ENS AVALUEM TOTS

En cadascun dels punt presentats al blog hi ha hagut una reflexió individual i grupal. Aquesta s’ha fet a través de la verbalització o la rúbrica, on s’han valorat els continguts, la organització dels continguts i l’expressió oral. Els arguments, planificació, estructura, presentació, fluïdesa…

Els mateixos alumnes a través de l’avaluació han valorat aspectes positius i aspectes que podrien haver anat millor.

Per exemple, un dels productes que van consensuar per a la venda va ser la confecció d’un marc de fotos. Els mestres pensàvem que es tractava d’un producte que costaria de vendre. Es van parlar dels pros i contres, però finalment es va decidir de portar-los a la venda sense èxit. Aquest fet l’hem valorat molt positivament perquè forma part d’un procés real on s’aprèn també del fracàs.

VENEM AL MERCAT DE MANLLEU

Quin és l’objectiu de la venda pels nostres alumnes? doncs, desenvolupar estratègies bàsiques de venda a través d’algunes tècniques de màrqueting, ús dels diners i el tracte amb els clients.

Abans d’anar al mercat de Manlleu el dilluns a vendre els productes finals hem hagut de sol.licitar el permís de venda a l’ajuntament. Un cop ens  han donat la ubicació del punt de venda, hem decorat l’estand perquè fos ben atractiu i ens identifiquem perquè tothom sàpiga que som de l’escola Quatre Vents. Retolem els productes i fem que els preus siguin ben visibles. Ens distribuïm les tasques de caixers, publicitat, torns… .

Finalment els diners serviran per retornar el capital inicial, portar a terme una acció social i desenvolupar una activitat. Ens hem quedat a l’escola a dormir i fins i tot hi hem sopat amb el que hem comprat amb els diners fets entre tots!

Hem après a ser educats i respectar els clients.

IMPLEMENTEM LA CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA

En primer lloc, dir que la implementació del programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola) és arreu del territori des del 2011 amb la participació d’ens locals, municipis, escoles, cooperatives i els mateixos alumnes.

Pel que fa a la implementació del projecte a l’aula, aquest està totalment seqüenciat per mesos per fer-ne una bona planificació. Per fer-nos una idea d’un programa d’aquestes característiques, tot seguit detallem les fites en l’ordre que hem establert:

  1. Alta al centre i presentació al Consell Escolar i a la Comunitat Educativa.
  2. Constitució: estatuts, actes i aportació de capital social.
  3. Imatge corporativa: logo. Els alumnes fan el disseny.
  4. Elecció de productes i finançament extern.
  5. Producció.
  6. Etiquetatge, envasat i preu dels productes.
  7. Venda i resultats: preparació, venda al mercat de Manlleu un dilluns, balanç de resultats, memòria, avaluació tant de l’equip docent com dels alumnes.

Finalment,  de comentar que les fites ens han estat molt útils pel fet de ser la primera vegada que realitzem un projecte o programa d’aquestes característiques. El fet de tenir una bona seqüenciació ajuda molt als docents a tenir una bona guia. També hem observat que ha facilitat la tasca pel fet de ser tres grups classe. No obstant, seguir-lo és simplement una proposta. Les adaptacions o canvis han anat  sorgint al llarg del curs depenent dels interessos dels alumnes.

 

 

Planificació Escola Quatre Vents Manlleu

Com escola estem preparant una mica la planificació de la Cooperativa en els cursos de Cicle Superior, sobretot iniciant a 5è el projecte i a 6è com a col·laboradors. És un projecte que ens va oferir la Diputació de Barcelona i que s’articularà a través de l’Ajuntament de Manlleu. Restem a l’espera d’una primera reunió amb aquest organisme local per tal de dur a terme una bona planificació real el proper curs escolar.

 

LA COOPERATIVA A CICLE SUPERIOR ALS QUATRE VENTS DE MANLLEU

L’escola Quatre Vents  és un centre creat el curs 2004-2005 a la població de Manlleu. És una escola pública amb un total de 493 alumnes i 39 mestres, dels quals 22 mestres formem part de la Xarxa de Competències. Les impulsores són la Tura Plana, especialista d’anglès i coordinadora de Cicle Mitjà i la Laura Planas, especialista de música i Cap d’Estudis.

Al ser un claustre força jove i amb inquietuds, en el moment de proposar incorporar-nos a la xarxa va tenir una gran rebuda i molta acceptació per part de tots en general.

El nostre centres se li ha ofert des de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, entrar en un projecte per crear una cooperativa a Cicle Superior. Això ens ha donat peu a poder-nos plantejar una metodologia de treball més competencial i adequada a les necessitats dels nostres alumnes.

Les reunions de xarxa de competències ens serveixen de punt de partida per gestionar, programar, organitzar i implementar la cooperativa de cara el proper curs.

L’equip impulsor de la Xarxa de Competències de l’Escola Quatre Vents.