heu pogut assolir els objectius previstos? Han quedat activitats/objectius per assolir? Heu après coses que no estaven previstes? Com us heu sentit? Com us heu organitzat com a grup? Com ha anat la relació entre els vosaltres? Tothom ha treballat igual?

Els Volcans (Implementació)

S’inicia amb una pluja d’idees del tema de treball per saber què en saben, i per adonar-nos dels coneixements que tenen ganes d’esbrinar.

Cada grup buscava informació a través d’ internet, llibres, revistes,… A partir de la informació trobada, escullen què volen treballar dins del seu grup de treball.

Al cap d’unes sessions, exposen a la resta de companys què han trobat, i del què s’explica i dels dubtes que sorgeixen, s’elaboren diferents hipòtesis sobre els volcans.

 

El següent pas seria la confirmació de les hipòtesis plantejades a l’inici del projecte i recollir els resultats en uns murals finals. També, per a la realització del producte final es fa un llistat del què es necessita.

 

Finalment s’elabora l’estructura volcànica i l’ explosió final.

Els Volcans (metodologia)

Dels 25 alumnes de l’aula s’han fet  grups de treball cooperatiu: 6 grups de 4 alumnes i 2 grups de 5 alumnes. S’han repartit els rols dels diferents components del grup: portaveu, secretari, material, mediador i coordinador.

Es va iniciar el projecte a partir dels coneixements previs dels alumnes (Què en sabeu?) i marcant al llarg del treball què en volíem saber cada grup de treball. Prèviament havíem escollit quin seria el producte final, el qual van decidir fer-lo dins del mateix grup.

En alguna ocasió, s’ha creat un grup d’experts. Aquest grup busca informació del seu tema, i després ho explica a la resta de la classe amb l’objectiu de continuar treballant dins el seu grup.

Els Volcans (planificació)

Els alumnes tenien curiositat per saber perquè hi ha muntanyes que treuen foc, ja que alumnes més grans de l’escola els hi havien explicat. I, alhora, estaven molt il·lusionats de poder dur a terme algun experiment i, per tant, volien fer un volcà.

S’ha treballat al llarg del 2n trimestre en diferents àrees curriculars de forma competencial. Consisteix en un treball d’estudi i recerca sobre les erupcions volcàniques.

ACTUACIONS DEL CURS 2017/18

 

Al llarg d’aquest curs els alumnes juntament amb les famílies i els mestres han fet les primeres actuacions per transformar al pati en un espai educatiu. En tot moment s’ha tingut en compte la veu dels nens, dels mestres i de les famílies, és dir, en aquest projecte, com ja s’ha esmentat, hi ha hagut implicada tota la comunitat educativa, no tant sols per canviar l’espai en si, sinó també per canviar el concepte pati. Entenent-lo com un espai d’aprenentatge i de recursos didàctics.

Els alumnes amb l’ajuda de tota la comunitat han seguit el pla de ruta necessari per poder iniciar aquests canvis. Sense deixar de banda els aprenentatges implícits per poder realitzar el projecte final. Enquestes, càlculs, planificació, treball en equip-cooperatiu…

ENS AVALUEM TOTS

En cadascun dels punt presentats al blog hi ha hagut una reflexió individual i grupal. Aquesta s’ha fet a través de la verbalització o la rúbrica, on s’han valorat els continguts, la organització dels continguts i l’expressió oral. Els arguments, planificació, estructura, presentació, fluïdesa…

Els mateixos alumnes a través de l’avaluació han valorat aspectes positius i aspectes que podrien haver anat millor.

Per exemple, un dels productes que van consensuar per a la venda va ser la confecció d’un marc de fotos. Els mestres pensàvem que es tractava d’un producte que costaria de vendre. Es van parlar dels pros i contres, però finalment es va decidir de portar-los a la venda sense èxit. Aquest fet l’hem valorat molt positivament perquè forma part d’un procés real on s’aprèn també del fracàs.

VENEM AL MERCAT DE MANLLEU

Quin és l’objectiu de la venda pels nostres alumnes? doncs, desenvolupar estratègies bàsiques de venda a través d’algunes tècniques de màrqueting, ús dels diners i el tracte amb els clients.

Abans d’anar al mercat de Manlleu el dilluns a vendre els productes finals hem hagut de sol.licitar el permís de venda a l’ajuntament. Un cop ens  han donat la ubicació del punt de venda, hem decorat l’estand perquè fos ben atractiu i ens identifiquem perquè tothom sàpiga que som de l’escola Quatre Vents. Retolem els productes i fem que els preus siguin ben visibles. Ens distribuïm les tasques de caixers, publicitat, torns… .

Finalment els diners serviran per retornar el capital inicial, portar a terme una acció social i desenvolupar una activitat. Ens hem quedat a l’escola a dormir i fins i tot hi hem sopat amb el que hem comprat amb els diners fets entre tots!

Hem après a ser educats i respectar els clients.

IMPLEMENTEM LA CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA

En primer lloc, dir que la implementació del programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola) és arreu del territori des del 2011 amb la participació d’ens locals, municipis, escoles, cooperatives i els mateixos alumnes.

Pel que fa a la implementació del projecte a l’aula, aquest està totalment seqüenciat per mesos per fer-ne una bona planificació. Per fer-nos una idea d’un programa d’aquestes característiques, tot seguit detallem les fites en l’ordre que hem establert:

  1. Alta al centre i presentació al Consell Escolar i a la Comunitat Educativa.
  2. Constitució: estatuts, actes i aportació de capital social.
  3. Imatge corporativa: logo. Els alumnes fan el disseny.
  4. Elecció de productes i finançament extern.
  5. Producció.
  6. Etiquetatge, envasat i preu dels productes.
  7. Venda i resultats: preparació, venda al mercat de Manlleu un dilluns, balanç de resultats, memòria, avaluació tant de l’equip docent com dels alumnes.

Finalment,  de comentar que les fites ens han estat molt útils pel fet de ser la primera vegada que realitzem un projecte o programa d’aquestes característiques. El fet de tenir una bona seqüenciació ajuda molt als docents a tenir una bona guia. També hem observat que ha facilitat la tasca pel fet de ser tres grups classe. No obstant, seguir-lo és simplement una proposta. Les adaptacions o canvis han anat  sorgint al llarg del curs depenent dels interessos dels alumnes.

 

 

ENS ORGANITZEM PER FER DEL NOSTRE PATI UN ESPAI D’APRENENTATGE!

En ser un projecte  d’escola  s’han usat diversos criteris metodològics i organitzatius, segons el moment i l’activitat proposada: grup classe i grups intercicles. En la majoria d’activitats no han estat cooperatius.

Enguany a l’inici del projecte, els alumnes de CM i CS varen fer un treball individual contestant una enquesta sobre la preferència d’ambients al pati i millores per fer-lo un espai d’aprenentatge. Pel que fa als alumnes de EI i CI aquesta enquesta va ser col·lectiva. A partir d’aquests resultats es van escollir quins ambients i quines instal·lacions s’implementarien aquest curs.

D’altra banda la comissió medi ambiental (formada per mestres i alumnes) va visitar l’escola bressol i l’institut del poble per prendre model de les reformes als seus patis.

A partir d’aquí les informacions recollides varen ser comunicades a tota la comunitat educativa i es organitzar l’horari i agrupaments de les primeres intervencions.

En el projecte els arbres del pati de Cicle Inicial relacionat amb el primer, s’han fet agrupaments cooperatius d’intercicle. Aquesta part del projecte s’ha portat a terme a l’àrea de medi aplicant el mètode científic. La metodologia que s’ha usat ha estat la observació directe i amb instruments tecnològics i científics i uns quadres per recollir totes les dades.

En tot moment hem disposat de l’assessorament d’experts, tant pel muntatge d’instal·lacions com per el coneixement dels arbres.