FEM RECERCA D’INFORMACIÓ

Per continuar amb el projecte, els alumnes de 3r van poder escoltar diferents emissores de ràdio a l’aula. A partir d’això, es va iniciar una pluja d’idees i qüestions sobre tot el què sentíem a la ràdio: anuncis, música, notícies,…
A partir d’aquí, els alumnes es van plantejar què sabien sobre la ràdio i què volien saber.
Van fer un llistat i els van anar a exposar als alumnes de 4t. Aquests són els encarregats de cercar i seleccionar la informació a través d’internet, llibres,..que els hi demanen.

colage

PETXA-KUTXA DE LA RÀDIO

Els alumnes de sisè han elaborat un petxa-kutxa sobre la ràdio. És una presentació oral. És un treball cooperatiu on cadascú té una tasca. En el nostre cas a partir del tema de la ràdio han buscat informació sobre els orígens i evolució de la ràdio, gèneres i formats radiofònics. Vam iniciar el projecte amb la visita a les instal·lacions de Catalunya ràdio. Aquest és el resultat de la feina feta.

GRAVEM EL NOSTRE PRIMER PROGRAMA DE RÀDIO

El dimecres, dia 31 de maig, els alumnes de 5è vam gravar a la ràdio de la nostra escola, un documental sobre la civilització egípcia. Es tractava d’exposar oralment el nostre projecte sobre aquesta civilització antiga, treballat al llarg de tot el curs: situació, importància del riu Nil, societat, construcció de piràmides i momificació…
Ha set tota una experiència per nosaltres i ens ho hem passat molt bé.

MONTATGE PIZAP
Aquí podeu escoltar un petit fragment de la nostra gravació.

PLANIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ
CINQUÈ
Elaboració d’un petxa-kutxa sobre l’Antic Egipte, el qual es presentarà als pares, a finals del 3r trimestre. A més, aquest reportatge sobre els egipcis es retransmetrà per la ràdio de l’escola Sant Marc, com si es tractés d’un programa radiofònic de tipus cultural.
S’ha triat el tema d’Egipte, perquè des de l’hora “Temps de lectura”, hem llegit i treballat el llibre: “El faraó Totun-nas”, d’Enric Lluch. Va semblar que els alumnes mostraven molt d’interès per aquest tema i sovint, sortien preguntes que vam decidir, esbrinar entre tots. També ens va semblar que es podia relacionar amb el projecte de Ràdio de l’escola, perquè a la història i surt constantment, “el trompetista”, un personatge secundari, que amb el seu toc de trompeta, anunciava i avisava de tots els esdeveniments que es poguessin presentar a nivell de poble. Més endavant, va donar lloc a l’ofici d’agutzil, arribant, fins a l’aparició de la ràdio, que d’alguna manera, també té aquesta funció.
SISÈ
El projecte interdisciplinar de 6è de Primàriaes basa en l’exposició oral dels PETXA-KUTXAS. El tema a treballarenguanyésla ràdio (tema elegit com a projecte d’escola).Com a projecte interdisciplinar que és, s’ha treballat des de diferents àrees d’aprenentatge per tal de convergir en l’elaboració d’una presentació Petxa-Kutxa que s’exposarà a la Sisena Mostra de Petxa-Kutxes que organitza el CPR d’Osona.
Elaboració d’un petxa-kutxa sobre els orígens i evolució de la ràdio.
Presentació del petxa-kutxa a la mostra de petxa-kutxes de Vic, als pares, professorat i a l’alumnat de 5è i de 4t.
Sortida a l’emissora de Catalunya Ràdio a Barcelona i transmissió de ràdio dels poemes treballats dins l’àrea de Llengua Catalana.

METODOLOGIA I ACTIVITATS
CINQUÈ
– Ha portat a terme, el projecte, principalment la tutora, amb col•laboracions puntuals dels especialistes en les àrees corresponents.
– S’han utilitzat els ordinadors d’aula i de l’aula d’informàtica.
– Explicació i treball del llibre: “El faraó Totun-nas”, d’Enric Lluch.
– Descodificació i elaboració de missatges egipcis (jeroglífics).
– Anàlisi d’objectes, elements i situacions de la cultura egípcia.
– Audició d’instruments egipcis.
– Elaboració de jocs egipcis.
– Cerca d’informació a Internet i a llibres de consulta.
– Visualització del vídeo “El príncep d’Egipte” i “Astèrix i Cleòpatra”.
– Lectura i dossier del llibre en anglès “Themummy’s secret” de Maureen Reynolds
– Realització d’un taller de papir.
– S’han realitzat diferents agrupaments segons les necessitats de cada activitat.
– Per avaluar l’assoliment dels objectius proposats s’utilitzaran registres d’observació durant tot el procés, alguna rúbrica per part de l’alumnat (autoavaluació) i la realització individual d’alguna activitat.
SISÈ
– Han portat a terme, el projecte, principalment les tutores, amb col•laboracions puntuals dels especialistes en les àrees corresponents; i la mestra de suport.
– S’han utilitzat els ordinadors d’aula i de l’aula d’informàtica.
– Visita a Catalunya Ràdio.
– Anàlisi d’objectes, elements i situacions del món de la ràdio.
– Audició de diferents programes de ràdio.
– Elaboració de preguntes per participar en un programa de ràdio (La nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio).
-Simulació d’un informatiu a Catalunya Ràdio.
– Cerca d’informació a Internet i a llibres de consulta.
-Cerca d’informació sobre emissores de ràdio locals, comarcals, estatals, europees i mundials. I tractament de la informació en les diferents llengües (català, castellà i anglès).
– S’han realitzat diferents agrupaments segons les necessitats de cada activitat, a partir d’un treball col•laboratiu.
– Per avaluar l’assoliment dels objectius proposats s’utilitzaran registres d’observació durant tot el procés, alguna rúbrica per part de l’alumnat (autoavaluació) i la realització individual d’alguna activitat.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
– Expressar de forma clara, ordenada i entenedora una situació o explicació treballada prèviament.
– Identificar diversos elements del llenguatge radiofònic.
– Identificar diferents gèneres.
– Identificar les diferents tasques professionals.
– Participar de manera activa i responsable en el projecte proposat.
– Conèixer els diferents aparells tècnics per poder fer un programa de ràdio.
– Mostrar una actitud oberta, responsable, participativa i respectuosa en el treball en equip.

PLANIFICACIÓ

El projecte parteix de la pregunta “Com es fa un programa de ràdio?”. Els Mitjans de comunicació es treballen com a continguts de l’àrea de coneixement del medi. Aquest projecte, com el dels altres cicles, s’inclou en el projecte d’escola LA RÀDIO.

METODOLOGIA I ACTIVITATS

Activitatsd’aprenentage Descripció de l’activitat
Què sabem dels mitjans de comunicació? Pluja d’idees. Els alumnes explicaran tot el que sabem dels mitjans de comunicació la ràdio i els diferents mitjans de comunicació.

Què voleu saber de la ràdio?
A partir del que saben, veure què volen saber de la ràdio.
S’escriuran totes les inquietuds a la pissarra i els nens triaran en grup quina informació volen buscar per respondre a les preguntes proposades.
Mapa conceptual Elaboració d’un mapa conceptual expositor per la classe amb la informació que volen saber del tema.
Buscar informació
Els grups buscaran la informació amb l’ajuda de diferents recursos com internet i llibres de consuta.

Visita a Ràdio Manlleu (3r)
Visita a ràdio 9 (Vic)
Visita guiada a les instal•lacions de les dues ràdios on podran Conèixer de primera mà un dels llocs on es fa ràdio, les funcions d’aquesta, els professionals, instruments…
Explicació de la informació a la resta de la classe
Els alumnes de 4t dividits en petits grups faran una recerca de la informació que volen saber els companys de tercer i mitjançant un power al drive realitzaran un treball compartita la xarxa. Els diferents grups, junts, explicaran amb l’ajuda del power conjunt a la resta de la classe i a tercer la informació que han trobat ,seleccionat i classificat. Amb aquesta informació podran comprovar si han donat resposta a la pregunta que havien plantejat i es col•locarà penjat al mapa conceptual per anar completant-lo.
Propostes per fer un programa de ràdio Què necessitarem per poder fer un programa de ràdio?
Sobre què el podríem fer?

Gravació 3r Recomanacions llibres d’estiu
Gravació 4t Engegar el funcionament de la ràdio. Primeres entrevistes i gravacions.
Transmissió d’ina cursa d’orientació feta a l’escola des de l’àrea d’E.F,

CRITERIS D’AVALUACIÓ
– Conèixer la funcionalitat de la ràdio.
– Identificar els elements del llenguatge.
– Expressar, oralment, de forma clara, ordenada i entenedora el guió.
– Participar en el treball en equip.
– Contribuir a crear un bon clima de treball.
– Tenir una actitud positiva, estar atent i participatiu.
– Gaudir de la visita
– Distingir les feines de cada professional
– Aplicar artísticament què és un logo.

SINTONIA RÀDIO SANT MARC

Els alumnes van pensar que havien de fer una sintonia per la nostra ràdio. Els alumnes de sisè a la classe de música van crear la música i la lletra de la sintonia. Ho van fer en grups i després es va fer un concurs per triar la que més agradava. Per últim la síntonia va ser gravada amb l’ajuda de la coral de l’escola.

pizap.com14982138307811

PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT

DESCRIPCIÓ
Els nens i les nenes de Cicle inicial han partit de la pregunta: “Com és que nosaltres per anar a visitat una ràdio ens hem de desplaçar i per escoltar-la no?”

METODOLOGIA I ACTIVITATS
– Introducció del tema, què en sabem de la ràdio. Si l’escolten, en quins moments…
– Parlem de la paraula logotip. Quin és el seu significat i quins elements poden aparèixer. Busquem amb la PDI diferents models de logotips, els observem i en parlem.
– En grups de 3 alumnes dissenyem un logotip per la ràdio de l’escola.
– Visitem Ràdio Roda per conèixer com és i el funcionament. Hem redactat preguntes per fer allà.
– Quan tornem a l’escola fem una posada en comú de tota la informació i fem un text explicant la visita per penjar al blog de l’escola.
– Escoltem diferents gèneres radiofònics a l’aula i parlem de les diferències.
– Preparem i assagem l’obra de teatre “El segrest de la senyoreta”, un conte treballat durant tot el curs que serà el que gravarem a la ràdio (1r)
– Gravació de l’obra amb el kit de la ràdio.
– Preparem les lectures d’uns contes curts que s’han treballat durant el curs i els gravem (2n)
– Gravació dels contes amb el Kit de la ràdio

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Identificar els diferents elements que formen un logotip.
– Aplicar artísticament un logotip
– Identificar paraules relacionades amb la ràdio i saber el significat de les més rellevants.
– Reconèixer els principals gèneres radiofònics a través de l’escolta.
– Expressar-se de manera clara i entenedora.
– Respectar les opinions i el treball dels altres.
– Mostrar una actitud oberta, responsable i participativa.