Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura

Avaluació

La reflexió de l’equip de mestres feta un cop acabat el projecte es resumeix amb:

 • Cal implicació per part de tot l’equip
 • Hem treballat amb 100 alumnes i s’ha respirat calma
 • Ens ha agradat treballar així
 • Ens proposem anar projectant la nostra tasca per aquest camí
 • Ens falta aprendre molt
 • Treballar per projectes t’obliga a treballar amb equip.

Tenim clar que l’any vinent seguim amb la Xcb i que és un bon camí per propiciar el canvi.

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura

Els objectius del projecte són els següents:

 • Resoldre la pregunta que ens ha motivat a iniciar el projecte.
 • Conèixer la història de la nostra escola.
 • Ser conscients de l’espai que ocupem.
 • Obtenir informació a partir de diferents fonts (orals, gràfiques…)
 • Interpretar plànols, mapes, línies cronològiques…
 • Conèixer el vocabulari específic sobre el tema.
 • Manipular i interpretar diferents mesures relacionades amb l’arquitectura (escales, proporcions, àrees…)
 • Observar i experimentar sensorialment.
 • Comparar les eines d’ús manual amb les que ens ofereixen les noves aplicacions tecnològiques.
 • Interpretar des d’una altra mirada diferents elements que configuren un determinat espai.
 • Adonar-se que el buit és un element més de la construcció.
 • Aprendre la importància del rigor en el treball per arribar als objectius proposats .
 • Deixar constància gràfica de la feina realitzada entre tots, documentar les activitats i fer-ne la difusió.
 • Realitzar i presentar la maqueta de l’escola.

 ÀMBITS:

 • Lingüístic/Llengua catalana
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi
 • Expressió artística
Imatge de previsualització de YouTube

 

 

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura

Durant dues setmanes ens hem agrupat els 100 alumnes del cicle amb 3 grans grups en el que cada un d’ells hi intervenien entre 2 i 3 mestres. Per iniciar el projecte hem convidat a pares, avis i ex-mestres (fundadores, arquitecte, paleta….) que ens han aportat informació molt útil per començar enfilar les diferents activitats.

A partir d’aquesta informació inicial ens hem distribuït amb tres grans tallers:

a) Càlcul d’àrees i mesures i interpretació de plànols.

b) Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

c)Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

També hi ha hagut un petit grup d’alumnes que han fet de reporters i han documentat tot el projecte amb articles periodístics reculls gràfics, opinions… i tot està publicat al blog

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura.

Arrel d’un treball interdisciplinari que ja s’havia portat a terme fa uns 5 cursos, ens semblar oportú recuperar el tema i transformar-lo amb format projecte en motiu del 50 anys de l’escola.

El projecte s’ha planificat per realitzar-lo amb tots els alumnes de cicle superior (100). A partir de la pregunta:Té 50 anys aquesta escola?. 

El projecte es va realitzar durant 2 setmanes a la franja de matí. En aquests dies vam aturar el desenvolupament normal de les classes per endinsar-nos de ple en el projecte.

Deixem constància del calendari/horari.

  DIJOUS, 23 DIVENDRES, 24
Presentació del dossier i inici de la primera part del projecte.

 

Xerrada professionals de la construcció

 

 

Xerrada Mestres fundadores

 

Continuació del projecte.

 

DILLUNS, 27-3 DIMARTS, 28-4 DIMEC, 29-5 DIJOUS, 30-6 DIVEND, 31-7
Inici i presentació actes setmana 50è aniversari Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

Taller 1: Càlcul d’àrees I mesures I interpretació de plànols.

Taller 2: Itineraris i identificació d’elements arquitectònics

Taller 3: Aprenem a fer una maqueta i “construïm” l’escola

Taller 4: Aprenem a fer reportatges

 

 

 

 

Exposició de la maqueta