Obra de Teatre “We will rock you”

LA VEU DELS ALUMNES

A continuació trobareu diferents valoracions i opinions dels alumnes un cop finalitzat el projecte.

 • El teatre ens ha ensenyat a treballar en equip.
 • Crec que tothom hauria de viure l’experiència de passar pel teatre. Un projecte enorme: junts ho som tot.
 • Sempre he sigut molt vergonyosa i poc sociable. Gràcies al teatre he perdut la vergonya que no em deixava fer coses. He reforçat llaços d’amistat que ja tenia. He après que per interpretar un paper primer has de ser aquest paper. Gràcies al teatre, els dilluns tenia ganes d’anar a l’Institut.
 • El teatre m’ha ajudat a ser més lliure. Una experiència única que ens ha canviat a tots i ens ha unit. Hem après molts valors.
 • Ens hem ajudat. Hi ha hagut bon rotllo i hem deixat de banda les diferències entre nosaltres per arribar a un objectiu comú. Junts hem fet un bon equip i no ens ha parat res, malgrat els obstacles.
 • He perdut la vergonya, la por, la inseguretat davant l’escenari amb l’ajuda dels altres. He confiat en els altres.
 • He après a valorar els esforços i que no tot és tan fàcil com sembla. He après a confiar en els altres i en mi mateixa i a valorar-me.
 • Una de les lliçons de vida: “el treball porta a l’èxit” i “la unió d’un grup de persones és invencible. Junts, ningú ens atura”.
 • Gràcies al teatre m’he adonat que tots som més que amics i tenim coses que fan especial a cadascun de nosaltres.
 • M’he sentit capaç d’afrontar situacions difícils sense nervis. He après a tenir més confiança en mi mateix i en el que puc fer si m’ho plantejo… a afrontar situacions difícils sense nervis. He canviat la manera d’afrontar les futures possibles dificultats, de forma més positiva. Sé que no hi ha res impossible.
 • He après moltes més coses útils en aquests mesos que en tota la ESO.

Obra de Teatre “We will rock you”

AVALUACIÓ

En la valoració del projecte té més pes l’avaluació del procés que no la del producte final.

En un primer moment és important l’avaluació inicial per delimitar les aptituds i actituds de l’alumne i concretar el seu rol dins el projecte.

Al llarg del procés es van fer revisions i valoracions en grup per tal d’anar ajustant la intervenció i fer les modificacions que calgui.

L’avaluació final de l’alumne consta de tres fases:

 • Autoavaluació: cada alumne omple una graella que valora diferents aspectes al voltant de la seva implicació, actituds, responsabilitat, esforç,… L’alumne també fa una valoració qualitativa del projecte on defineix aspectes com: aprenentatges, sentiments, relacions,…
 • Coavaluació: cada alumne escull tres companys que creu que poden ser justos a l’hora de valorar el treball de cada participant en el projecte. El tres alumnes més votats es reuneixen i seguint unes pautes donades pel professorat, valoren el treball de cada un dels seus companys.
 • Avaluació del professorat: els professors i les professores que participen en el projecte fan una llista de les dificultats que han trobat els alumnes i/o els docents al llarg del procés; així, identifiquen els punts febles del projecte. D’altra banda, s’anota tot allò que es valora positivament per part de l’alumnat i del professorat. Amb tota aquesta informació es fan les modificacions necessàries en la planificació, metodologia, i la implementació del projecte, a fi de poder orientar, i guiar correctament l’alumnat al llarg del procés per tal que pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats i el seu potencial.

Obra de Teatre “We will rock you”

PRODUCTE FINAL

El producte final consisteix en posar en escena l’obra  “We will rock you” en sales de teatres de diferents poblacions. A l’obra assisteixen els pares, altres familiars, i els companys i companyes dels alumnes de 4t d’ESO  que hi actuen.

A continuació trobareu un Power Point amb un recull de fotografies de l’obra de teatre “We will rock you”.

Obra de Teatre “We will rock you”

METODOLOGIA

Els grups estaran definits pel paper que finalment assumeixin dins el projecte. Tots els alumnes que participen en el projecte de teatre (excepte els tècnics de llum i so) tenen un paper dins l’obra, ja sigui com a protagonistes o com a actors secundaris. Els assaigs de l’obra i els grups de treball estaran definits per les escenes de l’obra.

Per altra banda, en les comissions de treball, els alumnes s’agrupen per interessos: vestuari, decorats, economia, publicitat,.. cada grup haurà de definir les tasques i temporitzar-les i finalment cada comissió ha d’acabar presentant el seu producte final (book de vestuari, book de maquillatge i perruqueria, book de decorats i canvis d’escenes, cartell, entrades, invitacions, flyers, comptabilitat de l’obra,…)

Al final del procés caldrà avaluar, autoavaluar i coavaluar totes aquestes tasques.

Obra de Teatre “We will rock you”

PLANIFICACIÓ

El projecte de teatre és un projecte que dura entre sis i set mesos, és interdisciplinar i es fa dins la franja d’optativitat de 4t d’ESO. Tot i no estar emmarcat dins de cap àrea concreta, es treballen diverses competències des de comunicatives a personals, metodològiques i d’aprendre a conviure i habitar el món.

Es realitzen 2 sessions setmanals de classe i ,en horari extraescolar, diverses tardes es fan assaigs en petit grup.

El projecte es pot dividir en tres fases:

 • Exploració i anàlisi de les meves potencialitats.  En aquesta etapa els alumnes cal que facin una reflexió important sobre com poden participar en el projecte, a partir de les seves aptituds i motivacions (què sé fer i què m’agrada fer) aniran definint el seu paper dins el projecte: seran intèrprets, tècnics, participaran de comissions (decorats, vestuaris, publicitat, economia), de coreografies,…  En aquesta fase, cal marcar activitats de posada en pràctica per poder definir els nostre paper ( els càstings), i després activitats de repartiment de tasques i papers de l’obra.
 • Comencem els assaigs: activitats de lectura en veu alta, d’expressió oral, expressió corporal, balls, cançons i coreografies. Definim la il·luminació, els decorats, el vestuari, el maquillatge i perruqueria,…
 • La presentació del producte: publicitat, cartells, entrades, l’estrena de l’obra.

Obra de Teatre “We will rock you”

IMPLEMENTACIÓ

La proposta consisteix en crear un muntatge de teatre musical amb l’alumnat de 4t d’ESO, vinculant-hi, també, les famílies (escenografia, vestuari, maquillatge, perruqueria, logística…) i l’entorn (esponsorització, equipaments…).

Per què teatre?

 • Permet treballar l’xxpressió, el moviment i ritme.
 • Millora la competència lingüística.
 • Impulsa la creativitat.
 • Potencia valors com el respecte, amistat, esforç, paciència, responsabilitat…
 • Fomenta d’empatia.
 • Potencia l’expressió del propi cos.
 • Foment de l’autoestima.
 • Exposició al públic
 • Desenvolupa memòria, observació, imaginació…
 • Treball cooperatiu.

Institut Castell del Quer. Qui som?

L’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques de l’ INS Castell del Quer, el formem vuit professores i professors que tenim ganes de millorar la nostra tasca docent cercant i aplicant a l’aula els canvis, bàsicament  metodològics, que permetin treure de cada alumne/a allò millor que té,  treballant de manera que aprofundim en l’assoliment de les Competències Bàsiques, sobretot aquelles transversals, que sovint  queden oblidades del quefer diari a les aules.

La majoria de nosaltres ja hem treballat i/o treballem amb diversos grups d’alumnes i en diversos moments amb projectes de matèria o interdisciplinaris.

Pretenem que la participació en aquesta xarxa ens ajudi a sistematitzar, concretar i establir com a projectes de centre alguns dels que ja portem a terme:

 • El Camíno de Santiago   (3r d’ESO)
 • Teatre musical  (4t d’ESO)
 • Ús competencial de la llengua en Economia i Biologia  (4t d’ESO)

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP d’Osona que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.