Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura

Avaluació

La reflexió de l’equip de mestres feta un cop acabat el projecte es resumeix amb:

 • Cal implicació per part de tot l’equip
 • Hem treballat amb 100 alumnes i s’ha respirat calma
 • Ens ha agradat treballar així
 • Ens proposem anar projectant la nostra tasca per aquest camí
 • Ens falta aprendre molt
 • Treballar per projectes t’obliga a treballar amb equip.

Tenim clar que l’any vinent seguim amb la Xcb i que és un bon camí per propiciar el canvi.

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura

Els objectius del projecte són els següents:

 • Resoldre la pregunta que ens ha motivat a iniciar el projecte.
 • Conèixer la història de la nostra escola.
 • Ser conscients de l’espai que ocupem.
 • Obtenir informació a partir de diferents fonts (orals, gràfiques…)
 • Interpretar plànols, mapes, línies cronològiques…
 • Conèixer el vocabulari específic sobre el tema.
 • Manipular i interpretar diferents mesures relacionades amb l’arquitectura (escales, proporcions, àrees…)
 • Observar i experimentar sensorialment.
 • Comparar les eines d’ús manual amb les que ens ofereixen les noves aplicacions tecnològiques.
 • Interpretar des d’una altra mirada diferents elements que configuren un determinat espai.
 • Adonar-se que el buit és un element més de la construcció.
 • Aprendre la importància del rigor en el treball per arribar als objectius proposats .
 • Deixar constància gràfica de la feina realitzada entre tots, documentar les activitats i fer-ne la difusió.
 • Realitzar i presentar la maqueta de l’escola.

 ÀMBITS:

 • Lingüístic/Llengua catalana
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi
 • Expressió artística
Imatge de previsualització de YouTube

 

 

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura

Durant dues setmanes ens hem agrupat els 100 alumnes del cicle amb 3 grans grups en el que cada un d’ells hi intervenien entre 2 i 3 mestres. Per iniciar el projecte hem convidat a pares, avis i ex-mestres (fundadores, arquitecte, paleta….) que ens han aportat informació molt útil per començar enfilar les diferents activitats.

A partir d’aquesta informació inicial ens hem distribuït amb tres grans tallers:

a) Càlcul d’àrees i mesures i interpretació de plànols.

b) Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

c)Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

També hi ha hagut un petit grup d’alumnes que han fet de reporters i han documentat tot el projecte amb articles periodístics reculls gràfics, opinions… i tot està publicat al blog

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura.

Arrel d’un treball interdisciplinari que ja s’havia portat a terme fa uns 5 cursos, ens semblar oportú recuperar el tema i transformar-lo amb format projecte en motiu del 50 anys de l’escola.

El projecte s’ha planificat per realitzar-lo amb tots els alumnes de cicle superior (100). A partir de la pregunta:Té 50 anys aquesta escola?. 

El projecte es va realitzar durant 2 setmanes a la franja de matí. En aquests dies vam aturar el desenvolupament normal de les classes per endinsar-nos de ple en el projecte.

Deixem constància del calendari/horari.

  DIJOUS, 23 DIVENDRES, 24
Presentació del dossier i inici de la primera part del projecte.

 

Xerrada professionals de la construcció

 

 

Xerrada Mestres fundadores

 

Continuació del projecte.

 

DILLUNS, 27-3 DIMARTS, 28-4 DIMEC, 29-5 DIJOUS, 30-6 DIVEND, 31-7
Inici i presentació actes setmana 50è aniversari Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

 

 

 

 

Exposició de la maqueta

IE MARTA MATA

El grup impulsor de l ‘IE Marta Mata de Torelló som tot l’equip docent de 1r d’ESO. En total 6 professors.

És el primer any que hi ha ESO al centre i nosaltres som els professors de secundària.

Treballem per projectes, 9 hores a la setmana. Estem totalment il.lusionats i immersos en aquesta apassionant renovació pedagògica però alhora tenim molts dubtes, incerteses i preocupacions.

Entrar a la Xarxa de Competències Bàsiques ens ajudarà a establir bones dinàmiques de treball, a reflexionar sobre la nostra pràctica educativa i per tant, a millorar.

Institut Miquel Martí i Pol

En el nostre centre, l’institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, anem entrant al que és el treball per projectes. Tenim activitats concretes que poden encabir-se en aquest tipus d’activitat i metodologia, però encara ens queda molt recorregut . Per aquest motiu, ens hem apuntat a la Xarxa de CB.

El nostre punt de partida és una activitat que es fa a 1r d’ESO i que ja té la intenció de ser global i transversal. Es tracta de treballar durant una setmana el tema de l’alimentació i la salut des de totes les matèries i acabar amb una activitat grupal i cohesiva d’una manera saludable i festiva.  Hi ha programades algunes intervencions externes i alguna sortida que han estat molt motivadores.

A partir de les inquietuds que ha generat aquesta activitat en els nostres alumnes, es dissenyarà un projecte per ser implementat a 2n d’ESO. Aquest contemplarà totes les dimensions que engloba aquesta metodologia (pregunta inicial, gestió de l’aula,  implementació, rúbriques, producte final, etc.).

S’ha creat  una comissió formada per 11 professores de diferents àmbits amb l’objectiu de dissenyar el projecte.

Dins de l’espai de les reunions aprofitem per parlar i debatre aspectes relacionats amb el treball per CB que ens generen dubtes o desconeixement i, alhora, per anar dibuixant la nostra proposta i procés d’implementació.

foto grup impulsor

Escola Els Castanyers (Viladrau)

QUI SOM?

Som un grup de mestres oberts al canvi, amb ganes d’innovar i buscar noves maneres de treballar (projectes, centres d’interès…). Som conscients que l’educació està en procés de canvi i creiem que aquest pot afavorir sobretot a l’alumnat, que és el protagonista. És per aquest motiu, que anem cap aquesta direcció d’aprenentatge; participatiu, actiu, motivador, significatiu i vivencial. El fet de tenir un entorn privilegiat i un nombre reduït d’alumnes ens facilita poder aprofundir cap aquest camí i buscar nous entorns i fonts d’aprenentatge.

Actualment, a la nostra escola, a l’educació infantil es treballa a partir de centres d’interès, racons i l’escola al bosc (ens abastem de l’entorn més proper com a font d’aprenentatge). Pel que fa a primària es desenvolupen projectes en l’àrea de Medi i Castellà, no s’utilitzen llibres, però si dossiers de treball i sempre es busca la manera de fomentar el treball en gran i petit grup. D’altra banda, amb l’altra escola que forma part de la ZER Guilleries es comparteix un projecte anual.

Des de que estem a dins de les xarxes de competències bàsiques hem compartit moments pedagògics on hem pogut reflexionar sobre el que entenem per projectes i la nostra tasca com a mestres. Poder gaudir d’aquests moments, ha fet que unifiquem els nostres criteris i que anem treballant cap a una mateixa direcció.

Tot l’equip està molt engrescat per portar a terme aquest canvi, perquè creiem que pot aportar a l’alumnat més motivació, confiança, interès… en definitiva, cap a un aprenentatge més competencial.

Per aquest motiu, hem iniciat un nou projecte que avarca a tota l’escola, adaptat a cada etapa i cicle, i que en aquest bloc compartirem amb tots vosaltres. El nom d’aquest projecte és SOM REPORTERS. El pes del projecte el porten a terme les tutores de cada cicle, mentre que els altres mestres i especialistes que formen part del grup impulsor, reforcen el projecte amb altres aspectes (gravació, muntatges d’àudio, web…),

“Jo no ensenyo als meus alumnes, només els proporciono les condicions en què puguin aprendre”. Albert Einstein.

IMG_3313

QUI SOM

QUI SOM?
L’Escola Sant Marc està situada al municipi de Calldetenes. És l’única escola del poble. El primer edifici propi de les escoles municipals es va inaugurar a l’inici del curs 1962-1963 i, actualment, és on hi ha ubicada l’educació infantil. Un altre edifici es va construir al 1988 per donar resposta a les necessitats d’augment de població, per primària. En els últims anys s’hi han hagut d’ubicar, a més, dues cargoles.
Som una escola d’una línia, encara que, la majoria de nivells estan desdoblats.
Sin título

LES PERSONES
L’equip docent, aquest curs, està format per vint -i cinc mestres. El nostre, és un compromís col•lectiu, perquè pensem que potenciant les capacitats i talents de totes les persones aconseguirem respostes de millora. I no només els i les mestres, sinó implicant tota la comunitat educativa i obrint l’escola al poble.
Sabem que el benestar dels alumnes és una condició necessària per garantir un bon aprenentatge, com també ho és l’exigència del treball ben fet. Tenim també present que l’escola ha de ser sensible a l’evolució de la societat, a les noves tecnologies i a les noves metodologies d’ensenyar i aprendre.
És aquesta inquietud la que ens mou a formar part de la Xarxa de Competències. Volem aprendre, innovar , de manera conscient per poder oferir als nostres nens i nenes les eines necessàries per desenvolupar les seves capacitats i fer-los més competents. És en aquest marc que, tretze mestres, formem el grup impulsor. El nostre objectiu és aprendre i compartir amb altres escoles maneres de treballar i, anar dibuixant el nostre camí tenint en compte el què som i el què volem. Tot això amb el suport de tot el claustre i amb el compromís de compartir la feina.